"Leven met Posttraumatische Dystrofie - CRPS na bedrijfsongeval"

Sinds 2007 heb ik Posttraumatische Dystrofie door een bedrijfsongeval aan beide knieën opgelopen. Vanaf dat moment is mijn leven in een klap zeer ingrijpend veranderd.

Voor mij zijn er inmiddels al enkele "verloren" jaren gepasseerd, waarbij door diverse artsen, de voorbereidingen, de onvoldoende aandacht, de vooroordelen, de verkeerde diagnose, de verkeerde medicijnen, de onjuiste uitspraken er allen voor hebben gezorgd dat mijn Posttraumatische Dystrofie aandoening (beiderzijds) inmiddels van de acute fase in de chronische fase terecht is gekomen, wat verstrekkende gevolgen heeft voor mijn toekomst.


Vandaar dit informatie BLOG op internet over CRPS & bedrijfsongeval. Hopelijk kunnen slachtoffers en/of patiënten via WANDOU'S CORNER sneller bruikbare informatie, links, tips, etc. vinden.

TIP: Sinds 2010 ben ik onder behandeling van een deskundig pijnbehandelcentrum (het LUMC) in Leiden. Hier worden CRPS patienten daadwerkelijk serieus genomen en tevens zeer deskundig behandeld.

Sinds februari 2011 is er helaas ook CRPS/Posttraumatische Dystrofie in mijn rechter enkel/voet ontstaan!!!

"Posttraumatische dystrofie is een zeer ernstig te nemen aandoening."

"Ziektebeeld"
Posttraumatische Dystrofie (PD) is een complicatie die na een letsel of een operatie aan een ledemaat, arm of been ontstaat. De ernst ervan staat los van de ernst van het letsel. Zo kan een klein letsel, bijvoorbeeld een kneuzing van de hand, een ernstige vorm van PD geven. Een zwaar letsel, zoals een gecompliceerde enkelbreuk, kan in lichte mate PD tot gevolg hebben. PD is een van de belangrijkste oorzaken van functieverlies en invaliditeit na ongevallen of operaties aan een ledemaat. Alle weefsels en alle functies van een arm of been kunnen door PD worden aangetast. Er kan ernstige invaliditeit en moeilijk te behandelen pijn optreden. De patiënt kan in een maatschappelijk en sociaal isolement terecht komen. Jaarlijks krijgen 8.000 mensen deze complicatie na een letsel. In enkele gevallen ontstaat PD spontaan. Het overgrote deel van de 8.000 mensen geneest binnen korte tijd, veelal zonder restverschijnsel. De overige patiënten krijgen te maken met een langdurige of zelfs chronische situatie. Naar schatting zijn er tenminste 20.000 chronische PD-patiënten in Nederland. Posttraumatische dystrofie is een aandoening die bij alle leeftijden voor komt, maar vaker bij mensen tussen de 45 en 60 jaar en meer bij vrouwen (75%) dan bij mannen. Ook is het een aandoening die wereldwijd wordt aangetroffen zoals in Amerika, Engeland, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Frankrijk, België, Italië, Zuid-Afrika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Posttraumatische dystrofie is in Nederland ook bekend onder de namen Sudeck Dystrofie (of Atrofie) en Sympathische Reflex Dystrofie. Er zijn heel veel benamingen voor en in de literatuur worden wel 50 verschillende namen vermeld. De laatste tijd komt de term CRPS type I (Complex Regionaal Pijnsyndroom) steeds meer in opgang. De gangbare Amerikaanse benaming is Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD).

"Theorieën"
Er is een aantal theorieën over het ontstaan van PD waarbij de theorie over de (over)reactie van het sympathisch zenuwstelsel en de ontstekingstheorie op de voorgrond staan.

"Sympathische reflex theorie"
Het ontstaan van PD wordt in deze theorie toegeschreven aan een over-reactie van het sympathisch zenuwstelsel. De verstoring van het sympathisch zenuwstelsel leidt tot veranderingen in kleur, temperatuur en zweten van het lidmaat. Niet alle verschijnselen van PD kunnen vanuit deze stoornis worden verklaard.

"Abnormale ontstekingsreactie theorie"
PD is, volgens deze theorie, een abnormale (steriele) ontstekingsreactie waarbij zuurstofradicalen een grote rol spelen. Er zouden teveel zuurstofradicalen worden gevormd waardoor gezond weefsel beschadigd wordt. Het normale herstel zou uit de hand lopen. De kenmerkende verschijnselen bij een ontsteking zijn roodheid, zwelling, warmte, functiestoornis en pijn.

"Theorie en bewijs: lokale neurogene ontsteking"
Er wordt vanuit gegaan dat op basis van weefselschade er een ontstekingsreactie tot stand komt die primair tot doel heeft tot genezing te leiden, maar echter op hol slaat. De ontstekingsreactie heeft tot gevolg dat er lekkage van zenuweiwit ontstaat. Dit heeft vervolgens weer tot gevolg dat er in de beslisstations in het ruggenmerg en hogere centra, veranderingen optreden die leiden tot ontregeling van het onwillekeurig zenuwstelsel en de symptomen van allodynie, dystonie en spasme.

Bewijsvoering: er is aangetoond dat bij posttraumatische dystrofie sprake is van een lokale neurogene ontsteking.

"Symptomen"
De symptomen van posttraumatische dystrofie zijn:


I. 4 of 5 van de volgende symptomen:
- onverklaarbare diffuse pijn, veelal brandende pijn en in een gebied groter dan het oorsponkelijk letsel
- verschil in huidskleur (rood of blauw)
- diffuus oedeem, zwelling
- verschil in huidtemperatuur (warmer of kouder dan het andere ledemaat)
- actieve bewegingsbeperking o.a. door pijn en stijfheid

II. het ontstaan of verergeren van symptomen na inspanning

III. symptomen in een gebied aanwezig groter dan het gebied van het eerste letsel of operatie, en in ieder geval in het gebied distaal van het eerste letsel. Deze symptomen verergeren na inspanning waarbij na hele korte tijd al een verheviging van bovenstaande reacties kan optreden. De pijn kan extreme vormen aannemen. Bij ongeveer 5% is er sprake van een zogenaamde koude dystrofie en is het ledemaat koud en blauw.

Andere verschijnselen die op kunnen treden zijn:

"Sympathische verschijnselen"
Overmatige zweetafscheiding: het ledemaat kan kletsnat worden. Veranderde nagel- en haargroei: op het ledemaat kunnen lange haren gaan groeien en de nagels groeien snel.

"Zenuwaantasting"
Er kan een grote gevoeligheid voor pijnprikkels ontstaan. Behalve dat men de pijn 'van binnen' voelt kan er ook zogenaamde aanrakingspijn aanwezig zijn. Men kan het niet verdragen als de huid, hoe licht ook, bijvoorbeeld met een veertje of wattenbolletje, wordt aangeraakt. Er kan een verminderd tastgevoel ontstaan of men ervaart dat het ledemaat niet meer bij het lichaamsschema hoort (het gevoel of de hand bijvoorbeeld erg ver weg is). De spierkracht neemt snel af en men heeft geen kracht meer om een kopje vast te houden of een zware deur te openen of een stukje te lopen. In ernstige gevallen kan de totale spierkracht verloren gaan en is er sprake van een (pseudo)-paralyse. Men heeft een verlamming maar op een EMG-onderzoek is er geen afwijking te zien.

"Tekenen van dystrofie of atrofie"
Na maanden kan het ledemaat er schraal en ingevallen uit gaan zien omdat het onderhuids vetweefsel en de spieren grotendeels verdwenen zijn. Op een röntgenfoto is vaak botontkalking te zien. Ook kunnen de gewrichten onherstelbare schade hebben opgelopen. Verdere complicaties kunnen zijn: contracturen, moeilijk te genezen zweertjes, enorme zwelling, ongecontroleerde bewegingen, verkrampingen. Het is mogelijk dat de PD uitbreidt naar andere ledematen. Wanneer men genezen is, is de kans dat PD terugkomt, er een recidief is, aanwezig.

Hoe snel moet men erbij zijn?
Diagnose en behandeling binnen de drie maanden na het zich inzetten van de aandoening is cruciaal. Men moet dus snel op blijvende pijn na operatie of ongeval reageren en/of doorverwijzen, en het niet afdoen als, "het zal wel beteren". Indien men reageert op je pijn en de CRPS snel ontdekt, dan heb je als patiënt nog alle kansen om te verbeteren. De aandoening is nog maar in de prille beginfase en kan nog gestild worden, zodat de gevolgen minimaal zijn. Voorwaarde is wel dat de behandeling die men je geeft aanslaat. Er zijn ondertussen al veel verschillende behandelingen om uit te kiezen. Weet dat in een aantal gevallen niets aanslaat en de aandoening toch erger wordt.

