"Leven met Posttraumatische Dystrofie - CRPS na bedrijfsongeval"

Sinds 2007 heb ik Posttraumatische Dystrofie door een bedrijfsongeval aan beide knieën opgelopen. Vanaf dat moment is mijn leven in een klap zeer ingrijpend veranderd.

Voor mij zijn er inmiddels al enkele "verloren" jaren gepasseerd, waarbij door diverse artsen, de voorbereidingen, de onvoldoende aandacht, de vooroordelen, de verkeerde diagnose, de verkeerde medicijnen, de onjuiste uitspraken er allen voor hebben gezorgd dat mijn Posttraumatische Dystrofie aandoening (beiderzijds) inmiddels van de acute fase in de chronische fase terecht is gekomen, wat verstrekkende gevolgen heeft voor mijn toekomst.


Vandaar dit informatie BLOG op internet over CRPS & bedrijfsongeval. Hopelijk kunnen slachtoffers en/of patiënten via WANDOU'S CORNER sneller bruikbare informatie, links, tips, etc. vinden.

TIP: Sinds 2010 ben ik onder behandeling van een deskundig pijnbehandelcentrum (het LUMC) in Leiden. Hier worden CRPS patienten daadwerkelijk serieus genomen en tevens zeer deskundig behandeld.

Sinds februari 2011 is er helaas ook CRPS/Posttraumatische Dystrofie in mijn rechter enkel/voet ontstaan!!!

"Posttraumatische dystrofie is een zeer ernstig te nemen aandoening."

"Ziektebeeld"
Posttraumatische Dystrofie (PD) is een complicatie die na een letsel of een operatie aan een ledemaat, arm of been ontstaat. De ernst ervan staat los van de ernst van het letsel. Zo kan een klein letsel, bijvoorbeeld een kneuzing van de hand, een ernstige vorm van PD geven. Een zwaar letsel, zoals een gecompliceerde enkelbreuk, kan in lichte mate PD tot gevolg hebben. PD is een van de belangrijkste oorzaken van functieverlies en invaliditeit na ongevallen of operaties aan een ledemaat. Alle weefsels en alle functies van een arm of been kunnen door PD worden aangetast. Er kan ernstige invaliditeit en moeilijk te behandelen pijn optreden. De patiënt kan in een maatschappelijk en sociaal isolement terecht komen. Jaarlijks krijgen 8.000 mensen deze complicatie na een letsel. In enkele gevallen ontstaat PD spontaan. Het overgrote deel van de 8.000 mensen geneest binnen korte tijd, veelal zonder restverschijnsel. De overige patiënten krijgen te maken met een langdurige of zelfs chronische situatie. Naar schatting zijn er tenminste 20.000 chronische PD-patiënten in Nederland. Posttraumatische dystrofie is een aandoening die bij alle leeftijden voor komt, maar vaker bij mensen tussen de 45 en 60 jaar en meer bij vrouwen (75%) dan bij mannen. Ook is het een aandoening die wereldwijd wordt aangetroffen zoals in Amerika, Engeland, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Frankrijk, België, Italië, Zuid-Afrika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Posttraumatische dystrofie is in Nederland ook bekend onder de namen Sudeck Dystrofie (of Atrofie) en Sympathische Reflex Dystrofie. Er zijn heel veel benamingen voor en in de literatuur worden wel 50 verschillende namen vermeld. De laatste tijd komt de term CRPS type I (Complex Regionaal Pijnsyndroom) steeds meer in opgang. De gangbare Amerikaanse benaming is Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD).

"Theorieën"
Er is een aantal theorieën over het ontstaan van PD waarbij de theorie over de (over)reactie van het sympathisch zenuwstelsel en de ontstekingstheorie op de voorgrond staan.

"Sympathische reflex theorie"
Het ontstaan van PD wordt in deze theorie toegeschreven aan een over-reactie van het sympathisch zenuwstelsel. De verstoring van het sympathisch zenuwstelsel leidt tot veranderingen in kleur, temperatuur en zweten van het lidmaat. Niet alle verschijnselen van PD kunnen vanuit deze stoornis worden verklaard.

"Abnormale ontstekingsreactie theorie"
PD is, volgens deze theorie, een abnormale (steriele) ontstekingsreactie waarbij zuurstofradicalen een grote rol spelen. Er zouden teveel zuurstofradicalen worden gevormd waardoor gezond weefsel beschadigd wordt. Het normale herstel zou uit de hand lopen. De kenmerkende verschijnselen bij een ontsteking zijn roodheid, zwelling, warmte, functiestoornis en pijn.

"Theorie en bewijs: lokale neurogene ontsteking"
Er wordt vanuit gegaan dat op basis van weefselschade er een ontstekingsreactie tot stand komt die primair tot doel heeft tot genezing te leiden, maar echter op hol slaat. De ontstekingsreactie heeft tot gevolg dat er lekkage van zenuweiwit ontstaat. Dit heeft vervolgens weer tot gevolg dat er in de beslisstations in het ruggenmerg en hogere centra, veranderingen optreden die leiden tot ontregeling van het onwillekeurig zenuwstelsel en de symptomen van allodynie, dystonie en spasme.

Bewijsvoering: er is aangetoond dat bij posttraumatische dystrofie sprake is van een lokale neurogene ontsteking.

"Symptomen"
De symptomen van posttraumatische dystrofie zijn:


I. 4 of 5 van de volgende symptomen:
- onverklaarbare diffuse pijn, veelal brandende pijn en in een gebied groter dan het oorsponkelijk letsel
- verschil in huidskleur (rood of blauw)
- diffuus oedeem, zwelling
- verschil in huidtemperatuur (warmer of kouder dan het andere ledemaat)
- actieve bewegingsbeperking o.a. door pijn en stijfheid

II. het ontstaan of verergeren van symptomen na inspanning

III. symptomen in een gebied aanwezig groter dan het gebied van het eerste letsel of operatie, en in ieder geval in het gebied distaal van het eerste letsel. Deze symptomen verergeren na inspanning waarbij na hele korte tijd al een verheviging van bovenstaande reacties kan optreden. De pijn kan extreme vormen aannemen. Bij ongeveer 5% is er sprake van een zogenaamde koude dystrofie en is het ledemaat koud en blauw.

Andere verschijnselen die op kunnen treden zijn:

"Sympathische verschijnselen"
Overmatige zweetafscheiding: het ledemaat kan kletsnat worden. Veranderde nagel- en haargroei: op het ledemaat kunnen lange haren gaan groeien en de nagels groeien snel.

"Zenuwaantasting"
Er kan een grote gevoeligheid voor pijnprikkels ontstaan. Behalve dat men de pijn 'van binnen' voelt kan er ook zogenaamde aanrakingspijn aanwezig zijn. Men kan het niet verdragen als de huid, hoe licht ook, bijvoorbeeld met een veertje of wattenbolletje, wordt aangeraakt. Er kan een verminderd tastgevoel ontstaan of men ervaart dat het ledemaat niet meer bij het lichaamsschema hoort (het gevoel of de hand bijvoorbeeld erg ver weg is). De spierkracht neemt snel af en men heeft geen kracht meer om een kopje vast te houden of een zware deur te openen of een stukje te lopen. In ernstige gevallen kan de totale spierkracht verloren gaan en is er sprake van een (pseudo)-paralyse. Men heeft een verlamming maar op een EMG-onderzoek is er geen afwijking te zien.

"Tekenen van dystrofie of atrofie"
Na maanden kan het ledemaat er schraal en ingevallen uit gaan zien omdat het onderhuids vetweefsel en de spieren grotendeels verdwenen zijn. Op een röntgenfoto is vaak botontkalking te zien. Ook kunnen de gewrichten onherstelbare schade hebben opgelopen. Verdere complicaties kunnen zijn: contracturen, moeilijk te genezen zweertjes, enorme zwelling, ongecontroleerde bewegingen, verkrampingen. Het is mogelijk dat de PD uitbreidt naar andere ledematen. Wanneer men genezen is, is de kans dat PD terugkomt, er een recidief is, aanwezig.

Hoe snel moet men erbij zijn?
Diagnose en behandeling binnen de drie maanden na het zich inzetten van de aandoening is cruciaal. Men moet dus snel op blijvende pijn na operatie of ongeval reageren en/of doorverwijzen, en het niet afdoen als, "het zal wel beteren". Indien men reageert op je pijn en de CRPS snel ontdekt, dan heb je als patiënt nog alle kansen om te verbeteren. De aandoening is nog maar in de prille beginfase en kan nog gestild worden, zodat de gevolgen minimaal zijn. Voorwaarde is wel dat de behandeling die men je geeft aanslaat. Er zijn ondertussen al veel verschillende behandelingen om uit te kiezen. Weet dat in een aantal gevallen niets aanslaat en de aandoening toch erger wordt.

