"Leven met Posttraumatische Dystrofie - CRPS na bedrijfsongeval"

Sinds 2007 heb ik Posttraumatische Dystrofie door een bedrijfsongeval aan beide knieën opgelopen. Vanaf dat moment is mijn leven in een klap zeer ingrijpend veranderd.

Voor mij zijn er inmiddels al enkele "verloren" jaren gepasseerd, waarbij door diverse artsen, de voorbereidingen, de onvoldoende aandacht, de vooroordelen, de verkeerde diagnose, de verkeerde medicijnen, de onjuiste uitspraken er allen voor hebben gezorgd dat mijn Posttraumatische Dystrofie aandoening (beiderzijds) inmiddels van de acute fase in de chronische fase terecht is gekomen, wat verstrekkende gevolgen heeft voor mijn toekomst.


Vandaar dit informatie BLOG op internet over CRPS & bedrijfsongeval. Hopelijk kunnen slachtoffers en/of patiënten via WANDOU'S CORNER sneller bruikbare informatie, links, tips, etc. vinden.

TIP: Sinds 2010 ben ik onder behandeling van een deskundig pijnbehandelcentrum (het LUMC) in Leiden. Hier worden CRPS patienten daadwerkelijk serieus genomen en tevens zeer deskundig behandeld.

Sinds februari 2011 is er helaas ook CRPS/Posttraumatische Dystrofie in mijn rechter enkel/voet ontstaan!!!

"Posttraumatische dystrofie is een zeer ernstig te nemen aandoening."

"Ziektebeeld"
Posttraumatische Dystrofie (PD) is een complicatie die na een letsel of een operatie aan een ledemaat, arm of been ontstaat. De ernst ervan staat los van de ernst van het letsel. Zo kan een klein letsel, bijvoorbeeld een kneuzing van de hand, een ernstige vorm van PD geven. Een zwaar letsel, zoals een gecompliceerde enkelbreuk, kan in lichte mate PD tot gevolg hebben. PD is een van de belangrijkste oorzaken van functieverlies en invaliditeit na ongevallen of operaties aan een ledemaat. Alle weefsels en alle functies van een arm of been kunnen door PD worden aangetast. Er kan ernstige invaliditeit en moeilijk te behandelen pijn optreden. De patiënt kan in een maatschappelijk en sociaal isolement terecht komen. Jaarlijks krijgen 8.000 mensen deze complicatie na een letsel. In enkele gevallen ontstaat PD spontaan. Het overgrote deel van de 8.000 mensen geneest binnen korte tijd, veelal zonder restverschijnsel. De overige patiënten krijgen te maken met een langdurige of zelfs chronische situatie. Naar schatting zijn er tenminste 20.000 chronische PD-patiënten in Nederland. Posttraumatische dystrofie is een aandoening die bij alle leeftijden voor komt, maar vaker bij mensen tussen de 45 en 60 jaar en meer bij vrouwen (75%) dan bij mannen. Ook is het een aandoening die wereldwijd wordt aangetroffen zoals in Amerika, Engeland, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Frankrijk, België, Italië, Zuid-Afrika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Posttraumatische dystrofie is in Nederland ook bekend onder de namen Sudeck Dystrofie (of Atrofie) en Sympathische Reflex Dystrofie. Er zijn heel veel benamingen voor en in de literatuur worden wel 50 verschillende namen vermeld. De laatste tijd komt de term CRPS type I (Complex Regionaal Pijnsyndroom) steeds meer in opgang. De gangbare Amerikaanse benaming is Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD).

"Theorieën"
Er is een aantal theorieën over het ontstaan van PD waarbij de theorie over de (over)reactie van het sympathisch zenuwstelsel en de ontstekingstheorie op de voorgrond staan.

"Sympathische reflex theorie"
Het ontstaan van PD wordt in deze theorie toegeschreven aan een over-reactie van het sympathisch zenuwstelsel. De verstoring van het sympathisch zenuwstelsel leidt tot veranderingen in kleur, temperatuur en zweten van het lidmaat. Niet alle verschijnselen van PD kunnen vanuit deze stoornis worden verklaard.

"Abnormale ontstekingsreactie theorie"
PD is, volgens deze theorie, een abnormale (steriele) ontstekingsreactie waarbij zuurstofradicalen een grote rol spelen. Er zouden teveel zuurstofradicalen worden gevormd waardoor gezond weefsel beschadigd wordt. Het normale herstel zou uit de hand lopen. De kenmerkende verschijnselen bij een ontsteking zijn roodheid, zwelling, warmte, functiestoornis en pijn.

"Theorie en bewijs: lokale neurogene ontsteking"
Er wordt vanuit gegaan dat op basis van weefselschade er een ontstekingsreactie tot stand komt die primair tot doel heeft tot genezing te leiden, maar echter op hol slaat. De ontstekingsreactie heeft tot gevolg dat er lekkage van zenuweiwit ontstaat. Dit heeft vervolgens weer tot gevolg dat er in de beslisstations in het ruggenmerg en hogere centra, veranderingen optreden die leiden tot ontregeling van het onwillekeurig zenuwstelsel en de symptomen van allodynie, dystonie en spasme.

Bewijsvoering: er is aangetoond dat bij posttraumatische dystrofie sprake is van een lokale neurogene ontsteking.

"Symptomen"
De symptomen van posttraumatische dystrofie zijn:


I. 4 of 5 van de volgende symptomen:
- onverklaarbare diffuse pijn, veelal brandende pijn en in een gebied groter dan het oorsponkelijk letsel
- verschil in huidskleur (rood of blauw)
- diffuus oedeem, zwelling
- verschil in huidtemperatuur (warmer of kouder dan het andere ledemaat)
- actieve bewegingsbeperking o.a. door pijn en stijfheid

II. het ontstaan of verergeren van symptomen na inspanning

III. symptomen in een gebied aanwezig groter dan het gebied van het eerste letsel of operatie, en in ieder geval in het gebied distaal van het eerste letsel. Deze symptomen verergeren na inspanning waarbij na hele korte tijd al een verheviging van bovenstaande reacties kan optreden. De pijn kan extreme vormen aannemen. Bij ongeveer 5% is er sprake van een zogenaamde koude dystrofie en is het ledemaat koud en blauw.

Andere verschijnselen die op kunnen treden zijn:

"Sympathische verschijnselen"
Overmatige zweetafscheiding: het ledemaat kan kletsnat worden. Veranderde nagel- en haargroei: op het ledemaat kunnen lange haren gaan groeien en de nagels groeien snel.

"Zenuwaantasting"
Er kan een grote gevoeligheid voor pijnprikkels ontstaan. Behalve dat men de pijn 'van binnen' voelt kan er ook zogenaamde aanrakingspijn aanwezig zijn. Men kan het niet verdragen als de huid, hoe licht ook, bijvoorbeeld met een veertje of wattenbolletje, wordt aangeraakt. Er kan een verminderd tastgevoel ontstaan of men ervaart dat het ledemaat niet meer bij het lichaamsschema hoort (het gevoel of de hand bijvoorbeeld erg ver weg is). De spierkracht neemt snel af en men heeft geen kracht meer om een kopje vast te houden of een zware deur te openen of een stukje te lopen. In ernstige gevallen kan de totale spierkracht verloren gaan en is er sprake van een (pseudo)-paralyse. Men heeft een verlamming maar op een EMG-onderzoek is er geen afwijking te zien.