Wat is een botscan?
Een trifasische botscan is een van vele onderzoeken die een arts kunnen helpen de diagnose te stellen. CRPS is echter een klinische diagnose, d.w.z. dat een arts, in de eerste plaats, reageert op de symptomen. Een botscan is geen middel om ja/neen de diagnose te stellen. Een trifasische botscan kan positief/negatief zijn al naargelang het stadium waarin je verkeert. Tot hiertoe kent CRPS geen enkel onderzoek dat precies kan vaststellen of je de aandoening hebt of niet. Je klachten, je historiek, de tekenen en symptomen zijn uiterst belangrijk.

Is CRPS psychologisch?
Er is geen bewijs dat de aandoening psychologisch is. Er zijn al een aantal bewijzen geleverd dat de aandoening fysisch is; zo werd bvb. in de jaren 90 onderzoek verricht aan de universiteit van Nijmegen, waarbij men kon aantonen dat de zenuwen van CRPS patiënten dezelfde soort schade vertonen als die van diabetici.

Komt het enkel bij mensen voor?
Neen. Er zijn gevallen van CRPS bekend bij honden.

Hoe zit het met pijn?
De pijn bij CRPS is zeer moeilijk onder controle te krijgen. De pijn, die niet wijkt, is hoger dan die van niet-terminale kanker, en hoger dan de pijn bij een eerste bevalling. De behandeling moet dan ook aangepast zijn aan de pijn die je hebt.

Kan het zich verspreiden?
Ja. In 70% van de gevallen kan het zich verspreiden. Eerst doorheen het aangetast lidmaat, vaak naar het uiteinde: naar hand, voet, schouder. Het kan zich spiegelen, d.w.z. verspreiden naar het tegenoverliggend lidmaat, bvb. van been naar been. Of CRPS kan verspringen, bvb. van been naar arm. Volgens het boek, "Living with RSDS", van Linda Lang & Peter Moskovitz, MD kan bijna elk deel of systeem van het lichaam aangetast raken. Abnormaliteiten van de ademhaling, van het hart, of de spijsvertering kunnen ontstaan. Ook darm en blaas dysfuncties kunnen voorkomen.

Zijn er ook dingen die men niet mag doen?
Ja. De sympathectomie, zowel chirurgisch en chemisch; een permanente zenuwblokkade met zware gevolgen. Amputatie. Chirurgische procedures op het aangetaste lidmaat. Gipsen. Immobiliteit. Toepassing van ijs. Deze dingen zorgen er vaak voor dat CRPS zich meer gaat manifesteren dan voorheen, of ze hebben een negatief, onvoorspelbaar effect op de aandoening. Men moet erg voorzichtig zijn met deze "behandelingen", en in geval van een dringend noodzakelijke chirurgische ingreep moet men de nodige voorzorgen nemen.

Wanneer stopt het?
Volgens het boek, "Living with RSDS", van Linda Lang & Peter Moskovitz, MD dat dit in het algemeen beschouwd, kan CRPS duren van een paar weken tot de rest van je leven. Er kunnen periodes zijn van remissie, waar de tekenen en symptomen minder worden of verdwijnen, maar dat kan niet uitsluiten dat het niet plots weer erger wordt, zonder aanleiding of door een nieuw ongeval of nieuwe operatie.


EEN BEDRIJFSONGEVAL EN DAN?

Tip 1
Ga bij klachten direct naar uw huisarts! Het liefst nog dezelfde dag, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk. Aarzel niet bij uw huisarts een bezoek te brengen, ook als u denkt dat het wel meevalt. Niet alle gevolgen van opgelopen letsel zijn direct te overzien. U doet er goed aan om alle klachten die u na het ongeval bij u zelf bemerkt direct met uw huisarts te bespreken. Wellicht denkt u later dat het bezoek aan de arts achterwege had kunnen blijven. Dat is dan heel prettig, omdat u dan voorspoedig bent hersteld. In een slechter geval, wanneer u wel klachten houdt voor een langere tijd is het goed wanneer de huisarts direct op de hoogte is gebracht. Er kan dan informatie over uw klachten worden ingewonnen vanaf kort na het ongeval hetgeen een vervelende discussie met de aansprakelijke verzekeraar kan voorkomen.

Tip 2
Schakel een belangenbehartiger (Letselschadebureau + indien nodig ook de Arbeidsinspectie) in, voordat verdere contacten met de tegenpartij of diens verzekeraar plaatsvinden. Uw belangenbehartiger kan u van advies voorzien of kan zelf de contacten voor u laten plaatsvinden. Zorgt u er in ieder geval voor dat er een belangenbehartiger tijdens een bezoek van de verzekeraar (of een door de verzekeraar ingeschakelde schaderegelaar) aanwezig is. Nog beter is het om niet zelf op een verzoek van de verzekeraar voor zo’n bezoek in te gaan. Ook is het natuurlijk van belang dat zo spoedig mogelijk een aansprakelijkstelling wordt verzonden om uw belangen veilig te stellen.

Tip 3
Houdt vanaf het begin uw schade bij. Dit voorkomt dat u later zaken over het hoofd ziet of dat noodzakelijk bewijs van gemaakte kosten niet meer voorhanden is."DIVERSE BELANGRIJKE SCHADEPOSTEN"

1. Smartengeld

2. Reiskosten/kosten begeleiding
- artsen ziekenhuis, fysiotherapie, bedrijfsartsen e.d.
- extra kosten i.v.m. reizen b.v. auto i.p.v. fiets
- grotere auto i.v.m. rolstoelvervoer.
- eigen bijdrage aangepast vervoer.
- opgenomen vakantiedagen voor bijvoorbeeld de begeleiding en verzorging van kinderen.

3. Extra reiskosten:
- taxikosten of reiskosten gemaakt door vrienden/familie.

4. Verlies verdienvermogen niet alleen het verschil in bruto-salarismaar ook:
- pensioenverlies waaronder ook de gevolgen voor uw nabestaanden
- spaarloonregeling levensloopregeling
- verlies reiskostenvergoeding (het deel dat bijdraagt aan de vaste lasten)
- onkostenvergoeding (voorzover daar geen reële kosten tegenover stonden)
- loon in natura als kleedgeld, lunch, koffie, soep etc.
- representatiekosten
- (automatische) salarisverhoging
- provisie tantième bonus winstdeling 13e maand gratificatie
- ziekenfondspremies en premies wao-gat spaarregelingen- premie ongevallen/invaliditeitsverzekering (vaak via CAO geregeld)
- vakantiegeld vakantiebonnen
- lagere fiscale aftrekposten of aftrek tegen een lager tarief
- gemis aanvullende alleenstaande ouderkorting of arbeidskorting
- gemis lease-auto
- gemiste vergoedingen voor kinderopvang.
- verstrekking bij 125 of 25 jarig dienstverband
- uitgaven voor scholing

5. Verlies van rechten in de sociale zekerheid:
Het komt bijvoorbeeld nogal eens voor dat een slachtoffer na een ongeval in de WW belandt. Een eenmaal gebruikt WW-recht dient weer opgebouwd te worden.

6. Annuleringen/afzeggingen/zinloos geworden uitgaven:
- vakanties die al geboekt zijn
- abonnementen op bijv. sportschool dansles
- cursuskosten examengelden nutteloos geworden studieboeken
- zinloos geworden (doorlopende) uitgaven voor bijvoorbeeld een paard, een motorfiets, een boot. terwijl het niet meer mogelijk is daar gebruik van te maken.

7. Ziektekosten:
- eigen risico- verlies van no-claim voor de ziektekostenverzekering- niet verzekerde kosten fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, opvang e.d.
- toekomstige ziektekosten bijvoorbeeld bij tandheelkundige protheses: een brug is niet voor de eeuwigheid bedoeld. Ook orthopedische hulpmiddelen hebben vaak een beperkte levensduur.

8. Aanpassingen van de thuissituatie:
- verplichte verhuizing vanwege immobiliteit o.i.d.
- extra verwarmingskosten vanwege gedwongen thuiszitten.
- aangepast meubilair
- aangepaste woning
- kinderoppas
- oppas vanwege arts/ziekenhuis bezoek

9. Telefoonkosten/porti/kopieerkosten

10. Huishoudelijke hulp:
- door vrienden/familie- door ingehuurde kracht- Ook in het geval van inwonen bij anderen vanwege de verzorging
- verpleeghulp

NB let op bij het waarderen van de eigen bijdrage AWBZ. Soms is het gevolg van een uitkering van de verzekeraar dat men een hogere eigen bijdrage moet gaan betalen.