Wat is een botscan?
Een trifasische botscan is een van vele onderzoeken die een arts kunnen helpen de diagnose te stellen. CRPS is echter een klinische diagnose, d.w.z. dat een arts, in de eerste plaats, reageert op de symptomen. Een botscan is geen middel om ja/neen de diagnose te stellen. Een trifasische botscan kan positief/negatief zijn al naargelang het stadium waarin je verkeert. Tot hiertoe kent CRPS geen enkel onderzoek dat precies kan vaststellen of je de aandoening hebt of niet. Je klachten, je historiek, de tekenen en symptomen zijn uiterst belangrijk.

Is CRPS psychologisch?
Er is geen bewijs dat de aandoening psychologisch is. Er zijn al een aantal bewijzen geleverd dat de aandoening fysisch is; zo werd bvb. in de jaren 90 onderzoek verricht aan de universiteit van Nijmegen, waarbij men kon aantonen dat de zenuwen van CRPS patiënten dezelfde soort schade vertonen als die van diabetici.

Komt het enkel bij mensen voor?
Neen. Er zijn gevallen van CRPS bekend bij honden.

Hoe zit het met pijn?
De pijn bij CRPS is zeer moeilijk onder controle te krijgen. De pijn, die niet wijkt, is hoger dan die van niet-terminale kanker, en hoger dan de pijn bij een eerste bevalling. De behandeling moet dan ook aangepast zijn aan de pijn die je hebt.

Kan het zich verspreiden?
Ja. In 70% van de gevallen kan het zich verspreiden. Eerst doorheen het aangetast lidmaat, vaak naar het uiteinde: naar hand, voet, schouder. Het kan zich spiegelen, d.w.z. verspreiden naar het tegenoverliggend lidmaat, bvb. van been naar been. Of CRPS kan verspringen, bvb. van been naar arm. Volgens het boek, "Living with RSDS", van Linda Lang & Peter Moskovitz, MD kan bijna elk deel of systeem van het lichaam aangetast raken. Abnormaliteiten van de ademhaling, van het hart, of de spijsvertering kunnen ontstaan. Ook darm en blaas dysfuncties kunnen voorkomen.

Zijn er ook dingen die men niet mag doen?
Ja. De sympathectomie, zowel chirurgisch en chemisch; een permanente zenuwblokkade met zware gevolgen. Amputatie. Chirurgische procedures op het aangetaste lidmaat. Gipsen. Immobiliteit. Toepassing van ijs. Deze dingen zorgen er vaak voor dat CRPS zich meer gaat manifesteren dan voorheen, of ze hebben een negatief, onvoorspelbaar effect op de aandoening. Men moet erg voorzichtig zijn met deze "behandelingen", en in geval van een dringend noodzakelijke chirurgische ingreep moet men de nodige voorzorgen nemen.

Wanneer stopt het?
Volgens het boek, "Living with RSDS", van Linda Lang & Peter Moskovitz, MD dat dit in het algemeen beschouwd, kan CRPS duren van een paar weken tot de rest van je leven. Er kunnen periodes zijn van remissie, waar de tekenen en symptomen minder worden of verdwijnen, maar dat kan niet uitsluiten dat het niet plots weer erger wordt, zonder aanleiding of door een nieuw ongeval of nieuwe operatie.


EEN BEDRIJFSONGEVAL EN DAN?

Tip 1
Ga bij klachten direct naar uw huisarts! Het liefst nog dezelfde dag, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk. Aarzel niet bij uw huisarts een bezoek te brengen, ook als u denkt dat het wel meevalt. Niet alle gevolgen van opgelopen letsel zijn direct te overzien. U doet er goed aan om alle klachten die u na het ongeval bij u zelf bemerkt direct met uw huisarts te bespreken. Wellicht denkt u later dat het bezoek aan de arts achterwege had kunnen blijven. Dat is dan heel prettig, omdat u dan voorspoedig bent hersteld. In een slechter geval, wanneer u wel klachten houdt voor een langere tijd is het goed wanneer de huisarts direct op de hoogte is gebracht. Er kan dan informatie over uw klachten worden ingewonnen vanaf kort na het ongeval hetgeen een vervelende discussie met de aansprakelijke verzekeraar kan voorkomen.

Tip 2
Schakel een belangenbehartiger (Letselschadebureau + indien nodig ook de Arbeidsinspectie) in, voordat verdere contacten met de tegenpartij of diens verzekeraar plaatsvinden. Uw belangenbehartiger kan u van advies voorzien of kan zelf de contacten voor u laten plaatsvinden. Zorgt u er in ieder geval voor dat er een belangenbehartiger tijdens een bezoek van de verzekeraar (of een door de verzekeraar ingeschakelde schaderegelaar) aanwezig is. Nog beter is het om niet zelf op een verzoek van de verzekeraar voor zo’n bezoek in te gaan. Ook is het natuurlijk van belang dat zo spoedig mogelijk een aansprakelijkstelling wordt verzonden om uw belangen veilig te stellen.

Tip 3
Houdt vanaf het begin uw schade bij. Dit voorkomt dat u later zaken over het hoofd ziet of dat noodzakelijk bewijs van gemaakte kosten niet meer voorhanden is."DIVERSE BELANGRIJKE SCHADEPOSTEN"

1. Smartengeld

2. Reiskosten/kosten begeleiding
- artsen ziekenhuis, fysiotherapie, bedrijfsartsen e.d.
- extra kosten i.v.m. reizen b.v. auto i.p.v. fiets
- grotere auto i.v.m. rolstoelvervoer.
- eigen bijdrage aangepast vervoer.
- opgenomen vakantiedagen voor bijvoorbeeld de begeleiding en verzorging van kinderen.

3. Extra reiskosten:
- taxikosten of reiskosten gemaakt door vrienden/familie.

4. Verlies verdienvermogen niet alleen het verschil in bruto-salarismaar ook:
- pensioenverlies waaronder ook de gevolgen voor uw nabestaanden
- spaarloonregeling levensloopregeling
- verlies reiskostenvergoeding (het deel dat bijdraagt aan de vaste lasten)
- onkostenvergoeding (voorzover daar geen reële kosten tegenover stonden)
- loon in natura als kleedgeld, lunch, koffie, soep etc.
- representatiekosten
- (automatische) salarisverhoging
- provisie tantième bonus winstdeling 13e maand gratificatie
- ziekenfondspremies en premies wao-gat spaarregelingen- premie ongevallen/invaliditeitsverzekering (vaak via CAO geregeld)
- vakantiegeld vakantiebonnen
- lagere fiscale aftrekposten of aftrek tegen een lager tarief
- gemis aanvullende alleenstaande ouderkorting of arbeidskorting
- gemis lease-auto
- gemiste vergoedingen voor kinderopvang.
- verstrekking bij 125 of 25 jarig dienstverband
- uitgaven voor scholing

5. Verlies van rechten in de sociale zekerheid:
Het komt bijvoorbeeld nogal eens voor dat een slachtoffer na een ongeval in de WW belandt. Een eenmaal gebruikt WW-recht dient weer opgebouwd te worden.

6. Annuleringen/afzeggingen/zinloos geworden uitgaven:
- vakanties die al geboekt zijn
- abonnementen op bijv. sportschool dansles
- cursuskosten examengelden nutteloos geworden studieboeken
- zinloos geworden (doorlopende) uitgaven voor bijvoorbeeld een paard, een motorfiets, een boot. terwijl het niet meer mogelijk is daar gebruik van te maken.

7. Ziektekosten:
- eigen risico- verlies van no-claim voor de ziektekostenverzekering- niet verzekerde kosten fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, opvang e.d.
- toekomstige ziektekosten bijvoorbeeld bij tandheelkundige protheses: een brug is niet voor de eeuwigheid bedoeld. Ook orthopedische hulpmiddelen hebben vaak een beperkte levensduur.

8. Aanpassingen van de thuissituatie:
- verplichte verhuizing vanwege immobiliteit o.i.d.
- extra verwarmingskosten vanwege gedwongen thuiszitten.
- aangepast meubilair
- aangepaste woning
- kinderoppas
- oppas vanwege arts/ziekenhuis bezoek

9. Telefoonkosten/porti/kopieerkosten

10. Huishoudelijke hulp:
- door vrienden/familie- door ingehuurde kracht- Ook in het geval van inwonen bij anderen vanwege de verzorging
- verpleeghulp

NB let op bij het waarderen van de eigen bijdrage AWBZ. Soms is het gevolg van een uitkering van de verzekeraar dat men een hogere eigen bijdrage moet gaan betalen.