"Tekenen van dystrofie of atrofie"
Na maanden kan het ledemaat er schraal en ingevallen uit gaan zien omdat het onderhuids vetweefsel en de spieren grotendeels verdwenen zijn. Op een röntgenfoto is vaak botontkalking te zien. Ook kunnen de gewrichten onherstelbare schade hebben opgelopen. Verdere complicaties kunnen zijn: contracturen, moeilijk te genezen zweertjes, enorme zwelling, ongecontroleerde bewegingen, verkrampingen. Het is mogelijk dat de PD uitbreidt naar andere ledematen. Wanneer men genezen is, is de kans dat PD terugkomt, er een recidief is, aanwezig.

Hoe snel moet men erbij zijn?
Diagnose en behandeling binnen de drie maanden na het zich inzetten van de aandoening is cruciaal. Men moet dus snel op blijvende pijn na operatie of ongeval reageren en/of doorverwijzen, en het niet afdoen als, "het zal wel beteren". Indien men reageert op je pijn en de CRPS snel ontdekt, dan heb je als patiënt nog alle kansen om te verbeteren. De aandoening is nog maar in de prille beginfase en kan nog gestild worden, zodat de gevolgen minimaal zijn. Voorwaarde is wel dat de behandeling die men je geeft aanslaat. Er zijn ondertussen al veel verschillende behandelingen om uit te kiezen. Weet dat in een aantal gevallen niets aanslaat en de aandoening toch erger wordt.

Wat is een botscan?
Een trifasische botscan is een van vele onderzoeken die een arts kunnen helpen de diagnose te stellen. CRPS is echter een klinische diagnose, d.w.z. dat een arts, in de eerste plaats, reageert op de symptomen. Een botscan is geen middel om ja/neen de diagnose te stellen. Een trifasische botscan kan positief/negatief zijn al naargelang het stadium waarin je verkeert. Tot hiertoe kent CRPS geen enkel onderzoek dat precies kan vaststellen of je de aandoening hebt of niet. Je klachten, je historiek, de tekenen en symptomen zijn uiterst belangrijk.

Is CRPS psychologisch?
Er is geen bewijs dat de aandoening psychologisch is. Er zijn al een aantal bewijzen geleverd dat de aandoening fysisch is; zo werd bvb. in de jaren 90 onderzoek verricht aan de universiteit van Nijmegen, waarbij men kon aantonen dat de zenuwen van CRPS patiënten dezelfde soort schade vertonen als die van diabetici.

Komt het enkel bij mensen voor?
Neen. Er zijn gevallen van CRPS bekend bij honden.

Hoe zit het met pijn?
De pijn bij CRPS is zeer moeilijk onder controle te krijgen. De pijn, die niet wijkt, is hoger dan die van niet-terminale kanker, en hoger dan de pijn bij een eerste bevalling. De behandeling moet dan ook aangepast zijn aan de pijn die je hebt.

Kan het zich verspreiden?
Ja. In 70% van de gevallen kan het zich verspreiden. Eerst doorheen het aangetast lidmaat, vaak naar het uiteinde: naar hand, voet, schouder. Het kan zich spiegelen, d.w.z. verspreiden naar het tegenoverliggend lidmaat, bvb. van been naar been. Of CRPS kan verspringen, bvb. van been naar arm. Volgens het boek, "Living with RSDS", van Linda Lang & Peter Moskovitz, MD kan bijna elk deel of systeem van het lichaam aangetast raken. Abnormaliteiten van de ademhaling, van het hart, of de spijsvertering kunnen ontstaan. Ook darm en blaas dysfuncties kunnen voorkomen.

Zijn er ook dingen die men niet mag doen?
Ja. De sympathectomie, zowel chirurgisch en chemisch; een permanente zenuwblokkade met zware gevolgen. Amputatie. Chirurgische procedures op het aangetaste lidmaat. Gipsen. Immobiliteit. Toepassing van ijs. Deze dingen zorgen er vaak voor dat CRPS zich meer gaat manifesteren dan voorheen, of ze hebben een negatief, onvoorspelbaar effect op de aandoening. Men moet erg voorzichtig zijn met deze "behandelingen", en in geval van een dringend noodzakelijke chirurgische ingreep moet men de nodige voorzorgen nemen.

Wanneer stopt het?
Volgens het boek, "Living with RSDS", van Linda Lang & Peter Moskovitz, MD dat dit in het algemeen beschouwd, kan CRPS duren van een paar weken tot de rest van je leven. Er kunnen periodes zijn van remissie, waar de tekenen en symptomen minder worden of verdwijnen, maar dat kan niet uitsluiten dat het niet plots weer erger wordt, zonder aanleiding of door een nieuw ongeval of nieuwe operatie.


EEN BEDRIJFSONGEVAL EN DAN?

Tip 1
Ga bij klachten direct naar uw huisarts! Het liefst nog dezelfde dag, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk. Aarzel niet bij uw huisarts een bezoek te brengen, ook als u denkt dat het wel meevalt. Niet alle gevolgen van opgelopen letsel zijn direct te overzien. U doet er goed aan om alle klachten die u na het ongeval bij u zelf bemerkt direct met uw huisarts te bespreken. Wellicht denkt u later dat het bezoek aan de arts achterwege had kunnen blijven. Dat is dan heel prettig, omdat u dan voorspoedig bent hersteld. In een slechter geval, wanneer u wel klachten houdt voor een langere tijd is het goed wanneer de huisarts direct op de hoogte is gebracht. Er kan dan informatie over uw klachten worden ingewonnen vanaf kort na het ongeval hetgeen een vervelende discussie met de aansprakelijke verzekeraar kan voorkomen.

Tip 2
Schakel een belangenbehartiger (Letselschadebureau + indien nodig ook de Arbeidsinspectie) in, voordat verdere contacten met de tegenpartij of diens verzekeraar plaatsvinden. Uw belangenbehartiger kan u van advies voorzien of kan zelf de contacten voor u laten plaatsvinden. Zorgt u er in ieder geval voor dat er een belangenbehartiger tijdens een bezoek van de verzekeraar (of een door de verzekeraar ingeschakelde schaderegelaar) aanwezig is. Nog beter is het om niet zelf op een verzoek van de verzekeraar voor zo’n bezoek in te gaan. Ook is het natuurlijk van belang dat zo spoedig mogelijk een aansprakelijkstelling wordt verzonden om uw belangen veilig te stellen.

Tip 3
Houdt vanaf het begin uw schade bij. Dit voorkomt dat u later zaken over het hoofd ziet of dat noodzakelijk bewijs van gemaakte kosten niet meer voorhanden is."DIVERSE BELANGRIJKE SCHADEPOSTEN"

1. Smartengeld

2. Reiskosten/kosten begeleiding
- artsen ziekenhuis, fysiotherapie, bedrijfsartsen e.d.
- extra kosten i.v.m. reizen b.v. auto i.p.v. fiets
- grotere auto i.v.m. rolstoelvervoer.
- eigen bijdrage aangepast vervoer.
- opgenomen vakantiedagen voor bijvoorbeeld de begeleiding en verzorging van kinderen.