11. Zelfwerkzaamheid:
Soms verrichten betrokkenen aanzienlijke werkzaamheden aan bijv. een woning om deze woning dan 5 jaar later met winst te verkopen. Ook dit kan een aanzienlijke schadepost zijn.
- schilderwerkzaamheden
- tuinieren
- opknappen/verbouwingen
- auto wassen
- hulp bij verhuizing

12. Verzekeringen:
- de onmogelijkheid verzekeringen en/of hypotheken af te sluiten (tegen normale voorwaarden). Hogere premie of uitsluitingen
- noodzaak verzekering af te sluiten i.v.m. Handicap bijvoorbeeld een verzekering voor het ene oog als het andere verloren is gegaan door een ongeval.

13. Vakanties/Sport en Spel:
- hogere kosten omdat slapen op een luchtbed of varen met een boot niet meer gaat.
- renteverlies bij een aanschaf bijvoorbeeld caravan i.p.v. tent.
- kosten van aangepaste sportbeoefening een sportrolstoel bijvoorbeeld maar ook de hogere reiskosten omdat de training en de wedstrijden niet naast de deur plaatsvinden

14. Schadebeperkende maatregelen:
- Vaak is het mogelijk om schade te beperken maar die maatregelen kunnen soms zeer kostbaar zijn. Denkt u daarbij aan het inschakelen van Arbeidsdeskundige of reïntegratie-instellingen. Wanneer iemand kosten maakt die bedoeld zijn om de schade te beperken komen deze voor vergoeding in aanmerking. Ook wanneer de maatregelen niet succesvol zijn. Voldoende is dat er een redelijke grond bestond om te denken dat die maatregelen succesvol konden zijn. De schadebeperkingsplicht rust overigens ook op de aansprakelijke partij.

15. Zelfstandigen naast het verlies arbeidsvermogen
- verlies fiscale mogelijkheden afschrijvingen FOR zelfstandigen aftrekmogelijkheid auto op de zaak te zetten etc.
- gedwongen verkoop bedrijfbedrijfspand of bedrijfsmiddelen


Letselschade is onder te verdelen in materiële schade en immateriële schade oftewel smartengeld.

Materiële schade
Materiële schadeposten zijn onder te verdelen in kosten van herstel, kosten inzake blijvende invaliditeit, verlies van arbeidsvermogen (inkomstenderving) en verlies van doe-het-zelf capaciteit.

Kosten van herstel
Hieronder vallen zowel geneeskundige kosten, voor zover niet verhaalbaar via het Ziekenfonds of de Ziektekostenverzekeraar, alsmede de hiermee verbandhoudende kosten zoals aanschaf ziekenhuiskleding, reiskosten voor ziekenhuisbezoek, vervolgbezoeken artsen, telefoonkosten etc.

Kosten inzake blijvende invaliditeit
Dit kunnen kosten zijn met betrekking tot het aanbrengen van aanpassingen aan de woning of de auto. Ook kosten voor aanschaf van hulpmiddelen vallen hieronder. Deze kosten zijn verhaalbaar voor zover bijvoorbeeld de gemeente of bedrijfsvereniging geen vergoeding toekent.

Verlies van arbeidsvermogen (inkomstenderving)
Als gevolg van een ongeval kan men (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken waardoor men in inkomen terugvalt. Het verschil tussen enerzijds het oorspronkelijke inkomen en de te verwachten inkomensgroei en anderzijds de ontvangen uitkering (bijv. WAO/Wajong of WW) wordt aangeduid als inkomstenderving en komt voor vergoeding in aanmerking.

Verlies van doe-het-zelf capaciteit
Door een ongeval is het mogelijk dat men het huishoudelijk werk of het onderhoud aan het huis of tuin niet meer zelf kan verrichten. Dit verlies van zelfverdiencapaciteit wordt op een geldbedrag gewaardeerd, zodanig dat deze werkzaamheden tegen betaling aan een ander kunnen worden uitbesteed.

Immateriële schade
Immateriële schade oftwel smartengeld is een vergoeding voor schade wegens geleden en nog te lijden pijn, smart en/of gederfde en nog te derven levensvreugde. Het is dus een vergoeding voor leed; voor gekwetste gevoelens.

Het is moeilijk deze schade op geld te waarderen omdat deze niet exact is uit te rekenen. Voor het bepalen van smartengeld is het nodig dat de aard en de ernst van het letsel wordt vastgesteld. Vervolgens kan het bedrag voor smartengeld worden berekend aan de hand van vergelijkbare rechterlijke uitspraken.

Het Complex Regionaal Pijn Syndroom

CRPS, of posttraumatische dystrofie is een uitermate pijnlijke- en vaak invaliderende aandoening die doorgaans ontstaat na een botbreuk, een operatie of een ander lichamelijk trauma. Zowel over het ontstaan als de beste behandeling ervan tasten artsen en onderzoekers nog vrijwel in het duister. In Nederland hebben een aantal wetenschappelijke instellingen de handen in elkaar geslagen om deze aandoening te onderzoeken. Trend heet dit onderzoek, wat staat voor Trauma RElated Neuronal Dysfunction. Het is ten eerste de bedoeling om uniforme criteria en objectieve meetmethoden op te stellen voor de diagnose van de aandoening. Om uiteindelijk tot effectieve therapieën bij CRPS te komen, is het nodig meer te weten over de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van de aandoening. Mogelijk gaat het om een verzameling van nauw verwante aandoeningen, elk met een eigen ontstaansgeschiedenis. Voorlopig gaan de onderzoekers ervan uit dat twee mechanismen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van CRPS. Ten eerste neuronale inflammatie, dat wil zeggen een ontstekingsproces in de zenuwen. En ten tweede centrale sensitisatie, het fenomeen dat aanhoudende, acute pijn in een orgaan of weefsel via een aantal biochemische processen, zoals de aanmaak van extra receptoren in het zenuwweefsel, na verloop van tijd leidt tot chronische pijn, waarbij de oorspronkelijke pijnprikkel niet langer de uitlokkende factor is. Ten slotte willen de onderzoekers de verschillende behandelingsmethoden op hun waarde testen. Therapieën, zoals vaatverwijders, corticosteroïden of vrije radicalenvangers of het aanbrengen van een zenuwblokkade, werken niet bij iedereen. Sommige patiënten genezen spontaan, andere na een behandeling en naar schatting twintig procent van de patiënten met CRPS geneest niet en raakt blijvend invalide door de aandoening.

De algo(neuro)dystrofie of syndroom van Sudeck is een pijnlijke ziekte met uiteenlopende klinische symptomen. Ze tast meestal de voeten, de handen of de schouders aan; ook andere gewrichten kunnen getroffen worden. De oorzaak is nog onbekend. Tien procent van de vastgestelde algodystrofieën evolueren naar een chronische vorm. Een vroegtijdige diagnose en medische verzorging bieden evenwel een grotere kans op snelle genezing. Algodystrofie komt voor op alle leeftijden, zowel bij mannen als vrouwen. Bij kinderen is de ziekte meestal minder ernstig en geneest ze sneller dan bij volwassenen. De ziekte heeft heel veel verschillende namen,in de literatuur zijn er zo'n 50 bekend.Vooral ook post-traumatische Dystrofie wordt veel gebruikt,evenals Sudeck Dystrofie (of Atrofie) en Sympathische Reflex Dystrofie. De laatste tijd komt de term CRPS type I (Complex Regionaal Pijnsyndroom) steeds meer in opgang. De gangbare Amerikaanse benaming is Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD).

Oorzaken:
• De oorzaak van de aandoening blijft onbekend, maar in meer dan 80% van de gevallen kan er wel een oorzaak aangewezen worden.

De meest voorkomende factor (bij 50 tot 70% van alle algodystrofieën) is een traumatisme, een verwonding:
- verbrijzeling van een ledemaat,
- breuk, luxatie, verstuiking,
- verbranding,
- door een wapen veroorzaakte wonde,
- eenvoudige kneuzing.

• Andere factoren zijn:
- orthopedische heelkunde (zelfs minder belangrijke), artroscopie
- hart- of vaatchirurgie (zeldzamer)
- immobilisatie d.m.v. gips
- pijnlijke kinesitherapie
- geneesmiddelen (barbituraten, isoniazide)
- puncties en infiltraties zelfs wanneer deze correct werden uitgevoerd,
- reumatische, cardiovasculaire, ademhalingsaandoeningen of neurologische aandoeningen
- zwangerschap

• Andere individuele factoren lijken het optreden van een algodystrofie te bevorderen:
- hypertriglyceridemie,
- hyperthyroïdie
- psychologische factoren: bij een patiënt op drie stelt men overdreven reacties vast op stress (angst, paniek) alsmede een neiging tot depressie of een narcistische persoonlijkheid. Algodystrofieën zijn daarentegen zeldzaam bij vastbesloten of ambitieuze personen.