11. Zelfwerkzaamheid:
Soms verrichten betrokkenen aanzienlijke werkzaamheden aan bijv. een woning om deze woning dan 5 jaar later met winst te verkopen. Ook dit kan een aanzienlijke schadepost zijn.
- schilderwerkzaamheden
- tuinieren
- opknappen/verbouwingen
- auto wassen
- hulp bij verhuizing

12. Verzekeringen:
- de onmogelijkheid verzekeringen en/of hypotheken af te sluiten (tegen normale voorwaarden). Hogere premie of uitsluitingen
- noodzaak verzekering af te sluiten i.v.m. Handicap bijvoorbeeld een verzekering voor het ene oog als het andere verloren is gegaan door een ongeval.

13. Vakanties/Sport en Spel:
- hogere kosten omdat slapen op een luchtbed of varen met een boot niet meer gaat.
- renteverlies bij een aanschaf bijvoorbeeld caravan i.p.v. tent.
- kosten van aangepaste sportbeoefening een sportrolstoel bijvoorbeeld maar ook de hogere reiskosten omdat de training en de wedstrijden niet naast de deur plaatsvinden

14. Schadebeperkende maatregelen:
- Vaak is het mogelijk om schade te beperken maar die maatregelen kunnen soms zeer kostbaar zijn. Denkt u daarbij aan het inschakelen van Arbeidsdeskundige of reïntegratie-instellingen. Wanneer iemand kosten maakt die bedoeld zijn om de schade te beperken komen deze voor vergoeding in aanmerking. Ook wanneer de maatregelen niet succesvol zijn. Voldoende is dat er een redelijke grond bestond om te denken dat die maatregelen succesvol konden zijn. De schadebeperkingsplicht rust overigens ook op de aansprakelijke partij.

15. Zelfstandigen naast het verlies arbeidsvermogen
- verlies fiscale mogelijkheden afschrijvingen FOR zelfstandigen aftrekmogelijkheid auto op de zaak te zetten etc.
- gedwongen verkoop bedrijfbedrijfspand of bedrijfsmiddelen


Letselschade is onder te verdelen in materiële schade en immateriële schade oftewel smartengeld.

Materiële schade
Materiële schadeposten zijn onder te verdelen in kosten van herstel, kosten inzake blijvende invaliditeit, verlies van arbeidsvermogen (inkomstenderving) en verlies van doe-het-zelf capaciteit.

Kosten van herstel
Hieronder vallen zowel geneeskundige kosten, voor zover niet verhaalbaar via het Ziekenfonds of de Ziektekostenverzekeraar, alsmede de hiermee verbandhoudende kosten zoals aanschaf ziekenhuiskleding, reiskosten voor ziekenhuisbezoek, vervolgbezoeken artsen, telefoonkosten etc.

Kosten inzake blijvende invaliditeit
Dit kunnen kosten zijn met betrekking tot het aanbrengen van aanpassingen aan de woning of de auto. Ook kosten voor aanschaf van hulpmiddelen vallen hieronder. Deze kosten zijn verhaalbaar voor zover bijvoorbeeld de gemeente of bedrijfsvereniging geen vergoeding toekent.

Verlies van arbeidsvermogen (inkomstenderving)
Als gevolg van een ongeval kan men (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken waardoor men in inkomen terugvalt. Het verschil tussen enerzijds het oorspronkelijke inkomen en de te verwachten inkomensgroei en anderzijds de ontvangen uitkering (bijv. WAO/Wajong of WW) wordt aangeduid als inkomstenderving en komt voor vergoeding in aanmerking.

Verlies van doe-het-zelf capaciteit
Door een ongeval is het mogelijk dat men het huishoudelijk werk of het onderhoud aan het huis of tuin niet meer zelf kan verrichten. Dit verlies van zelfverdiencapaciteit wordt op een geldbedrag gewaardeerd, zodanig dat deze werkzaamheden tegen betaling aan een ander kunnen worden uitbesteed.

Immateriële schade
Immateriële schade oftwel smartengeld is een vergoeding voor schade wegens geleden en nog te lijden pijn, smart en/of gederfde en nog te derven levensvreugde. Het is dus een vergoeding voor leed; voor gekwetste gevoelens.

Het is moeilijk deze schade op geld te waarderen omdat deze niet exact is uit te rekenen. Voor het bepalen van smartengeld is het nodig dat de aard en de ernst van het letsel wordt vastgesteld. Vervolgens kan het bedrag voor smartengeld worden berekend aan de hand van vergelijkbare rechterlijke uitspraken.

Het Complex Regionaal Pijn Syndroom

CRPS, of posttraumatische dystrofie is een uitermate pijnlijke- en vaak invaliderende aandoening die doorgaans ontstaat na een botbreuk, een operatie of een ander lichamelijk trauma. Zowel over het ontstaan als de beste behandeling ervan tasten artsen en onderzoekers nog vrijwel in het duister. In Nederland hebben een aantal wetenschappelijke instellingen de handen in elkaar geslagen om deze aandoening te onderzoeken. Trend heet dit onderzoek, wat staat voor Trauma RElated Neuronal Dysfunction. Het is ten eerste de bedoeling om uniforme criteria en objectieve meetmethoden op te stellen voor de diagnose van de aandoening. Om uiteindelijk tot effectieve therapieën bij CRPS te komen, is het nodig meer te weten over de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van de aandoening. Mogelijk gaat het om een verzameling van nauw verwante aandoeningen, elk met een eigen ontstaansgeschiedenis. Voorlopig gaan de onderzoekers ervan uit dat twee mechanismen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van CRPS. Ten eerste neuronale inflammatie, dat wil zeggen een ontstekingsproces in de zenuwen. En ten tweede centrale sensitisatie, het fenomeen dat aanhoudende, acute pijn in een orgaan of weefsel via een aantal biochemische processen, zoals de aanmaak van extra receptoren in het zenuwweefsel, na verloop van tijd leidt tot chronische pijn, waarbij de oorspronkelijke pijnprikkel niet langer de uitlokkende factor is. Ten slotte willen de onderzoekers de verschillende behandelingsmethoden op hun waarde testen. Therapieën, zoals vaatverwijders, corticosteroïden of vrije radicalenvangers of het aanbrengen van een zenuwblokkade, werken niet bij iedereen. Sommige patiënten genezen spontaan, andere na een behandeling en naar schatting twintig procent van de patiënten met CRPS geneest niet en raakt blijvend invalide door de aandoening.

De algo(neuro)dystrofie of syndroom van Sudeck is een pijnlijke ziekte met uiteenlopende klinische symptomen. Ze tast meestal de voeten, de handen of de schouders aan; ook andere gewrichten kunnen getroffen worden. De oorzaak is nog onbekend. Tien procent van de vastgestelde algodystrofieën evolueren naar een chronische vorm. Een vroegtijdige diagnose en medische verzorging bieden evenwel een grotere kans op snelle genezing. Algodystrofie komt voor op alle leeftijden, zowel bij mannen als vrouwen. Bij kinderen is de ziekte meestal minder ernstig en geneest ze sneller dan bij volwassenen. De ziekte heeft heel veel verschillende namen,in de literatuur zijn er zo'n 50 bekend.Vooral ook post-traumatische Dystrofie wordt veel gebruikt,evenals Sudeck Dystrofie (of Atrofie) en Sympathische Reflex Dystrofie. De laatste tijd komt de term CRPS type I (Complex Regionaal Pijnsyndroom) steeds meer in opgang. De gangbare Amerikaanse benaming is Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD).

Oorzaken:
• De oorzaak van de aandoening blijft onbekend, maar in meer dan 80% van de gevallen kan er wel een oorzaak aangewezen worden.

De meest voorkomende factor (bij 50 tot 70% van alle algodystrofieën) is een traumatisme, een verwonding:
- verbrijzeling van een ledemaat,
- breuk, luxatie, verstuiking,
- verbranding,
- door een wapen veroorzaakte wonde,
- eenvoudige kneuzing.