3. Extra reiskosten:
- taxikosten of reiskosten gemaakt door vrienden/familie.

4. Verlies verdienvermogen niet alleen het verschil in bruto-salarismaar ook:
- pensioenverlies waaronder ook de gevolgen voor uw nabestaanden
- spaarloonregeling levensloopregeling
- verlies reiskostenvergoeding (het deel dat bijdraagt aan de vaste lasten)
- onkostenvergoeding (voorzover daar geen reële kosten tegenover stonden)
- loon in natura als kleedgeld, lunch, koffie, soep etc.
- representatiekosten
- (automatische) salarisverhoging
- provisie tantième bonus winstdeling 13e maand gratificatie
- ziekenfondspremies en premies wao-gat spaarregelingen- premie ongevallen/invaliditeitsverzekering (vaak via CAO geregeld)
- vakantiegeld vakantiebonnen
- lagere fiscale aftrekposten of aftrek tegen een lager tarief
- gemis aanvullende alleenstaande ouderkorting of arbeidskorting
- gemis lease-auto
- gemiste vergoedingen voor kinderopvang.
- verstrekking bij 125 of 25 jarig dienstverband
- uitgaven voor scholing

5. Verlies van rechten in de sociale zekerheid:
Het komt bijvoorbeeld nogal eens voor dat een slachtoffer na een ongeval in de WW belandt. Een eenmaal gebruikt WW-recht dient weer opgebouwd te worden.

6. Annuleringen/afzeggingen/zinloos geworden uitgaven:
- vakanties die al geboekt zijn
- abonnementen op bijv. sportschool dansles
- cursuskosten examengelden nutteloos geworden studieboeken
- zinloos geworden (doorlopende) uitgaven voor bijvoorbeeld een paard, een motorfiets, een boot. terwijl het niet meer mogelijk is daar gebruik van te maken.

7. Ziektekosten:
- eigen risico- verlies van no-claim voor de ziektekostenverzekering- niet verzekerde kosten fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, opvang e.d.
- toekomstige ziektekosten bijvoorbeeld bij tandheelkundige protheses: een brug is niet voor de eeuwigheid bedoeld. Ook orthopedische hulpmiddelen hebben vaak een beperkte levensduur.

8. Aanpassingen van de thuissituatie:
- verplichte verhuizing vanwege immobiliteit o.i.d.
- extra verwarmingskosten vanwege gedwongen thuiszitten.
- aangepast meubilair
- aangepaste woning
- kinderoppas
- oppas vanwege arts/ziekenhuis bezoek

9. Telefoonkosten/porti/kopieerkosten

10. Huishoudelijke hulp:
- door vrienden/familie- door ingehuurde kracht- Ook in het geval van inwonen bij anderen vanwege de verzorging
- verpleeghulp

NB let op bij het waarderen van de eigen bijdrage AWBZ. Soms is het gevolg van een uitkering van de verzekeraar dat men een hogere eigen bijdrage moet gaan betalen.

11. Zelfwerkzaamheid:
Soms verrichten betrokkenen aanzienlijke werkzaamheden aan bijv. een woning om deze woning dan 5 jaar later met winst te verkopen. Ook dit kan een aanzienlijke schadepost zijn.
- schilderwerkzaamheden
- tuinieren
- opknappen/verbouwingen
- auto wassen
- hulp bij verhuizing

12. Verzekeringen:
- de onmogelijkheid verzekeringen en/of hypotheken af te sluiten (tegen normale voorwaarden). Hogere premie of uitsluitingen
- noodzaak verzekering af te sluiten i.v.m. Handicap bijvoorbeeld een verzekering voor het ene oog als het andere verloren is gegaan door een ongeval.

13. Vakanties/Sport en Spel:
- hogere kosten omdat slapen op een luchtbed of varen met een boot niet meer gaat.
- renteverlies bij een aanschaf bijvoorbeeld caravan i.p.v. tent.
- kosten van aangepaste sportbeoefening een sportrolstoel bijvoorbeeld maar ook de hogere reiskosten omdat de training en de wedstrijden niet naast de deur plaatsvinden

14. Schadebeperkende maatregelen:
- Vaak is het mogelijk om schade te beperken maar die maatregelen kunnen soms zeer kostbaar zijn. Denkt u daarbij aan het inschakelen van Arbeidsdeskundige of reïntegratie-instellingen. Wanneer iemand kosten maakt die bedoeld zijn om de schade te beperken komen deze voor vergoeding in aanmerking. Ook wanneer de maatregelen niet succesvol zijn. Voldoende is dat er een redelijke grond bestond om te denken dat die maatregelen succesvol konden zijn. De schadebeperkingsplicht rust overigens ook op de aansprakelijke partij.

15. Zelfstandigen naast het verlies arbeidsvermogen
- verlies fiscale mogelijkheden afschrijvingen FOR zelfstandigen aftrekmogelijkheid auto op de zaak te zetten etc.
- gedwongen verkoop bedrijfbedrijfspand of bedrijfsmiddelen


Letselschade is onder te verdelen in materiële schade en immateriële schade oftewel smartengeld.

Materiële schade
Materiële schadeposten zijn onder te verdelen in kosten van herstel, kosten inzake blijvende invaliditeit, verlies van arbeidsvermogen (inkomstenderving) en verlies van doe-het-zelf capaciteit.

Kosten van herstel
Hieronder vallen zowel geneeskundige kosten, voor zover niet verhaalbaar via het Ziekenfonds of de Ziektekostenverzekeraar, alsmede de hiermee verbandhoudende kosten zoals aanschaf ziekenhuiskleding, reiskosten voor ziekenhuisbezoek, vervolgbezoeken artsen, telefoonkosten etc.

Kosten inzake blijvende invaliditeit
Dit kunnen kosten zijn met betrekking tot het aanbrengen van aanpassingen aan de woning of de auto. Ook kosten voor aanschaf van hulpmiddelen vallen hieronder. Deze kosten zijn verhaalbaar voor zover bijvoorbeeld de gemeente of bedrijfsvereniging geen vergoeding toekent.

Verlies van arbeidsvermogen (inkomstenderving)
Als gevolg van een ongeval kan men (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken waardoor men in inkomen terugvalt. Het verschil tussen enerzijds het oorspronkelijke inkomen en de te verwachten inkomensgroei en anderzijds de ontvangen uitkering (bijv. WAO/Wajong of WW) wordt aangeduid als inkomstenderving en komt voor vergoeding in aanmerking.

Verlies van doe-het-zelf capaciteit
Door een ongeval is het mogelijk dat men het huishoudelijk werk of het onderhoud aan het huis of tuin niet meer zelf kan verrichten. Dit verlies van zelfverdiencapaciteit wordt op een geldbedrag gewaardeerd, zodanig dat deze werkzaamheden tegen betaling aan een ander kunnen worden uitbesteed.

Immateriële schade
Immateriële schade oftwel smartengeld is een vergoeding voor schade wegens geleden en nog te lijden pijn, smart en/of gederfde en nog te derven levensvreugde. Het is dus een vergoeding voor leed; voor gekwetste gevoelens.

Het is moeilijk deze schade op geld te waarderen omdat deze niet exact is uit te rekenen. Voor het bepalen van smartengeld is het nodig dat de aard en de ernst van het letsel wordt vastgesteld. Vervolgens kan het bedrag voor smartengeld worden berekend aan de hand van vergelijkbare rechterlijke uitspraken.