Symptomen:
Men moet aan algoneurodystrofie denken bij elke blijvende pijn, vooral wanneer die optreedt tijdens de verbetering van een van de mogelijke oorzakelijke factoren. In de evolutie van de algodystrofie onderscheidt men klassiek drie stadia:

Stadium I of de warme fase:
Wordt gekenmerkt door ernstige en brandende pijn met variabele intensiteit die door beweging en oefening erger wordt. Die verergering van de pijn bij oefening lijkt het meest vroegtijdige symptoom van algodystrofie te zijn. Functionele invaliditeit evoluerend naar toenemende stijfheid komt frequent voor. De fase wordt als warm gekwalificeerd wegens de plaatselijke ontsteking. Roodheid, warmte en plaatselijke zwelling zijn klassiek hoewel niet constant. Een gelokaliseerd bovenmatig zweten of een glimmende huid zijn ook mogelijk. De gemiddelde duur van fase I bedraagt 3 maanden. In de minder ernstige gevallen duurt die fase enkele weken, verzacht dan spontaan of reageert vlug op de behandeling. Ze kan soms ook langer duren.

Stadium II of de koude fase:
De pijn verergert nog en wordt vager. De huid verschrompelt en wordt bleek, een gevoel van koude. Het oedeem verspreidt zich en wordt steeds erger. Soms uitvallen van de lichaamsbeharing, de nagels worden bros, barsten of krijgen een gestreept uiterlijk. Er vestigt zich een osteoporose, eerst pleksgewijs, vervolgens meer gemarkeerd en diffuus. Het gewricht zwelt op. De spieren verschrompelen.

Fase II kan 3 tot 6 maanden duren.

Stadium III of de stabiliseringsfase:
De pijn verdwijnt geheel of gedeeltelijk. De symptomen worden uiteindelijk onomkeerbaar. Voor een groot aantal patiënten wordt de pijn resistent tegenover elke behandeling en kan die het ledemaat in zijn totaliteit betreffen. Sterke verzwakking van de spieren. De gewrichten van de voet of de hand worden extreem zwak; ze hebben een beperkte beweeglijkheid. Een beperkt percentage patiënten ontwikkelt een veralgemeende over het hele lichaam.

Behandeling:
Er bestaat geen consensus over de behandeling van algodystrofie. Bepaalde auteurs stellen dat genezing zelfs zonder therapie mogelijk is, anderen beweren dan weer het tegendeel. Een ding is zeker: zodra de diagnose gesteld is, moet men met de behandeling beginnen om de duur van de aandoening te beperken. De overgang van een behandeling naar een krachtiger behandeling is maar gerechtvaardigd in geval van mislukking of bij zware intolerantie ten opzichte van de aanvankelijke behandeling.

• Indien de diagnose in de warme fase wordt gesteld, moet een behandeling met zalmcalcitonine of salcatonine aangevat worden. Die is 50 maal krachtiger dan de menselijke calcitonine, maar moet wel met een injectie of via een neusspray toegediend worden. Enkel de injecteerbare bereidingen worden voor het ogenblik terugbetaald. De neusspray is voorbehouden aan patiënten die lijden aan de ziekte van Paget of vertebrale verzakkingen bij osteoporose. Braakneigingen, misselijkheid en flushes (roodheid in het gezicht) zijn frequente ongewenste effecten bij het begin van een behandeling met injecties. Een onderhuidse injectie 's avonds (vanaf 17 uur) wordt over het algemeen beter verdragen dan op een ander ogenblik van de dag. De toediening van een antibraak middel beperkt de misselijkheid aanzienlijk. Het gebruik van een antihistaminicum werkt het flusheffect van de calcitonine tegen.

• Betablokkers geven eveneens goede resultaten, vooral op de pijn in het eerste stadium. De dosissen moeten individueel aangepast worden.

• De kinesitherapie die altijd pijnloos moet blijven, bestaat in een actieve eventueel geassisteerde mobilisering, balneotherapie en wisselbaden. De katroltherapie, de houdingen en de passieve mobilisering moet men vermijden. De kinesitherapie mag nooit in een hyperalgetische fase (toegenomen gevoeligheid en verlaagde pijndrempel zoals bij oppervlakkige verbranding van de huid) voorgesteld worden.

• Paracetamol en niet-steroïdale ontstekingsremmers zijn niet efficiënt. Infiltraties met corticoïdenbezinksels zijn daarentegen wel efficiënt.

• Indien de behandeling niet aanslaat, kan een speciale behandeling worden gevolgd in een pijnkliniek. Die geeft goede resultaten maar is zeer pijnlijk en is af te raden bij hartpatiënten.

• Een andere behandeling die goede resultaten lijkt te geven bij hardnekkige gevallen, ook in het tweede stadium van de ziekte, bestaat in de toediening van bifosfonaten van de tweede generatie. De effecten op lange termijn zijn nog niet bekend. Ook deze behandeling is gereserveerd voor specialisten.


Diverse informatie

Hulpmiddelen
Goede hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking van groot belang. Medische hulpmiddellen bevorderen de zelfredzaamheid en het (langer) zelfstandig functioneren. De kwaliteit van een hulpmiddel heeft invloed op het dagelijks leven van de gebruiker.

Toegankelijkheid
De samenleving is nog onvoldoende toegankelijk. Een grote groep mensen kan daardoor niet meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Uit eten, geld pinnen, internetten, theaterbezoek etc. Deze belemmeringen worden nog teveel onderschat.

Vervoer
Mensen met een handicap of chronische ziekte ondervinden beperkingen in hun mobiliteit. Als je beperkt bent in de mogelijkheden om je te verplaatsen, kun je niet volwaardig deelnemen aan de samenleving. Beperkingen in mobiliteit zijn daarom onacceptabel.

Patiënt en Zorg
Veel mensen met handicap of chronische ziekte zijn afhankelijk van zorg. Deze zorg geeft vorm aan hun dagelijks leven. Daarom moet de "zorgvrager" zelf de hoofdrol spelen bij het bepalen van de inhoud en vorm van deze zorg. Hou regie in eigen hand.

Waar kan je nu welke hulpmiddelen krijgen of lenen?

Waar kan je nu welke hulpmiddelen krijgen of lenen?

AANVRAAG INVALIDEPARKEERKAART

AANVRAAG INVALIDEPARKEERKAART
Binnen de Europese Unie is een uniforme kaart ingevoerd die in alle lidstaten van de EU geldig is. Er zijn drie verschillende kaarten: de bestuurderskaart voor degene die zelf autorijdt, de passagierskaart voor degene die vervoerd moet worden en een kaart voor AWBZ-instellingen.

Criteria voor aanvraag
Met de invoering van de GPK worden ook de criteria, waaraan moet worden voldaan om voor een parkeerkaart in aanmerking te komen, herzien. Voor zowel bestuurders als passagiers geldt dat men ten gevolge van een handicap een loopbeperking moet hebben van langdurige aard (tenminste 6 maanden). De aanvrager is niet in staat zelfstandig meer dan 100 meter te overbruggen.

Medische keuring
In alle gevallen (bij een eerste aanvraag of verlenging van de kaart) moet een medisch advies duidelijk maken of er recht op een parkeerkaart bestaat. Deze medische keuring gebeurt door A-Rea. Afhankelijk van de situatie kan A-Rea u oproepen voor een onderzoek. Ook is het mogelijk dat de A-Rea arts volstaat met een dossieronderzoek en informatie van de behandelend arts. U hoeft dan niet zelf langs te komen. De uitkomst van het onderzoek wordt vastgelegd in een beschikking. Het kan 1 tot 2 maanden duren voor u de beschikking thuis krijgt. Als u permanent rolstoelgebonden bent en u zich uitsluitend kunt verplaatsen in een elektrische rolstoel, dan is er geen keuring nodig. In dit geval kunt u de beschikking binnen enkele dagen verwachten.

Strikt persoonlijk
De houder van de gehandicaptenparkeerkaart mag de kaart niet door anderen laten gebruiken als het parkeren niet rechtstreeks verband houdt met het vervoer van de invalide zelf. Bij een passagierskaart is de bestuurder van het motorvoertuig verantwoordelijk voor juist gebruik en niet de passagier.

Medische keuring bij verlenging parkeerkaart niet meer verplicht

Het is voor mensen met een blijvende beperking niet meer nodig elke vijf jaar een medische herkeuring te ondergaan om hun gehandicaptenparkeerkaart te laten verlengen. Een groot deel van de gehandicaptenparkeerkaarten wordt automatisch verlengd. Dit is een gevolg van een wijziging van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart (GPK) die op 3 april 2008 is ingegaan.