• Andere factoren zijn:
- orthopedische heelkunde (zelfs minder belangrijke), artroscopie
- hart- of vaatchirurgie (zeldzamer)
- immobilisatie d.m.v. gips
- pijnlijke kinesitherapie
- geneesmiddelen (barbituraten, isoniazide)
- puncties en infiltraties zelfs wanneer deze correct werden uitgevoerd,
- reumatische, cardiovasculaire, ademhalingsaandoeningen of neurologische aandoeningen
- zwangerschap

• Andere individuele factoren lijken het optreden van een algodystrofie te bevorderen:
- hypertriglyceridemie,
- hyperthyroïdie
- psychologische factoren: bij een patiënt op drie stelt men overdreven reacties vast op stress (angst, paniek) alsmede een neiging tot depressie of een narcistische persoonlijkheid. Algodystrofieën zijn daarentegen zeldzaam bij vastbesloten of ambitieuze personen.

Symptomen:
Men moet aan algoneurodystrofie denken bij elke blijvende pijn, vooral wanneer die optreedt tijdens de verbetering van een van de mogelijke oorzakelijke factoren. In de evolutie van de algodystrofie onderscheidt men klassiek drie stadia:

Stadium I of de warme fase:
Wordt gekenmerkt door ernstige en brandende pijn met variabele intensiteit die door beweging en oefening erger wordt. Die verergering van de pijn bij oefening lijkt het meest vroegtijdige symptoom van algodystrofie te zijn. Functionele invaliditeit evoluerend naar toenemende stijfheid komt frequent voor. De fase wordt als warm gekwalificeerd wegens de plaatselijke ontsteking. Roodheid, warmte en plaatselijke zwelling zijn klassiek hoewel niet constant. Een gelokaliseerd bovenmatig zweten of een glimmende huid zijn ook mogelijk. De gemiddelde duur van fase I bedraagt 3 maanden. In de minder ernstige gevallen duurt die fase enkele weken, verzacht dan spontaan of reageert vlug op de behandeling. Ze kan soms ook langer duren.

Stadium II of de koude fase:
De pijn verergert nog en wordt vager. De huid verschrompelt en wordt bleek, een gevoel van koude. Het oedeem verspreidt zich en wordt steeds erger. Soms uitvallen van de lichaamsbeharing, de nagels worden bros, barsten of krijgen een gestreept uiterlijk. Er vestigt zich een osteoporose, eerst pleksgewijs, vervolgens meer gemarkeerd en diffuus. Het gewricht zwelt op. De spieren verschrompelen.

Fase II kan 3 tot 6 maanden duren.

Stadium III of de stabiliseringsfase:
De pijn verdwijnt geheel of gedeeltelijk. De symptomen worden uiteindelijk onomkeerbaar. Voor een groot aantal patiënten wordt de pijn resistent tegenover elke behandeling en kan die het ledemaat in zijn totaliteit betreffen. Sterke verzwakking van de spieren. De gewrichten van de voet of de hand worden extreem zwak; ze hebben een beperkte beweeglijkheid. Een beperkt percentage patiënten ontwikkelt een veralgemeende over het hele lichaam.

Behandeling:
Er bestaat geen consensus over de behandeling van algodystrofie. Bepaalde auteurs stellen dat genezing zelfs zonder therapie mogelijk is, anderen beweren dan weer het tegendeel. Een ding is zeker: zodra de diagnose gesteld is, moet men met de behandeling beginnen om de duur van de aandoening te beperken. De overgang van een behandeling naar een krachtiger behandeling is maar gerechtvaardigd in geval van mislukking of bij zware intolerantie ten opzichte van de aanvankelijke behandeling.

• Indien de diagnose in de warme fase wordt gesteld, moet een behandeling met zalmcalcitonine of salcatonine aangevat worden. Die is 50 maal krachtiger dan de menselijke calcitonine, maar moet wel met een injectie of via een neusspray toegediend worden. Enkel de injecteerbare bereidingen worden voor het ogenblik terugbetaald. De neusspray is voorbehouden aan patiënten die lijden aan de ziekte van Paget of vertebrale verzakkingen bij osteoporose. Braakneigingen, misselijkheid en flushes (roodheid in het gezicht) zijn frequente ongewenste effecten bij het begin van een behandeling met injecties. Een onderhuidse injectie 's avonds (vanaf 17 uur) wordt over het algemeen beter verdragen dan op een ander ogenblik van de dag. De toediening van een antibraak middel beperkt de misselijkheid aanzienlijk. Het gebruik van een antihistaminicum werkt het flusheffect van de calcitonine tegen.

• Betablokkers geven eveneens goede resultaten, vooral op de pijn in het eerste stadium. De dosissen moeten individueel aangepast worden.

• De kinesitherapie die altijd pijnloos moet blijven, bestaat in een actieve eventueel geassisteerde mobilisering, balneotherapie en wisselbaden. De katroltherapie, de houdingen en de passieve mobilisering moet men vermijden. De kinesitherapie mag nooit in een hyperalgetische fase (toegenomen gevoeligheid en verlaagde pijndrempel zoals bij oppervlakkige verbranding van de huid) voorgesteld worden.

• Paracetamol en niet-steroïdale ontstekingsremmers zijn niet efficiënt. Infiltraties met corticoïdenbezinksels zijn daarentegen wel efficiënt.

• Indien de behandeling niet aanslaat, kan een speciale behandeling worden gevolgd in een pijnkliniek. Die geeft goede resultaten maar is zeer pijnlijk en is af te raden bij hartpatiënten.

• Een andere behandeling die goede resultaten lijkt te geven bij hardnekkige gevallen, ook in het tweede stadium van de ziekte, bestaat in de toediening van bifosfonaten van de tweede generatie. De effecten op lange termijn zijn nog niet bekend. Ook deze behandeling is gereserveerd voor specialisten.


Diverse informatie

Hulpmiddelen
Goede hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking van groot belang. Medische hulpmiddellen bevorderen de zelfredzaamheid en het (langer) zelfstandig functioneren. De kwaliteit van een hulpmiddel heeft invloed op het dagelijks leven van de gebruiker.

Toegankelijkheid
De samenleving is nog onvoldoende toegankelijk. Een grote groep mensen kan daardoor niet meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Uit eten, geld pinnen, internetten, theaterbezoek etc. Deze belemmeringen worden nog teveel onderschat.

Vervoer
Mensen met een handicap of chronische ziekte ondervinden beperkingen in hun mobiliteit. Als je beperkt bent in de mogelijkheden om je te verplaatsen, kun je niet volwaardig deelnemen aan de samenleving. Beperkingen in mobiliteit zijn daarom onacceptabel.

Patiënt en Zorg
Veel mensen met handicap of chronische ziekte zijn afhankelijk van zorg. Deze zorg geeft vorm aan hun dagelijks leven. Daarom moet de "zorgvrager" zelf de hoofdrol spelen bij het bepalen van de inhoud en vorm van deze zorg. Hou regie in eigen hand.

Waar kan je nu welke hulpmiddelen krijgen of lenen?

Waar kan je nu welke hulpmiddelen krijgen of lenen?

AANVRAAG INVALIDEPARKEERKAART

AANVRAAG INVALIDEPARKEERKAART
Binnen de Europese Unie is een uniforme kaart ingevoerd die in alle lidstaten van de EU geldig is. Er zijn drie verschillende kaarten: de bestuurderskaart voor degene die zelf autorijdt, de passagierskaart voor degene die vervoerd moet worden en een kaart voor AWBZ-instellingen.

Criteria voor aanvraag
Met de invoering van de GPK worden ook de criteria, waaraan moet worden voldaan om voor een parkeerkaart in aanmerking te komen, herzien. Voor zowel bestuurders als passagiers geldt dat men ten gevolge van een handicap een loopbeperking moet hebben van langdurige aard (tenminste 6 maanden). De aanvrager is niet in staat zelfstandig meer dan 100 meter te overbruggen.

Medische keuring
In alle gevallen (bij een eerste aanvraag of verlenging van de kaart) moet een medisch advies duidelijk maken of er recht op een parkeerkaart bestaat. Deze medische keuring gebeurt door A-Rea. Afhankelijk van de situatie kan A-Rea u oproepen voor een onderzoek. Ook is het mogelijk dat de A-Rea arts volstaat met een dossieronderzoek en informatie van de behandelend arts. U hoeft dan niet zelf langs te komen. De uitkomst van het onderzoek wordt vastgelegd in een beschikking. Het kan 1 tot 2 maanden duren voor u de beschikking thuis krijgt. Als u permanent rolstoelgebonden bent en u zich uitsluitend kunt verplaatsen in een elektrische rolstoel, dan is er geen keuring nodig. In dit geval kunt u de beschikking binnen enkele dagen verwachten.

Strikt persoonlijk
De houder van de gehandicaptenparkeerkaart mag de kaart niet door anderen laten gebruiken als het parkeren niet rechtstreeks verband houdt met het vervoer van de invalide zelf. Bij een passagierskaart is de bestuurder van het motorvoertuig verantwoordelijk voor juist gebruik en niet de passagier.