Het Complex Regionaal Pijn Syndroom

CRPS, of posttraumatische dystrofie is een uitermate pijnlijke- en vaak invaliderende aandoening die doorgaans ontstaat na een botbreuk, een operatie of een ander lichamelijk trauma. Zowel over het ontstaan als de beste behandeling ervan tasten artsen en onderzoekers nog vrijwel in het duister. In Nederland hebben een aantal wetenschappelijke instellingen de handen in elkaar geslagen om deze aandoening te onderzoeken. Trend heet dit onderzoek, wat staat voor Trauma RElated Neuronal Dysfunction. Het is ten eerste de bedoeling om uniforme criteria en objectieve meetmethoden op te stellen voor de diagnose van de aandoening. Om uiteindelijk tot effectieve therapieën bij CRPS te komen, is het nodig meer te weten over de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van de aandoening. Mogelijk gaat het om een verzameling van nauw verwante aandoeningen, elk met een eigen ontstaansgeschiedenis. Voorlopig gaan de onderzoekers ervan uit dat twee mechanismen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van CRPS. Ten eerste neuronale inflammatie, dat wil zeggen een ontstekingsproces in de zenuwen. En ten tweede centrale sensitisatie, het fenomeen dat aanhoudende, acute pijn in een orgaan of weefsel via een aantal biochemische processen, zoals de aanmaak van extra receptoren in het zenuwweefsel, na verloop van tijd leidt tot chronische pijn, waarbij de oorspronkelijke pijnprikkel niet langer de uitlokkende factor is. Ten slotte willen de onderzoekers de verschillende behandelingsmethoden op hun waarde testen. Therapieën, zoals vaatverwijders, corticosteroïden of vrije radicalenvangers of het aanbrengen van een zenuwblokkade, werken niet bij iedereen. Sommige patiënten genezen spontaan, andere na een behandeling en naar schatting twintig procent van de patiënten met CRPS geneest niet en raakt blijvend invalide door de aandoening.

De algo(neuro)dystrofie of syndroom van Sudeck is een pijnlijke ziekte met uiteenlopende klinische symptomen. Ze tast meestal de voeten, de handen of de schouders aan; ook andere gewrichten kunnen getroffen worden. De oorzaak is nog onbekend. Tien procent van de vastgestelde algodystrofieën evolueren naar een chronische vorm. Een vroegtijdige diagnose en medische verzorging bieden evenwel een grotere kans op snelle genezing. Algodystrofie komt voor op alle leeftijden, zowel bij mannen als vrouwen. Bij kinderen is de ziekte meestal minder ernstig en geneest ze sneller dan bij volwassenen. De ziekte heeft heel veel verschillende namen,in de literatuur zijn er zo'n 50 bekend.Vooral ook post-traumatische Dystrofie wordt veel gebruikt,evenals Sudeck Dystrofie (of Atrofie) en Sympathische Reflex Dystrofie. De laatste tijd komt de term CRPS type I (Complex Regionaal Pijnsyndroom) steeds meer in opgang. De gangbare Amerikaanse benaming is Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD).

Oorzaken:
• De oorzaak van de aandoening blijft onbekend, maar in meer dan 80% van de gevallen kan er wel een oorzaak aangewezen worden.

De meest voorkomende factor (bij 50 tot 70% van alle algodystrofieën) is een traumatisme, een verwonding:
- verbrijzeling van een ledemaat,
- breuk, luxatie, verstuiking,
- verbranding,
- door een wapen veroorzaakte wonde,
- eenvoudige kneuzing.

• Andere factoren zijn:
- orthopedische heelkunde (zelfs minder belangrijke), artroscopie
- hart- of vaatchirurgie (zeldzamer)
- immobilisatie d.m.v. gips
- pijnlijke kinesitherapie
- geneesmiddelen (barbituraten, isoniazide)
- puncties en infiltraties zelfs wanneer deze correct werden uitgevoerd,
- reumatische, cardiovasculaire, ademhalingsaandoeningen of neurologische aandoeningen
- zwangerschap

• Andere individuele factoren lijken het optreden van een algodystrofie te bevorderen:
- hypertriglyceridemie,
- hyperthyroïdie
- psychologische factoren: bij een patiënt op drie stelt men overdreven reacties vast op stress (angst, paniek) alsmede een neiging tot depressie of een narcistische persoonlijkheid. Algodystrofieën zijn daarentegen zeldzaam bij vastbesloten of ambitieuze personen.

Symptomen:
Men moet aan algoneurodystrofie denken bij elke blijvende pijn, vooral wanneer die optreedt tijdens de verbetering van een van de mogelijke oorzakelijke factoren. In de evolutie van de algodystrofie onderscheidt men klassiek drie stadia:

Stadium I of de warme fase:
Wordt gekenmerkt door ernstige en brandende pijn met variabele intensiteit die door beweging en oefening erger wordt. Die verergering van de pijn bij oefening lijkt het meest vroegtijdige symptoom van algodystrofie te zijn. Functionele invaliditeit evoluerend naar toenemende stijfheid komt frequent voor. De fase wordt als warm gekwalificeerd wegens de plaatselijke ontsteking. Roodheid, warmte en plaatselijke zwelling zijn klassiek hoewel niet constant. Een gelokaliseerd bovenmatig zweten of een glimmende huid zijn ook mogelijk. De gemiddelde duur van fase I bedraagt 3 maanden. In de minder ernstige gevallen duurt die fase enkele weken, verzacht dan spontaan of reageert vlug op de behandeling. Ze kan soms ook langer duren.

Stadium II of de koude fase:
De pijn verergert nog en wordt vager. De huid verschrompelt en wordt bleek, een gevoel van koude. Het oedeem verspreidt zich en wordt steeds erger. Soms uitvallen van de lichaamsbeharing, de nagels worden bros, barsten of krijgen een gestreept uiterlijk. Er vestigt zich een osteoporose, eerst pleksgewijs, vervolgens meer gemarkeerd en diffuus. Het gewricht zwelt op. De spieren verschrompelen.

Fase II kan 3 tot 6 maanden duren.

Stadium III of de stabiliseringsfase:
De pijn verdwijnt geheel of gedeeltelijk. De symptomen worden uiteindelijk onomkeerbaar. Voor een groot aantal patiënten wordt de pijn resistent tegenover elke behandeling en kan die het ledemaat in zijn totaliteit betreffen. Sterke verzwakking van de spieren. De gewrichten van de voet of de hand worden extreem zwak; ze hebben een beperkte beweeglijkheid. Een beperkt percentage patiënten ontwikkelt een veralgemeende over het hele lichaam.

Behandeling:
Er bestaat geen consensus over de behandeling van algodystrofie. Bepaalde auteurs stellen dat genezing zelfs zonder therapie mogelijk is, anderen beweren dan weer het tegendeel. Een ding is zeker: zodra de diagnose gesteld is, moet men met de behandeling beginnen om de duur van de aandoening te beperken. De overgang van een behandeling naar een krachtiger behandeling is maar gerechtvaardigd in geval van mislukking of bij zware intolerantie ten opzichte van de aanvankelijke behandeling.