Parkeerbeleid gehandicaptenparkeerkaart
Iedere gemeente in Nederland is vrij om een eigen beleid te voeren in zake vrij parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Raadpleeg voordat u een uitstapje gaat maken het landelijk overzicht van het gemeentelijk parkeerbeleid. Let op: parkeert u in een parkeergarage of op een afgesloten parkeerterrein dan moet u altijd betalen, ook al parkeert u daar op een invalidenparkeerplaats. In het algemeen geldt dat houders van een gehandicaptenparkeerkaart mogen parkeren op iedere openbare parkeerplaats. De kaart geeft echter geen vrijstelling van het betalen van parkeergelden in welke vorm dan ook,evenmin kan met de kaart worden geparkeerd op plaatsen die door gemeenten gereserveerd zijn voor parkeervergunninghouders (wel maken veel gemeentes hier een uitzondering op)

op algemene invalidenparkeerplaatsen
- voor onbeperkte tijd in een parkeerschijfzone (ook buiten de vakken) waar voor anderen een beperkte tijd is aangegeven (parkeerschijf is niet verplicht)


Met gebruik van een parkeerschijf en voor maximaal 3 uren mag geparkeerd worden:
- buiten de vakken in een woonerf
- op plaatsen waar een parkeerverbod geldt
- langs een gele onderbroken streep (een gele doorgetrokken streep geeft een stopverbod aan. Hier mag nooit worden geparkeerd)

Tips in de omgang "mensen met een handicap":

• Behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden!
• Bedenk dat de grens tussen "gezond" en gehandicapt uiterst klein is. Zelf kan je ook opeens morgen in zo'n stoel zitten.
• Zie de ander als een volwaardig persoon. Dat iemand in een rolstoel zit wil nog niet zeggen dat hij/zij direct gek of seniel is.
• Betuttel niet. De meeste gehandicapten zijn erg zelfstandig en vragen het wel als ze hulp van je nodig hebben.
• Geef een volwassen gehandicapte niet zomaar een euro om een ijsje te gaan kopen. Praat niet tegen hem/haar alsof je een tweejarige peuter voor je hebt.
• Negeer een gehandicapte niet uit angst maar maak eerder je moeiten bespreekbaar.
• Verzwelg niet in het medelijden voor de ander, de meeste gehandicapten vinden het vreselijk om zielig gevonden te worden.
• Verplaats iemand in een rolstoel niet zomaar ongevraagd even, dit geeft een erg kleinerend gevoel.
• Ga niet zomaar op iemands rolstoel hangen omdat je dat wel makkelijk vind.
• De rolstoel is het verlengde van ons lijf en het is onplezierig als een ander daar zomaar over beschikt.
• WEES JEZELF!

dinsdag 14 december 2010

Betrouwbaarheidstest Letselschade.


1.Hoe lang bestaat het kantoor al? Een nieuw kantoor behoeft niet slecht te zijn als de experts die ermee starten ruime ervaring hebben op het gebied van de letselschade en betrouwbaar zijn. Wie staat er achter het kantoor en waarom?

2.Is het kantoor negatief in het nieuws geweest? Kijk bijvoorbeeld op ons stukje multimedia (klik op de Zembla-uitzending 'List en Letselschade') en zie hoe betrouwbaar Euroclaim, Arboclaim, Misterclaim maar ook mr. Verkruisen van het gelijknamige kantoor Verkruisen advocaten zijn. Ik laat het oordeel graag aan uzelf over. Let op: dit zijn kantoren die al heel lang actief zijn in ons vak. De folder van Euroclaim bijvoorbeeld, ligt al jarenlang bij de meeste huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten in de wachtkamer. In 2001 zijn hierover vragen gesteld door Fred Teeven aan de Minister van Justitie. De folders zijn toen uit de politiebureaus gehaald! En nu, 8 jaar later liggen ze nog bij de huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten. U krijgt vanuit het medisch circuit dus verwijzing naar een makelaar in letsel die niet zelf dossiers behandelt maar deze verkoopt aan advocatenkantoren en expertisekantoren, terwijl in vele gevallen het bureau zelf ook nog een no cure no pay overeenkomst hanteert. Dit is dus dubbel geld vangen en zo betaalt het slachtoffer onnodig.

3.Wie is uw expert, wat is zijn voorgeschiedenis? Hoe lang zit hij in het vak? Zit hij al zeer lang in het vak, dan moet u ervoor waken dat hij nog fanatiek is. Hoe oud is hij/zij, immers op een jonge jurist zonder overwicht en ervaring, zit u ook niet op te wachten. Let erop dat niet elke advocaat of jurist een letselschade expert is!

4.Heeft u een rechtsbijstandsverzekering en wat is de dekking van uw verzekeraar? Gaat de rechtsbijstandsverzekeraar het dossier zelf behandelen of verwijst men naar een kantoor waarmee men werkafspraken heeft gemaakt? Is dit wel in uw voordeel, in die zin dat dit kantoor dan ook ruime ervaring heeft met de behandeling van letselschadezaken? En wat als het een procedure wordt? Krijgt u goede voorlichting over uw (on)mogelijkheden?

5.Wat moet u uw belangenbehartiger betalen? Als de juridische aansprakelijkheid is erkend en er zit geen grote medische discussie in uw dossier, dan zal de verzekeraar op grond van art.6:96 BW altijd de kosten van rechtsbijstand betalen. Deze kosten voldoen aan de zogenaamde dubbele redelijkheidstoets hetgeen inhoudt dat de verzekeraar zonder enig protesteren een uurtarief van € 175,- per uur aan uw belangenbehartiger zal betalen. Wat vertelt uw belangenbehartiger en hoe goed is zijn voorlichting? Als u toch een no cure no pay deal met uw expert aangaat, behoort u hetgeen de verzekeraar aan de expert als honorarium betaalt, terug te krijgen, dan wel dienen ze in mindering te worden gebracht op het no cure no pay honorarium. Krijgt u dit niet, dan betaalt u dubbel en wordt u getild. No cure no pay is een prima toepassing mits transparant en met een goede voorlichting. Zie ons rekenvoorbeeld onderaan deze pagina.

6.Er zijn advocatenkantoren die een dusdanig uurtarief hebben, dat de verzekeraar dit niet wil betalen. Bedragen die kunnen oplopen tot € 350,- per uur exclusief kantoorkosten en BTW. Dit zijn de kantoren die no cure no pay diefstal vinden, maar tegelijkertijd er kennis van hebben dat de verzekeraar hun uurtarief niet volledig betaalt, en de rekening van het meerdere bij hun cliënt neerleggen. Volgens ons is dat meten met twee maten en niet goed te praten. Vraag tussentijds de nota van uw advocaat op en check of zijn nota wel wordt betaald. Is dit niet het geval zorg dan voor een bevestiging dat u niet zelf de rekening krijgt.

7.De kwaliteit van de dienst laat zich vertalen in de doorloopsnelheid van uw dossier, de bereikbaarheid van uw schaderegelaar en simpelweg het behaalde resultaat. Hoort u om de twee weken iets van uw belangenbehartiger c.q. wordt er eens in de 3 weken iets in uw zaak gedaan, dan zit het met het enthousiasme en doorzettingsvermogen wel goed. Verhaalt uw belangenbehartiger de verschenen schade en loopt de verzekeraar niet achter c.q. niet veel achter met het bevoorschotten op de vergoeding van de verschenen schade, dan gaat het ook goed. Krijgt u uiteindelijk een mooie eindregeling met een belastinggarantie, dan is het tijd voor een bedankje aan uw expert. In alle andere gevallen moet u kritisch zijn en u afvragen bij voortdurende irritatie over bijvoorbeeld één van voormelde aspecten, of u wel bij de juiste behandelaar zit.

Victory garandeert u ervaring, behulpzaamheid, enthousiasme, betrouwbaarheid en tevredenheid. Wij houden van een serieuze maar wel informele setting. U kunt ons uw contract voorleggen of gewoon een vraag stellen. Wij zullen u proberen uitgebreid en duidelijk te informeren. Bel gerust: 030-8901346.

Victory CSNieuws: Victory lanceert in samenwerking met Tros Radar de onafhankelijke adviessite http://www.slachtofferinformatie.nl

Letselschadebehandelaren bundelen hun krachten


Medische sector opgeroepen niet langer door te verwijzen naar dubieuze bureaus. Letselschadebehandelaren bundelen hun krachten. bron: Keurmerkletselschade.nl

In de wachtkamers bij veel artsen, ziekenhuizen en andere medische instellingen zijn letselschadefolders te vinden. Veel van deze folders verwijzen letselschadeslachtoffers naar letselschadebureaus die onder de maat zijn.

Eerder dit jaar heeft Tros Radar aandacht besteed aan malafide praktijken van letselschadebureaus. De betreffende bureaus lieten de slachtoffers financieel nadelige contracten ondertekenen. Veel letselschadeslachtoffers hebben zich na de Tros Radar-uitzending gewend tot Slachtofferhulp Nederland.