Medische keuring bij verlenging parkeerkaart niet meer verplicht

Het is voor mensen met een blijvende beperking niet meer nodig elke vijf jaar een medische herkeuring te ondergaan om hun gehandicaptenparkeerkaart te laten verlengen. Een groot deel van de gehandicaptenparkeerkaarten wordt automatisch verlengd. Dit is een gevolg van een wijziging van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart (GPK) die op 3 april 2008 is ingegaan.

Parkeerbeleid gehandicaptenparkeerkaart
Iedere gemeente in Nederland is vrij om een eigen beleid te voeren in zake vrij parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Raadpleeg voordat u een uitstapje gaat maken het landelijk overzicht van het gemeentelijk parkeerbeleid. Let op: parkeert u in een parkeergarage of op een afgesloten parkeerterrein dan moet u altijd betalen, ook al parkeert u daar op een invalidenparkeerplaats. In het algemeen geldt dat houders van een gehandicaptenparkeerkaart mogen parkeren op iedere openbare parkeerplaats. De kaart geeft echter geen vrijstelling van het betalen van parkeergelden in welke vorm dan ook,evenmin kan met de kaart worden geparkeerd op plaatsen die door gemeenten gereserveerd zijn voor parkeervergunninghouders (wel maken veel gemeentes hier een uitzondering op)

op algemene invalidenparkeerplaatsen
- voor onbeperkte tijd in een parkeerschijfzone (ook buiten de vakken) waar voor anderen een beperkte tijd is aangegeven (parkeerschijf is niet verplicht)


Met gebruik van een parkeerschijf en voor maximaal 3 uren mag geparkeerd worden:
- buiten de vakken in een woonerf
- op plaatsen waar een parkeerverbod geldt
- langs een gele onderbroken streep (een gele doorgetrokken streep geeft een stopverbod aan. Hier mag nooit worden geparkeerd)

Tips in de omgang "mensen met een handicap":

• Behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden!
• Bedenk dat de grens tussen "gezond" en gehandicapt uiterst klein is. Zelf kan je ook opeens morgen in zo'n stoel zitten.
• Zie de ander als een volwaardig persoon. Dat iemand in een rolstoel zit wil nog niet zeggen dat hij/zij direct gek of seniel is.
• Betuttel niet. De meeste gehandicapten zijn erg zelfstandig en vragen het wel als ze hulp van je nodig hebben.
• Geef een volwassen gehandicapte niet zomaar een euro om een ijsje te gaan kopen. Praat niet tegen hem/haar alsof je een tweejarige peuter voor je hebt.
• Negeer een gehandicapte niet uit angst maar maak eerder je moeiten bespreekbaar.
• Verzwelg niet in het medelijden voor de ander, de meeste gehandicapten vinden het vreselijk om zielig gevonden te worden.
• Verplaats iemand in een rolstoel niet zomaar ongevraagd even, dit geeft een erg kleinerend gevoel.
• Ga niet zomaar op iemands rolstoel hangen omdat je dat wel makkelijk vind.
• De rolstoel is het verlengde van ons lijf en het is onplezierig als een ander daar zomaar over beschikt.
• WEES JEZELF!

maandag 18 juni 2012

ZEMBLA onderzoekt het grootste commerciële verzuimbedrijf van Nederland!

Ga via onderstaande link naar de uitzending:

DE VERZUIMPOLITIE
Zieke werknemers kosten het bedrijfsleven veel geld. Grote bedrijven huren daarom commerciële verzuimbureaus in, die beloven dat zij het ziekteverzuim fors kunnen terug brengen.

Geen medische opleiding: Als je ziek bent, moet je bellen met het callcenter van het verzuimbedrijf. Callcenter-medewerkers, ook wel 'casemanagers' genoemd, bepalen of de ziekmelding wel terecht is. Ze stellen daarom allemaal medische vragen, maar hebben geen medische opleiding. Ook slaan ze al deze medische informatie op in dossiers die toegankelijk zijn voor de werkgever.

'Doktertje spelen': Bedrijfsartsen en arborecht-deskundigen maken zich ernstige zorgen. Zij zien een ‘wildgroei’ van commerciële verzuimbedrijven, waar managers zonder medische achtergrond bepalen of zieke werknemers terug de werkvloer op kunnen. Ondertussen wordt de afstand tot een echte bedrijfsarts voor werknemers steeds groter. Is dit 'doktertje spelen' wel verantwoord en komt de privacy van de werknemer niet in het geding?

 VerzuimReductie: ZEMBLA onderzoekt het grootste commerciële verzuimbedrijf van Nederland: VerzuimReductie in Hengelo. De directie bestaat uit oud-autohandelaar Marcel Wenting en oud-profvoetballer Jan van Halst. Hun motto is: ‘Verzuim slaat gaten. Wij brengen werknemers sneller terug op de werkplek’. Hun grootste klanten zijn thuiszorgorganisatie TSN, de Bijenkorf, V&D en La Place, Praxis en Action. In totaal heeft VerzuimReductie te maken met een potentieel van 100.000 zieke werknemers. In het callcenter van VerzuimReductie staat de telefoon iedere dag roodgloeiend.

ZEMBLA over de 'booming business' van verzuimbedrijven en de ingrijpende gevolgen voor de werknemer.


PRIVACY ZIEKE WERKNEMER NIET GEWAARBORGD
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gaat onderzoek doen naar de werkwijze van commerciële verzuimbedrijven. Dat zegt voorzitter Kohnstamm van de privacy-waakhond vrijdagavond in ZEMBLA.

 Privacy gegevens op straat: De uitzending ‘De verzuimpolitie’ laat zien dat door de werkwijze van het grootste commerciële verzuimbedrijf van Nederland vertrouwelijke medische gegevens van werknemers ‘op straat liggen’. Kohnstamm zegt daarover in ZEMBLA: ‘Wij gaan indringend onderzoek doen om vervolgens vast te kunnen stellen: is het rechtmatig of onrechtmatig?’.

P. Rodenburg, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, roept in ZEMBLA zijn leden op om niet met dergelijke verzuimbedrijven samen te werken.

VerzuimReductie in de fout: Sinds 2005 is de arbomarkt geprivatiseerd. Iedereen kan een verzuimbedrijf beginnen. Zo ook oud-autohandelaar M. Wenting. Hij is directeur van het grootste commerciële verzuimbedrijf van Nederland, Verzuimreductie.nl uit Hengelo, samen met oud- profvoetballer Jan van Halst, die er commercieel directeur is. ZEMBLA laat zien dat dit bedrijf structureel wetten en regels omtrent de privacy van zieke werknemers overtreedt.

Geen toezicht: Er is geen enkele instantie die toezicht houdt op dit soort bedrijven. Het CBP heeft over dit specifieke bedrijf klachten binnen gekregen, zo blijkt in ZEMBLA. Kohnstamm: ‘We hebben twee geloofwaardige klachten binnen gekregen, waarover we op dit ogenblik met de desbetreffende organisaties in de weer zijn om een onderzoek op te starten.’

100.000 zieke werknemers: Zieke werknemers en re-integratie kosten het bedrijfsleven veel tijd en veel geld. Verzuimreductie claimt dat, als je de verzuimadministratie aan hen uitbesteedt, zij de kosten en het verzuim fors kunnen terugbrengen. Grote bedrijven als de Bijenkorf, Kruidvat, Action en V&D maken hier sinds een paar jaar gebruik van. Verzuimreductie heeft inmiddels een potentieel van 100.000 zieke werknemers.

'Doktertje spelen': De klachten gaan over de rol van de callcentermedewerkers die bij Verzuimreductie werken. Het verzuimbedrijf is geen arbodienst en de callcentermedewerkers zijn geen medici, maar ze bepalen wel of de ziekmelding terecht is, zo blijkt in ZEMBLA.
We tonen opnamen van telefonerende callcentermedewerkers die de hele dag zieke werknemers aan de telefoon hebben en ‘uitvragen’ over hun ziekte.

Geen beroepsgeheim: ZEMBLA heeft dossiers in handen die samengesteld zijn door callcentermedewerkers. Deze dossiers staan bol van medische gegevens. Deze gegevens zijn in te zien door de werkgever. We tonen ook aan dat psychologen hun intake-verslagen met ernstige psychologische problematiek van werknemers mailen naar de callcentermedewerkers van Verzuimreductie. Voorzitter Rodenburg van de NVAB schrikt hiervan: ‘De casemanager heeft geen beroepsgeheim en het kan dus zo aan de werkgever worden meegedeeld. Op deze manier ligt het op straat’, aldus Rodenburg in ZEMBLA.