• Indien de diagnose in de warme fase wordt gesteld, moet een behandeling met zalmcalcitonine of salcatonine aangevat worden. Die is 50 maal krachtiger dan de menselijke calcitonine, maar moet wel met een injectie of via een neusspray toegediend worden. Enkel de injecteerbare bereidingen worden voor het ogenblik terugbetaald. De neusspray is voorbehouden aan patiënten die lijden aan de ziekte van Paget of vertebrale verzakkingen bij osteoporose. Braakneigingen, misselijkheid en flushes (roodheid in het gezicht) zijn frequente ongewenste effecten bij het begin van een behandeling met injecties. Een onderhuidse injectie 's avonds (vanaf 17 uur) wordt over het algemeen beter verdragen dan op een ander ogenblik van de dag. De toediening van een antibraak middel beperkt de misselijkheid aanzienlijk. Het gebruik van een antihistaminicum werkt het flusheffect van de calcitonine tegen.

• Betablokkers geven eveneens goede resultaten, vooral op de pijn in het eerste stadium. De dosissen moeten individueel aangepast worden.

• De kinesitherapie die altijd pijnloos moet blijven, bestaat in een actieve eventueel geassisteerde mobilisering, balneotherapie en wisselbaden. De katroltherapie, de houdingen en de passieve mobilisering moet men vermijden. De kinesitherapie mag nooit in een hyperalgetische fase (toegenomen gevoeligheid en verlaagde pijndrempel zoals bij oppervlakkige verbranding van de huid) voorgesteld worden.

• Paracetamol en niet-steroïdale ontstekingsremmers zijn niet efficiënt. Infiltraties met corticoïdenbezinksels zijn daarentegen wel efficiënt.

• Indien de behandeling niet aanslaat, kan een speciale behandeling worden gevolgd in een pijnkliniek. Die geeft goede resultaten maar is zeer pijnlijk en is af te raden bij hartpatiënten.

• Een andere behandeling die goede resultaten lijkt te geven bij hardnekkige gevallen, ook in het tweede stadium van de ziekte, bestaat in de toediening van bifosfonaten van de tweede generatie. De effecten op lange termijn zijn nog niet bekend. Ook deze behandeling is gereserveerd voor specialisten.


Diverse informatie

Hulpmiddelen
Goede hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking van groot belang. Medische hulpmiddellen bevorderen de zelfredzaamheid en het (langer) zelfstandig functioneren. De kwaliteit van een hulpmiddel heeft invloed op het dagelijks leven van de gebruiker.

Toegankelijkheid
De samenleving is nog onvoldoende toegankelijk. Een grote groep mensen kan daardoor niet meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Uit eten, geld pinnen, internetten, theaterbezoek etc. Deze belemmeringen worden nog teveel onderschat.

Vervoer
Mensen met een handicap of chronische ziekte ondervinden beperkingen in hun mobiliteit. Als je beperkt bent in de mogelijkheden om je te verplaatsen, kun je niet volwaardig deelnemen aan de samenleving. Beperkingen in mobiliteit zijn daarom onacceptabel.

Patiënt en Zorg
Veel mensen met handicap of chronische ziekte zijn afhankelijk van zorg. Deze zorg geeft vorm aan hun dagelijks leven. Daarom moet de "zorgvrager" zelf de hoofdrol spelen bij het bepalen van de inhoud en vorm van deze zorg. Hou regie in eigen hand.

Waar kan je nu welke hulpmiddelen krijgen of lenen?

Waar kan je nu welke hulpmiddelen krijgen of lenen?

AANVRAAG INVALIDEPARKEERKAART

AANVRAAG INVALIDEPARKEERKAART
Binnen de Europese Unie is een uniforme kaart ingevoerd die in alle lidstaten van de EU geldig is. Er zijn drie verschillende kaarten: de bestuurderskaart voor degene die zelf autorijdt, de passagierskaart voor degene die vervoerd moet worden en een kaart voor AWBZ-instellingen.

Criteria voor aanvraag
Met de invoering van de GPK worden ook de criteria, waaraan moet worden voldaan om voor een parkeerkaart in aanmerking te komen, herzien. Voor zowel bestuurders als passagiers geldt dat men ten gevolge van een handicap een loopbeperking moet hebben van langdurige aard (tenminste 6 maanden). De aanvrager is niet in staat zelfstandig meer dan 100 meter te overbruggen.

Medische keuring
In alle gevallen (bij een eerste aanvraag of verlenging van de kaart) moet een medisch advies duidelijk maken of er recht op een parkeerkaart bestaat. Deze medische keuring gebeurt door A-Rea. Afhankelijk van de situatie kan A-Rea u oproepen voor een onderzoek. Ook is het mogelijk dat de A-Rea arts volstaat met een dossieronderzoek en informatie van de behandelend arts. U hoeft dan niet zelf langs te komen. De uitkomst van het onderzoek wordt vastgelegd in een beschikking. Het kan 1 tot 2 maanden duren voor u de beschikking thuis krijgt. Als u permanent rolstoelgebonden bent en u zich uitsluitend kunt verplaatsen in een elektrische rolstoel, dan is er geen keuring nodig. In dit geval kunt u de beschikking binnen enkele dagen verwachten.

Strikt persoonlijk
De houder van de gehandicaptenparkeerkaart mag de kaart niet door anderen laten gebruiken als het parkeren niet rechtstreeks verband houdt met het vervoer van de invalide zelf. Bij een passagierskaart is de bestuurder van het motorvoertuig verantwoordelijk voor juist gebruik en niet de passagier.

Medische keuring bij verlenging parkeerkaart niet meer verplicht

Het is voor mensen met een blijvende beperking niet meer nodig elke vijf jaar een medische herkeuring te ondergaan om hun gehandicaptenparkeerkaart te laten verlengen. Een groot deel van de gehandicaptenparkeerkaarten wordt automatisch verlengd. Dit is een gevolg van een wijziging van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart (GPK) die op 3 april 2008 is ingegaan.

Parkeerbeleid gehandicaptenparkeerkaart
Iedere gemeente in Nederland is vrij om een eigen beleid te voeren in zake vrij parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Raadpleeg voordat u een uitstapje gaat maken het landelijk overzicht van het gemeentelijk parkeerbeleid. Let op: parkeert u in een parkeergarage of op een afgesloten parkeerterrein dan moet u altijd betalen, ook al parkeert u daar op een invalidenparkeerplaats. In het algemeen geldt dat houders van een gehandicaptenparkeerkaart mogen parkeren op iedere openbare parkeerplaats. De kaart geeft echter geen vrijstelling van het betalen van parkeergelden in welke vorm dan ook,evenmin kan met de kaart worden geparkeerd op plaatsen die door gemeenten gereserveerd zijn voor parkeervergunninghouders (wel maken veel gemeentes hier een uitzondering op)

op algemene invalidenparkeerplaatsen
- voor onbeperkte tijd in een parkeerschijfzone (ook buiten de vakken) waar voor anderen een beperkte tijd is aangegeven (parkeerschijf is niet verplicht)


Met gebruik van een parkeerschijf en voor maximaal 3 uren mag geparkeerd worden:
- buiten de vakken in een woonerf
- op plaatsen waar een parkeerverbod geldt
- langs een gele onderbroken streep (een gele doorgetrokken streep geeft een stopverbod aan. Hier mag nooit worden geparkeerd)