De belangrijkste marktpartijen op het gebied van letselschade hebben hun krachten nu gebundeld in een unieke actie. Aan de medische sector zijn deze week brieven gestuurd met het verzoek om alleen door te verwijzen naar partijen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen en fatsoenlijk declareren. De brief is ondertekend door Slachtofferhulp Nederland, De Vereniging van Letselschade Advocaten, De Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade, Het Nederlands Instituut van Register Experts, de Vereniging Nationale Letselschade Experts en De Stichting Keurmerk Letselschade.

Victory roept uw hulp in bij het bestrijden van makelaars in letsel.

Het zijn organisaties zoals Euroclaim en Arboclaim die dossiers doorverkopen aan advocatenkantoren en letselschadekantoren zoals Jurilex. Download de brandbrief waaraan de volgende partijen meedoen: Slachtofferhulp Nederland, Stichting Keurmerk Letselschade, LSA, ASP, Nivre en de NLE. Stuur deze brief naar uw fysiotherapeut en huisarts met het verzoek om alle letselschadefolders uit hun folderrek te laten verwijderen. Stuur deze brief ook naar uw apotheek want ook daar liggen de folders.

Google zou een keurmerk moeten hanteren
Het is Google die zonder aanzien des persoons bloedgeld accepteert om reclame te maken voor makelaars in letsel. Het effect van de Google Adwords campagnes is dat onnodig no cure no pay contracten worden aangeboden omdat immers ook de makelaar in letsel geld moet verdienen. Het zou gepast zijn als Google alle makelaars in letsel zou weren van zijn index. Een verzoek aan de NMA/justitie e.d. zou op korte termijn gestart moeten worden.

Wist u dat als u het woordje letselschade in Google intypt en u klikt op één van de gesponsorde linkjes, (bovenaan drie en rechts 7), dit diegene waar u op klikt € 3,- kost? Het staat een ieder vrij om dit te doen immers deze partijen maken reclame voor hun bedrijf via Google. Google doet dit natuurlijk ook voor de woorden: letsel, verkeersongeval, bedrijfsongeval, aansprakelijkheid etc.

Tros Radar over No Cure No Pay


Tros Radar over No Cure No Pay. Bekijk de uitzending op: http://www.victoryadvies.nl/content/view/379/373/
Victory Juridisch Advies heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze uitzending.

Juridisch adviesbureau Victory CSWaarom Victory Juridisch Advies?
Victory gaat terug naar de oude normen en waarden met respect voor zijn cliënten. Victory geeft duidelijke uitleg, neemt de tijd voor zijn cliënten en heeft geen onduidelijke dubieuze contracten Het "andere" letselschade kantoor, dat zich maximaal inzet voor letselschade slachtoffers. Het is toch van de gekke dat slachtoffers in handen vallen van dubieuze letselschade kantoren en voor een tweede keer slachtoffers worden! 'Iemand schade aandoen is immers gemakkelijk, dat kan iedereen; maar een ander helpen, dat is niet iedereen gegeven. ' Plato, Wetten, VII, 843c.

Het breekijzer in het logo staat voor:
* Openbreken van de gesloten juridische wereld met zijn torenhoge tarieven
* Zorg dragen voor de gedupeerden door professionele begeleiding
* Herstel van de rechtsgelijkheid tussen partijen

In onze harde samenleving kan het toch niet zo zijn dat de slachtoffers juridisch in de kou staan omdat het rechtssysteem in Nederland onbetaalbaar is geworden?

Wie moet ik kiezen?
Een rechtbijstandsverzekering kan zeer nuttig zijn. Voor de huis-, tuin- en keukenzaken, zeker als ze niet te veel tijd kosten, is het prima. Daarbuiten zit er in veel zaken een maximale dekking (bijv. € 10.000,-). Dit betekent dat als uw zaak meer gaat kosten, u zelf mogelijk de kosten moet betalen. Het kan ook zijn dat u ontevreden bent over het werk van uw rechtsbijstandverzekering. In dat geval is ons letselschade kantoor ook een optie. U kunt ons altijd gratis bellen voor advies.

Een alternatief is ook de advocatuur of no cure no pay. De advocatuur is "uurtje factuurtje", en u dient dus zelf over behoorlijke financiën te beschikken om uw zaak rond te krijgen. No cure no pay kan in sommige gevallen een goed alternatief zijn. Echter in deze wereld zijn veel partijen actief die creatieve werkafspraken maken waardoor u als slachtoffer simpelweg gedupeerd wordt. No cure no pay tarieven van 25%excl. BTW + vergoeding van de buitengerechtelijke kosten komen geregeld voor. Er zijn makelaars in letsel zoals Euroclaim en Arboclaim die erin geslaagd zijn hun folders bij de apothekers en huisartsen geplaatst te krijgen. Dit is bij alle partijen, inclusief verzekeraars, bekend maar niemand die hier iets aan doet. Dit terwijl hier al in 2001 Kamervragen over gesteld zijn. U kunt op verzoek overigens uw contract vrijblijvend laten toetsen door de heer Terlingen. Onder ons kopje letselschade/multimedia kunt u een uitzending van Zembla bekijken met als titel "List en Letselschade" waarbij de kantoren van Euroclaim, Arboclaim en de persoon van heer Verkruisen en Mister Claim tegen het licht worden gehouden.

Teneinde het slachtoffer te helpen bij het maken van een keuze heeft Victory de onafhankelijke site www.slachtofferinformatie.nl geopend. Op deze site kunt u via een keuzemenu kijken of u het juiste contract heeft. Deze site vindt u ook op de website van Tros Radar.

J. Terlingen
Beulakerweg 92
8355 AK Giethoorn
Tel: 030-8901346
E-mail: Terlingen@victoryadvies.nl

de praktijken van letselschadebureaus!!!


Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van
letselschadebureaus


Vraag 1 Wat is uw reactie op de onthulling dat letselschadebureaus geheime convenanten afsluiten met verzekeraars?

1) Mij is bekend dat verzekeraars soms vaste afspraken maken met belangenbehartigers over de hoogte van de buitengerechtelijke kosten, meestal als percentage van de totale schade. Deze afspraken zijn overigens niet geheim. Op de mogelijke gevolgen van afspraken tussen verzekeraars en belangenbehartigers ga ik in bij de beantwoording van vragen 3 en 4.

Vraag 2 Deelt u de mening dat slachtoffers van letselschade er op moeten kunnen vertrouwen dat hun belangenbehartiger zich alleen richt op het opkomen voor de belangen van het slachtoffer? Zo nee, waarop baseert u uw mening?

2) Slachtoffers van letselschade moeten erop kunnen vertrouwen dat hun
belangenbehartiger opkomt voor het belang van het slachtoffer. Juist met het oog
op de belangen van het slachtoffer zijn convenanten gesloten.


Vraag 3 Wat is uw mening over verzekeraars die afspraken maken met letselschadebureaus en een vergoeding in het vooruitzicht stellen van, zoals in de uitzending genoemd, 21% van de schikking op voorwaarde dat er geen rechterlijke procedure zal worden gevoerd?

3) Er bestaan convenanten tussen sommige verzekeraars en sommige belangenbehartigers waarin afspraken zijn gemaakt over onder meer de hoogte van de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze afspraken houden niet in dat er geen procedure mag worden gevoerd, doch zien alleen op de situatie dat een zaak buitengerechtelijk tot een einde komt. Indien het wel tot een procedure komt, maken slachtoffers vanzelfsprekend ook aanspraak op vergoeding van hun buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding is dan niet genormeerd maar wordt berekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. Mij zijn geen gevallen bekend waarin belangenbehartigers wordt verboden een gerechtelijke procedure in te stellen. Een dergelijke situatie zou ook onacceptabel zijn. Het zou het slachtoffer afhouden van zijn recht op toegang tot een rechter. Indien voor de belangenbehartiger de afspraak met de verzekeraar over de hoogte van de buitengerechtelijke kosten gunstiger is dan een vergoeding op basis van zijn uurtarief vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren, kan hiervan een oneigenlijke prikkel uitgaan om niet te gaan procederen. Andersom zou, indien de genormeerde vergoeding lager is dan de werkelijk gemaakte vergoeding, hier een oneigenlijke prikkel van kunnen uitgaan om juist wel te procederen. Of de afspraken tussen verzekeraars en belangenbehartigers tot dergelijke onwenselijke prikkels aanleiding geven, kan niet in zijn algemeenheid worden beantwoord. Dat hangt af van de hoogte van de schikking, het afgesproken percentage, het uurtarief en het aantal gewerkte uren. Om te voorkomen dat de op zichzelf wenselijke afspraken ertoe leiden dat niet wordt geprocedeerd in zaken waar dat evident in het belang van het slachtoffer zou zijn geweest of juist wel wordt geprocedeerd waarin dat niet in het belang van het slachtoffer is, heb ik het Verbond van Verzekeraars verzocht te onderzoeken of het mogelijk is de convenanten over de buitengerechtelijke kosten ook te laten gelden indien partijen naar de rechter gaan.