Onwerkbare situatie: Bedrijfsartsen die worden ingehuurd door commerciële verzuimbedrijven, zeggen dat het een ‘onwerkbare situatie’ is. Directeur G. Maas van Arbo Extra hierover in ZEMBLA: ‘Het is niet één verzuimbureau, we hebben in Nederland 500 of meer verzuimbedrijven. Wij zijn onderdeel van een verkeerd systeem. De wetgeving zit verkeerd in elkaar.’ De NVAB roept daarom in ZEMBLA haar leden op om niet met bedrijven zoals Verzuimreductie samen te werken. Rodenburg: ‘Als je niet de NVAB-richtlijnen kan toepassen en als je niet de momenten zoals die zijn gedefinieerd in de wet verbetering Poortwachter kan toepassen, dan moet je er niet aan meewerken.’
De directie van Verzuimreductie zegt in ZEMBLA ‘de zaak uit te zoeken en navraag te doen binnen het bedrijf’.

FNV BONDGENOTEN START MELDPUNT VERZUIMREDUCTIE
Online meldpunt verzamelt ervaringen werknemers met Verzuimreductie BV

Vandaag start FNV Bondgenoten met een online meldpunt om de ervaringen van werknemers met verzuimbureau Verzuimreductie B.V. te verzamelen. Veel werknemers klagen over aanpak Verzuimreductie

Aanleiding is het feit dat de vakbond veel klachten van werknemers ontvangt over de aanpak en begeleiding. Het verzuimbureau is het onderwerp in de aflevering ‘De Verzuimpolitie ’

Intimidatie, verkeerde informatie en geen respect: Gea Lotterman, bestuurder FNV Bondgenoten: “Werknemers klagen over intimidatie, het verstrekken van verkeerde informatie en het niet accepteren van de ziekmelding. Ook worden de aanbevelingen van artsen over medicatie door casemanagers beïnvloed. Juist bij zoiets persoonlijks als ziekte, hoort wederzijds vertrouwen en respect. Maar Verzuimreductie B.V. bekwaamt zich van allerlei tactieken om het ziekteverzuim voor de opdrachtgevers zo laag mogelijk te houden. Met het meldpunt willen we inzicht krijgen in het aantal en het soort klachten over Verzuimreductie.”

Werkgevers horen te kiezen voor fatsoenlijke verzuimbegeleiding
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FNV Bondgenoten komt het verzuimbureau op diverse plekken in de handel tegen. Lotterman: “Met name prijsvechters maken gebruik van de diensten van Verzuimreductie. Er worden extreme protocolafspraken gemaakt waar zieke werknemers de dupe van zijn. Ik hoop met het meldpunt voldoende bewijslast te verzamelen om opdrachtgevers en werkgevers over te halen om te kiezen voor fatsoenlijke verzuimbegeleiding en reïntergratie.

Werknemers kunnen tot maandag 23 april hun ervaringen aan de vakbond doorgeven via www.fnvbondgenoten.nl/meldpuntverzuimreductie.

KAMER WIL OPHELDERING OVER VERZUIMBEDRIJVEN

De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over commerciële verzuimbedrijven die de privacy schenden van zieke werknemers. Aanleiding is een uitzending van televisieprogramma Zembla.

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt noemt het ,,mensonterend'', omdat de bedrijven heel diep ingaan op medische situaties als psychische problemen rond zelfmoord en abortussen met een problematische afloop. Volgens Ulenbelt hebben de verzuimbedrijven niet eens het recht werknemers medische vragen te stellen, laat staan die gegevens vervolgens te delen met de werkgever. Ook D66, CDA, GroenLinks en PvdA willen opheldering van het kabinet. ,,Bij verzuim is vrijwel altijd sprake van een medische reden. Informatie daarover hoort in handen te zijn van een (bedrijfs)arts en niet van een commercieel bedrijf. Dit schendt fundamentele rechten van mensen'', aldus Ulenbelt. Gerard Schouw (D66) vindt dat er ,,onmiddellijk een einde moet komen aan privacyschendingen''. Hij wil de wetgeving uitbreiden en vindt dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) boetes moet kunnen opleggen. Eddy van Hijum (CDA) denkt ook dat werkgevers zaken die voor de bedrijfsarts zijn bestemd, niet zomaar kunnen uitbesteden aan commerciële bedrijven. Linda Voortman (GroenLinks) benadrukt het belang van een vertrouwensrelatie tussen werknemer en bedrijfsarts. Die is er met de commerciële verzuimbedrijven niet. Jeroen Recourt (PvdA) vindt het geen probleem dat specialistische bedrijven worden ingehuurd voor het terugdringen van ziekteverzuim, maar ziet wel een probleem als bedrijven de regels overtreden. Hij vindt dat het CBP beter toegerust moet worden om dat te controleren.

Posttraumatische dystrofie - CRPS.

 
In het algemeen gaat men er van uit dat een van de oorzaken overactiviteit van het sympatische zenuwstelsel is, en de zogenaamde sympatectomie (blokkeren van een bepaalde zenuw) is dan ook een veelvoorkomende strategie.

In Wenen voegt met ook acupunctuur toe. In de kliniek voor anesthesie in Wenen zetten de anesthesisten naast dit soort blokkeringen dus ook met succes acupunctuur in. Omdat acupunctuur ook vrijwel geen bijwerkingen heeft, meent men in die Weense kliniek dat het zin heeft om het te gebruiken.

Er zijn diverse andere mogelijkheden voor complementaire behandelingen. Maar er zijn geen duidelijk bewezen effectieve behandelingen. Noch vanuit de reguliere geneeskunde, noch vanuit de alternatieve geneeskunde.....

De term "reflex sympathische dystrofie" (RSD) wordt gebruikt voor verschillende aandoeningen, zoals posttraumatische oedeem, schouder-hand syndroom, algodystrofie en causalgia. De klinische symptomen van RSD worden gekenmerkt door een drietal van autonome, sensorische en motor verstoringen, die meestal in de distale regio van een getroffen extremiteit ontwikkelen.

De belangrijkste symptomen zijn zwelling, een kant verschil in huid temperatuur (autonome symptomen), verminderd actieve bewegingen en spierkracht (motor symptomen) en spontane, diepe, diffuse pijn met een orthostatische component (zintuigstelsel). De behandeling van RSD dient zo spoedig mogelijk sympatholytic strategieën en verplichte fysiotherapie.

Acupunctuur is ook gemeld om sympathische activiteit. Het pijnstillend effect van acupunctuur is bekend, en daarom vanuit een ten minste theoretisch oogpunt, het moet zinvol gebruik van acupunctuur in de behandeling van RSD.

Tot op heden, hebben echter geen lange termijn prospectieve gerandomiseerde, gecontroleerde, klinische studies zijn gedaan. Een korte studie toonde veelbelovende resultaten, maar haalde niet statistische significantie. In die studie acupunctuur behandeling leek te verlichten van de belangrijke symptomen van RSD.

Aangezien acupunctuur zelden bijwerkingen heeft, moet haar rol als een extra optie bij de behandeling van RSD verder worden onderzocht.

De mantelzorger

Ruim 2,6 miljoen mantelzorgers zorgen langere tijd intensief voor hun zieke familieleden of vrienden. Mantelzorger zijn is vaak vanzelfsprekend, maar kan ook heel zwaar zijn.

Een aantal tips om uw werk als mantelzorger lichter te maken:
  • Zorg dat u tijd voor uzelf houdt. Neem elke dag de tijd om te ontspannen en ga eens op vakantie. Er zijn diverse aanvullende verzekeringen waarbij u voor maximaal 21 dagen vervangende mantelzorg krijgt. Als uw familielid of vriend(in) een lichamelijke ziekte heeft, kunt u uit de aanvullende verzekering ook een vergoeding krijgen voor een zorghotel.

  • Probeer goed op uw eigen gezondheid te letten. Gezond eten, voldoende nachtrust en regelmatig bewegen helpen daarbij. Als u toch klachten krijgt, ga dan naar de huisarts.

  • De kans om overbelast te raken is aanwezig, vooral als u dit moet combineren met een drukke baan. Voorkom stress door mantelzorg

  • Vertel op uw werk dat u zorgt voor uw familielid of vriend(in). Uw collega’s en leidinggevende zullen u dan eerder steunen. Maak gebruik van de bestaande verlofregelingen, waardoor u tijdelijk minder kunt werken met behoud van (een deel van) uw inkomen.