Tips in de omgang "mensen met een handicap":

• Behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden!
• Bedenk dat de grens tussen "gezond" en gehandicapt uiterst klein is. Zelf kan je ook opeens morgen in zo'n stoel zitten.
• Zie de ander als een volwaardig persoon. Dat iemand in een rolstoel zit wil nog niet zeggen dat hij/zij direct gek of seniel is.
• Betuttel niet. De meeste gehandicapten zijn erg zelfstandig en vragen het wel als ze hulp van je nodig hebben.
• Geef een volwassen gehandicapte niet zomaar een euro om een ijsje te gaan kopen. Praat niet tegen hem/haar alsof je een tweejarige peuter voor je hebt.
• Negeer een gehandicapte niet uit angst maar maak eerder je moeiten bespreekbaar.
• Verzwelg niet in het medelijden voor de ander, de meeste gehandicapten vinden het vreselijk om zielig gevonden te worden.
• Verplaats iemand in een rolstoel niet zomaar ongevraagd even, dit geeft een erg kleinerend gevoel.
• Ga niet zomaar op iemands rolstoel hangen omdat je dat wel makkelijk vind.
• De rolstoel is het verlengde van ons lijf en het is onplezierig als een ander daar zomaar over beschikt.
• WEES JEZELF!

zaterdag 20 oktober 2012

Wanneer vindt u dat u hersteld bent van PD/CRPS (denkt u)?


 


Medicijnkosten

Goedkope en makkelijk te verkrijgen medicijnen. Dat is de insteek van het in 2008 ingevoerde preferentiebeleid. De verzekeraar bepaalt sindsdien welk middel voor welke ziekte wordt vergoed aan de patiënt.

De prijzen van medicijnen zijn hierdoor enorm gedaald en is er een einde gekomen aan de torenhoge winsten van apothekers. Iedere zorgverzekeraar heeft inmiddels echter zijn eigen beleid ontwikkelt. Het resultaat: complete chaos.
 
Als patiënt krijg je te maken met vaak wisselende merken medicijnen. De prijs die op het etiket vermeld staat komt niet overeen met het bedrag dat van het eigen risico wordt ingehouden. En krijg je ook daadwerkelijk het goedkoopste middel? Of betaal je juist veel te veel.

Maandag 22-10-2012 laat Radar zien hoe zorgverzekeraars met hun verschillende soorten beleid, chaos scheppen bij patiënt en apotheek.

Online medicijnen levensgevaarlijke gok

Klanten van online apotheken lopen grote risico’s. De ‘geneesmiddelen’ die ze verkopen zijn vaak troep, en soms zelfs zeer giftige troep. Door zich te verschuilen achter het anonieme internet zijn deze foute pillendraaiers echter nauwelijks aan te pakken.

Afgelopen vrijdag verwisselde Canada Drugs met een simpele muisclick van continent. De online apotheek werd in de lucht gehouden door een Australische internetprovider. Die stopte echter met de dienstverlening nadat er een verontrustende brief van de Food & Drug Administration (FDA) op de mat viel. Uit onderzoek door de Amerikaanse voedsel- en medicijnenwaakhond bleek namelijk dat Canada Drugs zich schuldig had gemaakt aan de verkoop van vervalste kankermedicijnen aan Amerikaanse klanten.

De dubieuze medicijnenhandel was echter geen minuut onbereikbaar. De site werd simpelweg verplaatst naar een nieuwe provider in de Canadese hoofdstad Ottawa. Deze provider wilde niet zomaar ingaan op het verzoek van de FDA om de site uit de lucht te halen. De toezichthouder moet daarom opnieuw een langdurige procedure opstarten om dat af te dwingen. Ondertussen gaat Canada Drugs gewoon door met de verkoop van ‘afgeprijsde’ medicijnen. Het aanpakken van dit soort firma’s, die zich kunnen verschuilen achter de anonimiteit van het internet en moeiteloos van rechtsgebied kunnen wisselen, is buitengewoon lastig, verzuchtte een FDA-woordvoerder in de
Wall Street Journal.

500 miljoen boete
Verschillende politieacties tonen aan dat ook Nederlanders op grote schaal medicijnen op het internet bestellen. Geen enkele overheidsinstantie heeft heeft echter inzicht in de omvang van het probleem. Ook de bestrijding heeft blijkbaar geen hoge prioriteit. In Amerika weert Google foute online apotheken uit zijn betaalde zoekresultaten, nadat de zoekmachine vorig jaar een boete van 500 miljoen dollar kreeg voor het aanbieden van linkjes naar online apotheken. In Nederland levert een zoekopdracht talloze advertenties op voor goedkope Viagra, Cialis, Ritalin of benzodiazepines.

Volgens digitaal onderzoeksbureau eMarketer spendeerden online pillenboeren vorig jaar zo’n 1,6 miljard dollar aan adverteren, een stijging van 24 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Jaren geleden haalden medicijnenleveranciers de seksindustrie al in als grootste verstuurder van in bulk verstuurde reclamemailtjes (‘spam’). Dagelijks gaat er tegenwoordig ruim 90 miljard aan spam de deur uit, meldt het Internet Threat Trends Report van online securityfirma Commtouch.

Erectieproblemen
Rond de dertig procent daarvan betreft aanbiedingen voor ‘goedkope’ of ‘afgeprijsde’ medicijnen. Daarbij gaat het met name om relatief dure middelen tegen erectieproblemen, overgewicht, slapeloosheid en neerslachtigheid. Uit door marktonderzoeksbureau Nunwood uitgevoerd onderzoek blijkt dat 10 procent van de Nederlanders toegeeft wel eens medicijnen via internet te kopen. Schaamte en besparen van tijd en geld worden als belangrijkste motieven genoemd.

Tegelijk wordt online medicijnenverkoop steeds meer het terrein van de georganiseerde misdaad. De potentiële winsten zijn namelijk vergelijkbaar met die van harddrugs, terwijl de straffen aanzienlijk lager liggen. Productiecentra liggen voornamelijk in China en India, maar ook andere Aziatische landen en het voormalige Oostblok. Uiteraard liggen deze producenten niet wakker van de strenge regelgeving die geldt voor hun legale concurrentie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) analyseerde vorig jaar een partij online verkregen afslankmiddelen. Sommige bevatten geen werkzame stoffen, andere bevatten in Nederland verboden chemicaliën die kunnen leiden tot ‘psychoses, hart- en vaatproblemen en zelfs de dood’.

Rattengif
Eerder werden onder meer ook ingrediënten als rattengif, boorzuur en loodhoudende verf aangetroffen in onderschepte ‘medicijnen’. Verontrustend genoeg gold dat ook voor diverse soorten afslankthee en andere ‘plantaardige’ middelen die op het internet werden aangeboden. De impact daarvan wordt onder meer geregistreerd bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), die op haar website onder meer een risicoanalyse voor acute vergiftigingen biedt.
Het aantal meldingen als gevolg van onjuist medicijngebruik steeg daar het afgelopen jaar sterk. Wie het internet gebruikt als anoniem medicijnenloket, neemt dus een buitengewoon groot risico.

Er op uit tip van Wandou

  
Een bezoek aan dit museum is zeer rolstoelvriendelijk!