Vraag 4 Bent u bereid een openbaar register te bewerkstelligen waarin verzekeraars verplicht registeren met welke letselschadebureaus zij convenanten hebben gesloten en wat de inhoud van die convenanten is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid dit met de grootst mogelijke spoed te doen?

4) De buitengerechtelijke kosten zijn een schadepost van het slachtoffer. Het slachtoffer moet daarom kennis kunnen nemen van afspraken van zijn belangenbehartiger over de buitengerechtelijke kosten. De taak om die informatie aan het slachtoffer bekend te maken, rust in de eerste plaats op zijn belangenbehartiger. Een van de belangenbehartigers die veel letselschadeslachtoffers bijstaat, heeft inmiddels ook de strekking van zijn afspraken met verzekeraars over buitengerechtelijke kosten publiek gemaakt op zijn website. Het Verbond van Verzekeraars heeft op zijn website al een convenant opgenomen met afspraken over onder meer de buitengerechtelijke kosten. Voor dit convenant van het Verbond kunnen verzekeraars en belangenbehartigers zich aanmelden. Een lijst met de verzekeraars en belangenbehartigers die zich hebben aangemeld, staat eveneens op de website van het Verbond. Verdergaande maatregelen acht ik niet nodig.

Vraag 5 Acht u het bestaanbaar en mogelijk, mede gelet op de gedragsregels voor advocaten, dat advocatenkantoren convenanten afspreken met verzekeraars waarbij zij worden betaald middels een percentage van een schikking onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er namens het slachtoffer geen rechterlijke procedure wordt gevoerd? Zo ja, waarop baseert u uw mening? Zo nee, welke maatregelen zouden tegen dergelijke kantoren moeten worden getroffen?

5) Mij zijn geen afspraken bekend die tot strekking hebben dat vooraf door een advocaat met een derde wordt afgesproken dat hij namens een slachtoffer geen rechterlijke procedure zal voeren. Een afspraak tussen verzekeraars en belangenbehartigers inhoudende dat er geen procedure wordt gevoerd, is onacceptabel. Het antwoord op de vraag of een specifieke afspraak tussen een advocaat en een verzekeraar toelaatbaar is in het licht van de voor advocaten geldende gedragsnormen, is voorbehouden aan de tuchtrechter. Het staat een ieder vrij om over het handelen van een advocaat een klacht in te dienen bij de deken van de lokale orde waartoe de betreffende advocaat behoort. De deken onderzoekt vervolgens de klacht en kan deze voorleggen aan de tuchtrechter.

Vraag 6 Wat is uw reactie op het feit dat letselschadebureaus slachtoffers een no cure no pay afspraak aanraden in de wetenschap dat er geen onduidelijkheid bestaat over de aansprakelijkheid voor een schade en dat daarmee het slachtoffer financieel wordt benadeeld?

6) Als de aansprakelijkheid duidelijk is of al erkend is, gaat het juridische geschil meestal alleen nog over de omvang van de schade. Dat de schadeveroorzaker de schade, inclusief de buitengerechtelijke kosten, moet vergoeden, staat dan al vast. Wanneer de aansprakelijkheid vaststaat, is een no cure no pay afspraak dus ongunstig voor het slachtoffer. Wanneer een belangenbehartiger in een dergelijke situatie desondanks een no cure no pay afspraak aanraadt, beschouw ik dat als een misstand. Artikel 2, eerste lid, van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel Resultaatgerelateerde Beloning) (Stct. 2004,70) bepaalt dat advocaten niet mogen overeenkomen dat slechts bij het behalen van een bepaald gevolg salaris in rekening wordt gebracht. Belangenbehartigers die geen advocaat zijn, zijn niet gebonden aan deze regel van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op de vraag op welke wijze tegen letselschadebureaus kan worden opgetreden die no cure no pay afspraken aanraden in situaties waarin de aansprakelijkheid vaststaat, verwijs ik naar de antwoorden op vragen 7 en 8.

Vraag 7 Deelt u de mening dat er een einde moet worden gemaakt aan de praktijken van letselschadebureaus die dubbel declareren en buitengerechtelijke kosten zowel bij het slachtoffer als bij de aansprakelijke verzekeraar in rekening brengen en daarmee het slachtoffer financieel duperen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om een einde te maken aan deze praktijken?

7)Belangenbehartigers krijgen de buitengerechtelijke kosten rechtstreeks vergoed door de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Indien een belangenbehartiger daarnaast ook van het slachtoffer betaling vordert van deze kosten wordt de belangenbehartiger dubbel betaald. Een dergelijke praktijk beschouw ik als een misstand. Tussen slachtoffers en belangenbehartigers is sprake van een civielrechtelijke verhouding. Slachtoffers staan civielrechtelijke middelen ten dienste om misstanden aan te pakken. Denkbaar is bijvoorbeeld dat slachtoffers hun overeenkomst met de belangenbehartiger dan wel een no cure no pay beding vernietigen op grond van dwaling of bedrog. Het Verbond van Verzekeraars heeft recentelijk reeds voorgesteld op het einde van een letselschadetraject niet alleen de belangenbehartiger maar ook het slachtoffer inzicht te gaan geven in alle betalingen, inclusief de buitengerechtelijke kosten (persbericht Verbond van Verzekeraars d.d. 11 januari 2010). Dit initiatief tot meer transparantie juich ik toe omdat op deze wijze een slachtoffer te weten kan komen dat er mogelijk dubbel is gedeclareerd. Ik heb het Verbond verzocht ook te onderzoeken of het mogelijk is om een derdenbeding op te nemen in convenanten, inhoudende dat indien de buitengerechtelijke kosten overeenkomstig het convenant worden vergoed, de belangbehartiger geen buitengerechtelijke kosten van het slachtoffer meer kan vorderen.

Vraag 8 Bent u bereid deze dubieuze praktijken van letselschadebureaus onder de aandacht te brengen van de Consumentenautoriteit en aan te dringen op een onderzoek? Zo ja, bent u bereid dit op korte termijn te doen? Zo nee, waarom niet?

8) De Consumentenautoriteit is op basis van de Wet handhaving consumentenbescherming bevoegd om toezicht uit te oefenen op oneerlijke handelspraktijken. Op ConsuWijzer, het consumenteninformatieloket van de toezichthouders de Consumentenautoriteit, de NMa en de OPTA kan de consument terecht met al zijn vragen over zijn rechten en plichten als consument. Tevens kan de consument bij ConsuWijzer terecht met zijn klachten over de gedragingen van een onderneming. De Consumentenautoriteit gebruikt de klachten die bij ConsuWijzer binnenkomen als een belangrijk signaal voor eventuele collectieve overtredingen van de wet- en regelgeving op basis waarvan zij een onderzoek kan starten. Waar nodig worden vragen of klachten doorverwezen naar andere bevoegde instanties. Als het bijvoorbeeld gaat om financiële producten wordt doorverwezen naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook de toezichthouders zijn na de televisie-uitzendingen alert op dubieuze praktijken van letselschadebureaus. Zij geven aan dat er tot nu toe voornamelijk enkele vragen zijn gesteld door consumenten onder andere bij ConsuWijzer. Consumenten die zich gedupeerd voelen door een letselschadebureau kunnen dit altijd melden bij ConsuWijzer. Of er onderzoeken worden gestart naar de praktijken van letselschadebureaus kan ik op voorhand niet zeggen. Dit is onder andere afhankelijk van de omvang, aard en ernst van de overtredingen.1)

Tros Radar, 11 januari 2010
Meer weten?
www.victoryadvies.nl

De Stichting Keurmerk Letselschade


Het keurmerk
Uw zaak wordt behandeld door een kantoor dat een keurmerk draagt. In deze informatie leest u in het kort wat dit inhoudt. Ook geeft deze informatie uitleg over kosten en de klachtenregeling. Voor een volledige tekst van het keurmerkreglement en de klachtenregeling kunt u kijken op de site: www.stichtingkeurmerkletselschade.nl

De doelstelling van de Stichting Keurmerk Letselschade Het ontwikkelen en handhaven van kwaliteitsnormen voor rechtshulpverleners die actief zijn in letselzaken.

Wat houdt het keurmerk in?
Het keurmerk stelt strenge eisen aan de kwaliteit van uw behandelaar. Het gaat om eisen over de organisatie binnen het kantoor én over de manier waarop uw schade wordt behandeld. Er zijn twee keurmerkreglementen. Eén voor advocaten en één voor letselschade-experts. Omdat voor advocaten andere regels gelden, is er voor de advocaten ook een ander reglement dan voor de letselschade-experts.