  • Zorg dat u fysiek niet overbelast raakt. U kunt voor maximaal 6 maanden hulpmiddelen lenen, zoals een po-stoel of krukken. In diverse aanvullende verzekeringen zit een vergoeding voor het langer huren of de aanschaf van loophulpmiddelen. Hebt u woningaanpassingen nodig? Zoals een traplift of het weghalen van drempels? Ga naar het Wmo-loket van uw gemeente.

  • Hebt u veel zorgtaken? Vraag een indicatie aan bij CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), zodat u thuiszorghulp krijgt. U kunt dan ook nog zelf voor uw familielid of vriend(in) blijven zorgen. Voor een aanvraag voor hulp bij het huishouden kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

  • Geef uzelf regelmatig een schouderklopje. Mantelzorg wordt vaak als vanzelfsprekend gezien, maar is dat zeker niet.

  • Vindt u het moeilijk om te gaan met de mantelzorg of de ziekte/situatie van uw familielid of vriend(in)? Praat hier eens over met de huisarts.

  • Nog vragen? Blijf er niet mee zitten, maar stel ze aan uw huisarts of bij het Steunpunt Mantelzorg.

Posttraumatische dystrofie - CRPS.

In het algemeen gaat men er van uit dat een van de oorzaken overactiviteit van het sympatische zenuwstelsel is, en de zogenaamde sympatectomie (blokkeren van een bepaalde zenuw) is dan ook een veelvoorkomende strategie.

In Wenen voegt met ook acupunctuur toe. In de kliniek voor anesthesie in Wenen zetten de anesthesisten naast dit soort blokkeringen dus ook met succes acupunctuur in. Omdat acupunctuur ook vrijwel geen bijwerkingen heeft, meent men in die Weense kliniek dat het zin heeft om het te gebruiken. Er zijn diverse andere mogelijkheden voor complementaire behandelingen. Maar er zijn geen duidelijk bewezen effectieve behandelingen. Noch vanuit de reguliere geneeskunde, noch vanuit de alternatieve geneeskunde.....
De term "reflex sympathische dystrofie" (RSD) wordt gebruikt voor verschillende aandoeningen, zoals posttraumatische oedeem, schouder-hand syndroom, algodystrofie en causalgia. De klinische symptomen van RSD worden gekenmerkt door een drietal van autonome, sensorische en motor verstoringen, die meestal in de distale regio van een getroffen extremiteit ontwikkelen.

De belangrijkste symptomen zijn zwelling, een kant verschil in huid temperatuur (autonome symptomen), verminderd actieve bewegingen en spierkracht (motor symptomen) en spontane, diepe, diffuse pijn met een orthostatische component (zintuigstelsel). De behandeling van RSD dient zo spoedig mogelijk sympatholytic strategieën en verplichte fysiotherapie.

Acupunctuur is ook gemeld om sympathische activiteit. Het pijnstillend effect van acupunctuur is bekend, en daarom vanuit een ten minste theoretisch oogpunt, het moet zinvol gebruik van acupunctuur in de behandeling van RSD.
Tot op heden, hebben echter geen lange termijn prospectieve gerandomiseerde, gecontroleerde, klinische studies zijn gedaan. Een korte studie toonde veelbelovende resultaten, maar haalde niet statistische significantie. In die studie acupunctuur behandeling leek te verlichten van de belangrijke symptomen van RSD.
Aangezien acupunctuur zelden bijwerkingen heeft, moet haar rol als een extra optie bij de behandeling van RSD verder worden onderzocht.

AUTO TIP van Wandou!

AGR autostoelen van Opel, bieden een perfecte zit/comfort oplossing voor mensen met CRPS aan de knie(ën) & benen! Dit vanwege de verstelbare lengte van het zitgedeelte voor optimale ondersteuning van de bovenbenen en de correcte zithoogte. Deze AGR stoelen zijn alleen leverbaar voor de Opel Insignia, Astra of Meriva.

AGR stoelen:
- 4-voudig verstelbare lendensteun die de natuurlijke positie van de ruggengraat ondersteunt.
- In totaal 18 verstelmogelijkheden, waaronder extra ver naar voren en naar achteren, zodat u altijd de perfecte positie vindt, ongeacht uw lengte of gewicht.
- Verstelbare lengte van het zitgedeelte voor optimale ondersteuning van de bovenbenen.

Voor meer informatie, go to: http://www.youtube.com/watch?v=thx2n0Nqbak

Let na 0.30 seconden vooral even op, hoe de stoelzitting wordt verlengt naar de zeer comfortabele zitlengte.

Ook via http://www.merelauto.nl/ kunt u meer informatie hierover aanvragen.

Zorgen om de zorg


Het voorjaar is bij uitstek de tijd van lentekriebels. Maar met het recente Lente-akkoord zal velen die lust waarschijnlijk zijn vergaan. Want lente wordt nu opeens geassocieerd met bezuinigen en inkrimpen. Vooral de stijgende zorgkosten zijn een schrikbeeld: voor de politiek, maar in de eerste plaats natuurlijk voor allen die zorg nodig hebben.
 
Niet alleen het wettelijk verplichte eigen risico gaat van € 220 naar € 350, maar ook de jaarlijkse premies zullen met minimaal 3% stijgen. Voor een ziekenhuisopname gaan we € 7,50 per dag neertellen en ouderen moeten nu maar vast gaan sparen voor hun rollator, want die verdwijnt uit het ziekenfondspakket. Als je ziek bent, als je dure medicijnen moet gebruiken, werkloos bent of een krap pensioentje hebt wordt het behoorlijk problematisch. Toch zijn er hier en daar interessante ontwikkelingen die het leed kunnen verzachten.

Buurtzorg beter én goedkoper
Vrij nieuw zijn de zogenaamde buurtzorgteams. Die bestaan uit hoogopgeleide ziekenverzorgenden en wijkverpleegkundigen die men kan inschakelen voor zorg aan huis. De teams worden landelijk ondersteund en leveren zorg tegen lagere kosten, want dure gebouwen zijn overbodig en kosten voor management en overhead beperkt. Vaak gaat het om een samenwerkingsverband van zzp’ers in een bepaalde wijk, wat voordelen heeft omdat zij de huisartsen en voorzieningen in die wijk goed kennen. Buurtzorgteams maken het ook mogelijk dat mensen langer zelfstandig in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Meer informatie.

Nieuwe mantelzorg op basis van 'Credits'Nu professionele zorg meer gaat kosten zullen mantelzorgers (nog) vaker moeten worden ingeschakeld. Om dit te stimuleren is de landelijke organisatie Caire opgericht die bemiddelt tussen hulpvragers en -aanbieders. Het kan om zeer uiteenlopende diensten gaan, zoals iemand naar het ziekenhuis vervoeren, boodschappen doen, eten koken, voorlezen, grasmaaien, klussen in huis, schoonmaken, helpen met de computer et cetera. Voor geleverde diensten wordt niet met geld betaald, maar met Credits, een soort punten.

Bijvoorbeeld: Ina is ziek en wil dat iemand haar hond uitlaat, boodschappen doet en medicijnen ophaalt bij de apotheek. Ger is vervroegd met pensioen en vindt het leuk af en toe iemand te helpen. Beiden zijn lid van Caire. De werkzaamheden duren twee uur en Ina betaalt Ger 12 Credits, want de uurvergoeding is 6 Credits. Ger heeft computerhulp nodig en Anneke helpt hem uit de brand in 1,5 uur en verdient 9 Credits.

Die punten kun je direct voor jezelf gebruiken, opsparen voor later of weggeven aan iemand. Als bijvoorbeeld je ouders hulp nodig hebben en ver weg wonen, dan kun je in je eigen woonplaats Credits verdienen, die schenken aan je ouders, die daar in hun directe omgeving iemand mee kunnen ‘betalen’ die hen helpt. Om dit initiatief te laten slagen is het nodig dat er voldoende mensen meedoen. Het handigste is om met een (bestaande) groep of familie lid te worden, of met mensen in je eigen buurt. Caire gaat pas in het najaar flink aan de weg timmeren, maar je kunt nu al meedoen en zelf een aantal mensen om je heen verzamelen. Zodra je je aanmeldt krijg je direct 9 Credits gratis om je op weg te helpen.

Andere spaarsystemenAls de mogelijkheden om gestegen kosten (zoals in de zorg) op te vangen met geld zijn uitgeput is er meer. Er zijn in Nederland al sinds 1983 lokale LETS-kringen actief waar je Noppes, Talenten, Keitjes en nog veel meer punten met grappige namen kunt verdienen en uitgeven. LETS staat voor Local Exchange Trading System. Verschillen met Caire zijn dat de verdiende punten alleen in de lokale LETS-groep verrekend kunnen worden, en dat je bij LETS niet alleen diensten maar ook goederen kunt ruilen.