Het Louwman Museum herbergt 's werelds oudste privé-collectie automobielen, bijeengebracht door twee generaties van de familie Louwman. De basis werd reeds in 1934 gelegd en inmiddels omvat de collectie ruim tweehonderddertig antieke en klassieke automobielen. Kenners beschouwen de collectie als één van de mooiste ter wereld. Het museum straalt passie uit. Elke automobiel vertelt zijn eigen verhaal en levert daarmee zijn eigen bijdrage aan de geschiedenis. Het zijn spiegels van de cultuur.

De collectie is gehuisvest in een specifiek voor dat doel gebouwd museum in Den Haag, de stad waar P.W. Louwman een importschap voor Dodge- en Chrysler-automobielen begon. Het museumgebouw, ontworpen door de Amerikaanse architect Michael Graves, is in harmonie met de historische omgeving. Ook de omringende landschapsarchitectuur van Lodewijk Baljon is in evenwicht met het gebouwontwerp.


Tentoonstelling van Mercedes-Benz Silver Arrows
Van 11 oktober 2012 tot en met 6 januari 2013 in het Louwman Museum Mercedes-Benz Silver Arrows 1934 - 1939 in Den Haag

Ga voor meer informatie naar: http://www.louwmanmuseum.nl/asp/appmain.asp?appactie=bezoekersinformatie&taalcd=nl&menutype=sub

Adres:
Louwman Museum
Leidsestraatweg 57
2594 BB Den Haag
Tel: +31 (0)70 - 304 7373      
Email: info@louwmanmuseum.nl     

Er op uit tip van Wandou

De tropische tuinen van Luttelgeest: ‘schoonheid in harmonie’
De huidige eigenaren van de Orchideeën Hoeve zijn de vierde generatie uit de tuindersfamilie Maarssen. Door de opgedane ervaring in de tuinbouw en de deelname aan internationale tentoonstellingen is de kennis van het kweken en het exposeren gegroeid. Door de combinatie van kweken en exposeren zijn de tuinen wereldwijd toonaangevend te noemen. Wij zijn dan ook zeer trots op de hoge kwaliteit van onze tropische thematuinen! Arrangeur Cock Veldhuis heeft als uitgangspunt zijn expertise van tentoonstellingbouw gebruikt en vanuit die gedachte heeft hij voor liefhebbers en het grote publiek de tuinen ontworpen.


De grootste vlindertuin van Nederland!De komst van de vlindertuin in april 2008 heeft elementen voor jong en oud met zich mee gebracht. Zo zijn er natuurlijk duizenden vlinders te bekijken, maar ook reptielen, vissen, vogels en schildpadden. Dit alles uiteraard in een prachtig tropisch decor!

Alle tuinen zijn rolstoeltoegankelijk!
 
De Vlinder Vallei
De Vlinder Vallei is de grootste vlindertuin van Europa. Deze tuin is niet te vergelijken met andere vlindertuinen en zorgt voor een totaal nieuwe beleving. Tussen enorme rotsformaties fladderen duizenden vlinders het hele jaar vrolijk rond langs kabbelende beekjes en kleurrijke nectarplanten, maar er is nog veel meer! Zo zijn er in de vlindertuin tropische vogels, reptielen en vijvers met koikarpers. De vele wildpaden maken deze vlindertuin zeker voor kinderen tot een onvergetelijke belevenis.
 
Nieuw: Lorituin
De nieuwe Lorituin is een unieke beleving voor alle leeftijden. In de Lorituin vliegen meer dan 40 kleurrijke Lori’s van de Blauwe Bergen. Lori’s zijn actieve en nieuwsgierige papegaaitjes en ze trekken met hun capriolen en luidruchtige gedrag alle aandacht van de bezoeker. Naast imponeren willen ze eigenlijk nog maar één ding, namelijk gevoerd worden. Wanneer u een klein voederbakje in uw hand heeft zal de Lori voorzichtig op uw arm landen en zich tegoed doen aan de heerlijke nectar uit het bakje. Vogelvrije-route Een beetje bang voor onze kleurrijke vrienden? Dit is geen probleem met onze vogelvrije-route. Een route buiten de volière, maar toch mee kunnen genieten van bijvoorbeeld familieleden die de vogels voeren. Lori's voeren Bij de ingang van de Lorituin kunt u voor € 1,00 een voederbakje nectar kopen. Wanneer u de papegaaitjes het bakje aanreikt komen ze vanzelf naar u toe. In de Lorituin zijn honden niet toegestaan.
 
Tropische tuin
De tropische tuin, ‘een nagebootst stukje oerwoud’, huisvest duizenden natuursoorten wilde orchideeën, waarvan velen alleen nog te bewonderen zijn in onze tropische tuinen. Betreedt u onze tropische tuin, dan waant u zich meteen in een oerwoud, want ook het klimaat hebben we meegenomen uit de tropen.
 
De Maleisische Tuin
De Maleisische tuin ademt de sfeer van een vissersdorpje in de tropen. Een brug van 18 meter lang vormt de verbinding tussen de paalwoningen. Stromende bergbeken en watervallen monden uit in een vijver met koikarpers.

Ga voor meer informatie naar: http://www.orchideeenhoeve.nl/

Adres:
Orchideeën Hoeve / Fam. Maarssen
Oosterringweg 34
8315 PV Luttelgeest
Tel 0527 202875
 


Er op uit tip van Wandou

 
Ga eens naar vlindertuin Vlindorado.
Vlak achter het duingebeid van Noord-Holland ligt, in het landelijk gelegen Waarland, de tropische vlindertuin Vlindorado. Eén van de grootste overdekte vlindertuinen van Europa gehuisvest in de bloemenkwekerij van Dekker Anthuriums.

Dit  vlinderparadijs is van 12 februari tot 1 december geopend en een geschikte attractie voor elk weer type. Het is de thuishaven van ± 1000 vlinders waaronder de sensationele blauwe Morpho uit Midden-Amerika en de Maleisische papiervlinder.

De hoofdpaden in onze tuin zijn verhard en daarmee goed begaanbaar voor mensen met een rolstoel!

Na de wandeling kunt u op het terras nog heerlijk nagenieten.

Het tropische klimaat waarin de vlinders leven brengt met zich mee dat de temperatuur en luchtvochtigheid hoog zijn. Houdt daarom rekening met uw kledingkeuze.

Een bezoek aan deze prachtige vlindertuin is een unieke belevenis voor jong en oud!

Voor meer informatie, ga naar: http://www.dekkeranthuriums.nl/vlindorado/?page=home&Vlindorado=9b31427c865a2c629a16a0429d053831

ADRES:
Vlindertuin Vlindorado
Smeetsweg 12
1738 DK WAARLAND
Tel. 0226 422358
E-mail: info@vlindorado.nl

ANGO


Fondsen werven en samenwerken

Gehandicapten- en patiëntenorganisaties weten hoe het is om te leven met een beperking of chronische ziekte en zijn daarom belangrijk als vertegenwoordigers van deze mensen. De laatste tijd hebben deze organisaties te maken met minder inkomsten. Ook de Ango heeft minder geld te besteden. Maar mensen met een beperking hebben het door alle bezuinigingen en hogere eigen bijdragen nog zwaarder. Wij willen de dienstverlening aan onze achterban daarom niet verminderen, maar liever nog uitbreiden! Om dit te kunnen doen is de Ango op zoek naar andere manieren om gelden te krijgen voor haar werk. Ook gaan we samenwerken met andere gehandicaptenorganisaties.
 
Word lid van de Ango voor € 4,10 per maand!
 

BoekThe Power of Self-Healing: Unlock Your Natural Healing Potential in 21 Days!

Book Description:

Most of us are no strangers to health problems, illness, or pain, but what if there’s a solution to restore our well-being that doesn’t involve drugs, surgery, or other medical procedures?

Well, there is, and you’ll find it within your own body. That’s right! Your body has a built-in capacity to heal itself—a remarkable system of self-repair that works day in and day out—and improving its ability to heal is within your control. Yet most people don’t fully grasp the body’s incredible power to heal itself, largely because traditional medicine has led us to believe that health comes from the outside in and not from the inside out. Did you know, for example, that approximately 50 percent of all illnesses, when left alone, will eventually heal themselves? In this groundbreaking book, Dr. Fabrizio Mancini, an expert in self-healing medicine, shows you how to tap into your body’s own healing powers through:
· Simple substitutions to your daily diet—foods called “strengtheners”—that can inspire your ability to self-heal
· The latest breakthrough supplements that can strengthen the self-healing capacities of your body
· New insights into how physical activity floods your body with natural healing substances
· The latest non-drug, non-invasive technologies that can bring you back to health
· The power of the mind and spirit to heal the body
· Inspiring stories of real-life self-healing
· A 21-day program to unlock your self-healing powers
If you choose to take care of your body every day, it will reward you a thousand times over—improving your odds against everything from heart disease, cancer, and diabetes; to arthritis, allergies, colds, late-winter flu, and more.

Remember, you have the power to be and stay healthy because healing truly comes from within. The Power of Self-Healing will help you accomplish all this and more!

"After reading and digesting this fabulous book, you will have your eyes opened to the healing capacity that you carry around with you every moment of your life.

Most of us are no strangers to health problems, illness, or pain, but what if there’s a solution to restore our well-being that doesn’t involve drugs, surgery, or other medical procedures?

Well, there is, and you’ll find it within your own body. That’s right! Your body has a built-in capacity to heal itself—a remarkable system of self-repair that works day in and day out—and improving its ability to heal is within your control.

Yet most people don’t fully grasp the body’s incredible power to heal itself, largely because traditional medicine has led us to believe that health comes from the outside in and not from the inside out. Did you know, for example, that approximately 50 percent of all illnesses, when left alone, will eventually heal themselves?

In this groundbreaking book, Dr. Fabrizio Mancini, an expert in self-healing medicine, shows you how to tap into your body’s own healing powers through:

· Simple substitutions to your daily diet—foods called “strengtheners”—that can inspire your ability to self-heal

· The latest breakthrough supplements that can strengthen the self-healing capacities of your body

· New insights into how physical activity floods your body with natural healing substances

· The latest non-drug, non-invasive technologies that can bring you back to health

· The power of the mind and spirit to heal the body

· Inspiring stories of real-life self-healing

· A 21-day program to unlock your self-healing powers


If you choose to take care of your body every day, it will reward you a thousand times over—improving your odds against everything from heart disease, cancer, and diabetes; to arthritis, allergies, colds, late-winter flu, and more.

Remember, you have the power to be and stay healthy because healing truly comes from within. The Power of Self-Healing will help you accomplish all this and more!

I urge you to take the 21-day natural healing challenge. I have done it and I have never felt better in my life. The Power of Self-Healing is destined to become a classic."
-Dr. Wayne W. Dyer, #1 N.Y. Times Bestselling author

"The Power of Self-Healing is your guide to transforming your brain and body in just 3 weeks. I have seen these principles literally change people’s lives. I highly recommend it for you and your loved ones."-Daniel G. Amen, MD, Medical Director, Amen Clinics and Author of Use Your Brain to Change Your Age

"Dr. Mancini’s inspiring new book “The Power of Self-Healing” offers you a refreshing and integrative way of awakening your natural born powers to heal. Imagine all in one book. The many known natural ways you can simply help heal yourself."-Dr. John Demartini, Author of Count Your Blessings – The Healing Power of Gratitude and Love

"Every once in a while the world is blessed with someone who envisions a better existence for humanity. Fabrizio is one of the special people who puts others and their well-being before his own. His book “The Power of Self-Healing” is a testament to his philosophy that we are in control, we have the power, and we just don't know it yet!"—Petra Robinson, Fitness Industry Expert for Zumba Fitness

"The Power of Self-Healing might just be the most important subject we can learn about right now. Every aspect of our life is connected to our health. Read Dr. Fabrizio Mancini's new book and discover how to activate the innate healing power we all have inside ready to help us heal all aspects of our life today."—Dr. Jason A. Deitch, National bestselling author of Discover Wellness: How Staying Healthy Can Make You Rich

LedenverenigingZorgen voor een ander
In het dossier 'Zorgen voor een ander' vindt u tips, praktische aanwijzigen, nuttige adressen en kunt luisteren naar ervaringen van andere mantelzorgers.

Dossier Zorgen voor een ander
Steeds meer mensen zorgen voor iemand anders; iemand die gehandicapt is, langdurig ziek of (hoog)bejaard. Voor velen is die zorg voor een dierbare vanzelfsprekend, maar het kan ook erg zwaar zijn, zowel emotioneel als lichamelijk.

U vindt in het Dossier 'Zorgen voor een ander' tips, praktische aanwijzigen en nuttige adressen en kunt luisteren naar ervaringen van andere mantelzorgers. Log eerst in op de site (via het inlogscherm rechtsboven op de pagina).

Voor elkaar
De Ledenvereniging biedt meer zoals de Klusbus, Maaltijdservice aan huis of een Kapper aan huis. En de Ledenconsulent kan u in contact brengen met lokale organisaties die op verschillende manieren kunnen helpen.

Mantelzorg

Dag Mantelzorg 2012Wist u dat op 10 november de 15e Dag van de Mantelzorg plaatsvindt? Het thema dit jaar is: Nu even niet!

Mantelzorgers die met liefde voor een ander zorgen, vergeten soms goed voor zichzelf te zorgen. Er af en toe tussenuit is een absolute voorwaarde om de zorgtaken te kunnen volhouden. Meer dan driehonderd Steunpunten Mantelzorg, gemeenten en andere organisaties organiseren op 10 november activiteiten om alle mantelzorgers in ons land in het zonnetje te zetten. Het thema dit jaar is: Nu even niet!

Wilt u weten of bij u in de buurt een activiteit wordt georganiseerd waar u als mantelzorger naar toe kunt? Kijk dan op www.dagvandemantelzorg2012.nl. Staat bij u in de buurt nog geen activiteit op de kaart? Kijk dan op een later moment nog eens. Het overzicht wordt tot de Dag van de Mantelzorg aangevuld.

Mantelzorgcompliment
Wilt u uw mantelzorger persoonlijk in het zonnetje zetten? Vraag dan voor uw mantelzorger het Mantelzorgcompliment aan, een extra blijk van waardering van de overheid t.w.v. € 200,-. Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank voor voorwaarden en aanvragen via 030 26 48 444 of kijk op www.svb.nl/int/nl/mzc