Voor elk wat wils!

'Spreek eigen geld en netwerk aan voor zorg'

Mensen moeten meer zelf investeren in zorg om de zorg voor 'niet-redzame ouderen' betaalbaar te houden. Dat adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in een vrijdag gepubliceerd advies aan het ministerie van Volksgezondheid.

Volgens de RVZ komt de zorg voor niet-redzame ouderen - ouderen die zorg, wonen en welzijn niet zelf kunnen regelen - steeds meer onder druk te staan. Dat komt doordat er steeds meer ouderen komen, mensen steeds langer leven en het aantal ouderen met chronische aandoeningen en beperkingen groeit. Ook nemen de kosten van de zorg toe en dreigt er een tekort aan personeel.

Om de zorg betaalbaar te houden, adviseert de RVZ om het collectieve pakket van de zorg te beperken tot zware problemen en ziektes. Voor de overige zaken moeten Nederlanders meer zelf gaan betalen of hun netwerk aanspreken. Ook ouderen moeten meer zelf hun zorg regelen.

Daarnaast moeten mensen ook zo lang mogelijk zelfredzaam blijven, door bijvoorbeeld voorzorgsmaatregelen te treffen zodat ze langer gezond blijven. Ook zijn ze dan financieel beter voorbereid op ouderdomskwalen, zodat het collectieve pakket vooral aangesproken kan worden door ouderen die het echt nodig hebben.

Verder adviseert de RVZ om mensen met langdurige of zware zorg, toch thuis te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door speciale teams op te richten die dergelijke zorg kunnen bieden. Die teams kunnen dan worden ondersteund door anderen, zoals vrijwilligers. Daarvoor kan de overheid bijvoorbeeld mensen die net zijn gepensioneerd uitnodigen.

Het laatste advies is om mensen rond hun 60e levensjaar een zorgverklaring te laten ondertekenen. Daarin kunnen mensen aangeven hoe ze de verzorging tijdens hun latere leven voor zich zien en hoe ze die willen bekostigen.

Bron: ANP

Valt de risicopatiënt straks buiten de boot?

Er is een 'reëel gevaar' dat zorgverzekeraars groepen patiënten gaan uitsluiten van hun diensten. Daarvoor waarschuwde een speciale commissie afgelopen vrijdag. Via het internet verkregen persoonlijke informatie kan een belangrijke rol spelen bij het uitselecteren van risicogevallen.

Verzekeraars zijn per definitie bedrijven die risico’s graag zoveel mogelijk uitsluiten. Daartoe hebben zij onder meer gespecialiseerde rekenmeesters in dienst. Deze wiskundig onderlegde analisten staan in de branche bekend quantitative analysts, of kortweg ‘quants’. Namens de verzekeraars drukken deze quants elk relevant aspect van het leven van hun (potentiële) klanten uit in cijfers en getallen. Met behulp van deze getallen en complexe algoritmes voorspellen ze vervolgens hun toekomstige gedrag.

Doel van dit ingewikkelde rekenwerk is het zoveel mogelijk vermijden van kosten, en daarmee het optimaliseren van de winst voor de aandeelhouders. Zorgverzekeraars weren potentiële kostenintensieve patiënten bijvoorbeeld het liefst al aan de deur: het zogenaamde preferred risk selection. Om te voorkomen dat zij op deze manier bijvoorbeeld ouderen of chronisch zieken uitsluiten, heeft de overheid regels voor de verzekeraars gemaakt.

Extra kosten
Die mogen bijvoorbeeld geen aanvragen voor de basisverzekering weigeren, en ook geen verschillende premies voor verschillende groepen verzekerden vragen. Daar staat tegenover dat de overheid een vereffeningsysteem in het leven heeft geroepen. Verzekeraars met relatief veel kostenintensieve patiënten kunnen een beroep doen op dit fonds, en zo (een deel van) de extra kosten die ze daardoor maken compenseren. Deze zogenaamde ‘risicoverevening’ is in 2006 in de nieuwe Zorgverzekeringswet opgenomen.

Ruim vijf jaar later is de werking van dit systeem geëvalueerd door de commissie risicoverevening Zorgverzekeringswet. Belangrijke conclusie van de commissie is dat er een ‘reëel gevaar’ bestaat dat zorgverzekeraars groepen kostenintensieve patiënten uit hun klantenbestand (gaan) weren. Hoewel zij officieel niet aan de poort mogen selecteren, zijn er volgens de commissie ‘voldoende indirecte mogelijkheden’ om een vorm van selectie op potentiële klanten toe te passen.

Vrezen voor de toekomst
Vanuit het oogpunt van winstoptimalisatie hebben de verzekeraars daar alle reden toe. Lang niet alle aandoeningen vallen bijvoorbeeld onder het compensatiepotje van de overheid. Mensen met bepaalde maagaandoeningen, psychische klachten of bijvoorbeeld artrose vallen daardoor nog steeds buiten de boot. En gezien de wijze waarop de zorgbudgetten steeds verder worden uitgekleed, moeten veel andere patiëntengroepen vrezen voor de toekomst.

Een van de door de commissie genoemde ‘indirecte methoden’ om groepen kostenintensieve patiënten buiten te houden is het zogenaamde marketing campaign optimization. Daarbij zet een verzekeraar bijvoorbeeld polissen of merken in de markt die door de begeleidende communicatie vooral aanspreken bij ‘gezonde doelgroepen’. Dankzij nieuwe technologie is dat vooral op het internet eenvoudig te realiseren.

Dankzij verfijnde algoritmes en razendsnelle databases wordt het namelijk steeds makkelijker om informatie op websites in fracties van seconden aan te passen aan specifieke bezoekers. Waar de ene bezoeker een algemeen verhaal krijgt voorgeschoteld, zou een consument met aantrekkelijker (risicoarm) profiel dus een gunstige aanbieding kunnen ontvangen. Zo gaan slimme computers in de toekomst dus steeds vaker klanten selecteren.

Zelfregulering werkt niet
De informatie die voor deze selectie wordt gebruikt kan eenvoudig worden ingekocht, bijvoorbeeld bij Nielsen BuzzMetrics. Dit bedrijf ‘oogst’ naar eigen zeggen persoonlijke informatie vanaf meer dan 8.000 sociale-media-netwerken. In 2010 werd datzelfde Nielsen BuzzMetrics betrapt terwijl het grote hoeveelheden data van de website PatientsLikeMe afhaalde. PatientsLikeMe is een patiëntenplatform waarop mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen hun ervaringen kunnen delen, onder meer over de medicijnen die ze gebruiken. Het zelfopgelegde verbod in de internetbranche om dergelijke gevoelige medische persoonsgegevens online te verzamelen bleek daarbij van weinig waarde.

Volgens de commissie risicoverevening Zorgverzekeringswet vind bewuste risicoselectie op dit moment nog weinig plaats. Als steeds meer verzekeraars zich echter gedwongen zien elkaars risicostrategieën over te nemen, zal een grote groep patiënten met potentieel hoge kosten straks steeds moeilijker aan een verzekeraar komen. Een goede reden om het gebruik van privédata met strikte wettelijke regelgeving te beperken.

Ziekenhuizen bezig met eigen polis

De vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen werkt aan een nieuwe zorgpolis. Volgens de SAZ garandeert deze Beter Dichtbij Polis patiënten ,,zorg van hoge kwaliteit zonder dat ze daarvoor ver van huis moeten". Dat maakte de SAZ vrijdag bekend.

De vereniging benadrukt dat ze niet zelf gaat verzekeren, maar dat overlaat aan een bestaande verzekeraar waarmee de plannen verder worden uitgewerkt. Inmiddels heeft een tweede verzekeraar interesse getoond voor het initiatief. De SAZ heeft adviesbureau BOOZ van onder anderen oud-minister Ab Klink, een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Het bureau vindt de polis ,,veelbelovend''. De patiëntenfederatie NPCF heeft de vereniging laten weten de doelstellingen van de nieuwe polis te ondersteunen. De SAZ verwacht dat de polis 5 tot 10 procent goedkoper kan zijn dan vergelijkbare polissen. ,,Dat kan omdat de zorg voor een belangrijk deel wordt ingekocht bij de 40 ziekenhuizen die bij ons zijn aangesloten'', verduidelijkt de vereniging. ,,De polis kan bijdragen aan het behoud van regionale zorginstellingen die een belangrijke impuls vormen voor de regionale economie waarin zij opereren.''

Bron: ANP

Scootmobielen te leen