Klachten
Als u toch nog een klacht heeft over uw belangenbehartiger, kunt u via de interne
klachtenprocedure van het kantoor uw klacht indienen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het keurmerk. Meer informatie hierover vindt u op de website.

Wat regelt het keurmerk?
Hierna treft u een puntsgewijze samenvatting aan van enige praktische punten. Wilt u de complete tekst van het keurmerkreglement inzien, dan kunt u kijken op de website: www.stichtingkeurmerkletselschade.nl.

Een beknopte samenvatting van de regels van het keurmerk.
Kijk voor meer informatie op: www.stichtingkeurmerkletselschade.nl
1. Uw belang staat centraal.
2. Uw belangenbehartiger is deskundig.
3. Uw belangenbehartiger is onafhankelijk.
4. Uw belangenbehartiger werkt grotendeels in letselschadezaken en treedt alleen voor slachtoffers op.
5. Bij langere afwezigheid van uw belangenbehartiger is deskundige en gelijkwaardige waarneming geregeld.
6. Ook de artsen die uw belangenbehartiger informeren staan alleen slachtoffers bij. Medische informatie wordt na uw goedkeuring aan de wederpartij verstrekt.
7. In het eerste schriftelijke contact legt uw belangenbehartiger alle gemaakte afspraken en wijze van werken vast.
8. Het intakegesprek vindt bij u thuis plaats, tenzij u naar het kantoor van uw belangenbehartiger wilt komen. Geen persoonlijk intakegesprek vindt plaats als uw letselschade (exclusief voertuigschade) minder dan € 1.500,- bedraagt of uw arbeidsongeschiktheid minder dan een maand heeft geduurd.
9. Als de verzekeraar met u wil praten, is uw belangenbehartiger bij het gesprek aanwezig.
10. Als een externe deskundige met u gaat praten, zal uw belangenbehartiger in ieder geval bij het eerste gesprek aanwezig zijn. Dit geldt niet voor een gesprek met een arts.
11. Uw belangenbehartiger heeft minimaal eens per jaar een persoonlijk gesprek met u.
12. Uw belangenbehartiger gebruikt taal die u begrijpt. Zeg het dus gerust als u iets niet snapt!
13. U wordt eens in de twee maanden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in uw dossier. Als u langer niets hoort, krijgt u te horen waarom niet.
14. U ontvangt een kopie van alle belangrijke brieven en stukken. Als u dit niet wilt, kunt u dit aangeven.
15. Goede communicatie: post wordt uiterlijk binnen twee weken behandeld (in geval van vakantie kan deze termijn met twee weken worden verlengd. U wordt in principe binnen 3 werkdagen teruggebeld.
16. Uw belangenbehartiger maakt duidelijke en redelijke financiële afspraken met u die passen bij uw zaak.
17. Als uw belangenbehartiger geld voor u ontvangt, maakt hij dit zo spoedig mogelijk over naar u.
18. De belangenbehartiger zal u op aanvraag een overzicht van zijn bestede uren aan uw zaak geven.
19. Als uw belangenbehartiger een nota opmaakt, blijken daaruit: honorarium, verschotten, kantoorkosten en BTW.
20. Een eindregeling van uw zaak wordt pas getroffen als u het daar mee eens bent en als u daarover schriftelijk geïnformeerd bent.
21. Als u een second-opinion vraagt bij een kantoor met het keurmerk, berekent de belangenbehartiger niet meer dan € 1.250,- (incl. BTW en kantoorkosten).
22. Uw belangenbehartiger heeft een interne klachtenregeling.
23. Als uw klacht niet opgelost wordt via de interne klachtenregeling, kunt u gebruik maken van de externe klachtenregeling.

Kosten
Het is goed dat u als slachtoffer van een ongeval wordt bijgestaan door een professionele belangenbehartiger. Als de aansprakelijkheid van de veroorzaker van het ongeval vast staat, zal het niet snel voorkomen dat u kosten moet maken om uw schade vergoed te krijgen. Volgens de wet moet de tegenpartij namelijk al uw kosten betalen, ook de kosten van uw belangenbehartiger. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de veroorzaker van het ongeval of zijn verzekeraar. Dit is anders in een procedure voor de rechter of als u zelf schuld heeft aan het ongeval. Welke kostenafspraak kunt u het best maken met uw belangenbehartiger? Hieronder wordt informatie gegeven over de verschillende mogelijkheden. Uw belangenbehartiger bespreekt met u de mogelijkheden en risico’s van de verschillende declaratiesystemen. Hij zal die uitleg desgewenst ook schriftelijk geven en de gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen. Een letselschadezaak wordt in 95% van de gevallen buiten de rechter om opgelost in overleg met de verzekeraar. In 5% van de gevallen is een procedure bij de rechter nodig. Zie de website www.stichtingkeurmerkletselschade.nl voor meer informatie in het geval u naar de rechter moet. Het in rekening brengen van de kosten bij u of de verzekeraar kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de declaratie-afspraak die u met de belangenbehartiger hebt gemaakt.

De belangrijkste declaratiesystemen zijn:
1. uurtarief-afspraak
2. gefinancierde rechtsbijstand
3. particuliere rechtsbijstand
4. resultaatsafhankelijke beloning

1. Uurtarief-afspraak
Bij een uurtariefafspraak betaalt u uw belangenbehartiger op basis van het aantal gewerkte uren. De belangenbehartiger zal de kosten zo veel mogelijk proberen te verhalen op de aansprakelijke partij. Lukt dit niet, dan worden de kosten eventueel en alleen na overleg bij u in rekening gebracht.

2. Gefinancierde rechtsbijstand
Bij gefinancierde rechtsbijstand, betaalt de overheid uw advocaat. U komt hiervoor in aanmerking indien uw inkomen niet te hoog is. U betaalt dan slechts een eigen bijdrage. Als de schadevergoeding meer dan ongeveer € 10.000,- bedraagt, moet u alsnog de kosten van uw advocaat betalen. Ook dan geldt dat de belangenbehartiger zal proberen de kosten zoveel mogelijk op de aansprakelijke partij te verhalen. Gefinancierde rechtsbijstand kan alleen via een advocaat worden geregeld. Zie voor meer info: www.rvr.org.

3. Particuliere rechtsbijstand.
Bij particuliere rechtsbijstand betaalt u jaarlijks een verzekeringspremie. De kosten voor de behandeling van uw letselschadezaak worden dan door de rechtsbijstandverzekeraar betaald. Vaak geldt hierbij een maximumvergoeding.

4. Resultaatsafhankelijke beloning
No-cure-no-pay Bij no-cure-no-pay (geldt niet voor de advocaat aan wie deze beloningswijze niet is toegestaan) is de dienstverlening voor u gratis als er geen resultaat wordt behaald. Als er wel resultaat wordt behaald, ontvangt de belangenbehartiger maximaal 20% (+ BTW) van uw schadevergoeding als honorarium. De belangenbehartiger zal daarnaast de kosten zo veel mogelijk proberen te verhalen op de aansprakelijke partij. Deze kosten worden in mindering gebracht op het door de belangenbehartiger ingehouden percentage. No cure no pay kan voor u gunstig zijn als zeer onzeker is of de verzekeraar een passende schadevergoeding zal willen betalen. Dit is in ongeveer 10% van de zaken het geval.

No-win-no-fee Ook bij no-win-no-fee geldt dat de dienstverlening gratis is als geen resultaat wordt behaald. Anders dan bij no-cure-no-pay gaat het hier niet om een percentage van de schadevergoeding maar worden de gemaakte uren alsnog in rekening gebracht met de mogelijkheid een hoger uurtarief (een succes fee) overeen te komen. Ook hier zal de belangenbehartiger alles in het werk stellen zoveel mogelijk proberen te verhalen op de aansprakelijke partij.

Hoe zit het met proceskosten? Indien een procedure moet worden gevoerd krijgt u, als u de procedure wint, de proceskosten vergoed van de tegenpartij. Dit zijn echter vaste (lage) bedragen. Deze vergoeding is niet voldoende om de advocaatkosten te dekken. Indien u de zaak verliest moet u deze vastgestelde proceskosten aan de tegenpartij betalen. Uw advocaat zal u hierover volledig en van te voren informeren.

Contact U kunt met de Stichting Keurmerk Letselschade contact opnemen via onderstaande contactgegevens.
Stichting Keurmerk Letselschade
Postbus 575
2400 AN Alphen aan den Rijn
E-mail: info@stichtingkeurmerkletselschade.nl

Posttraumatische DystrofiePD is een bijverschijnsel dat na een letsel of een operatie aan een extremiteit, dat wil zeggen een arm of been, kan ontstaan. Bijvoorbeeld na een polsbreuk of een enkelblessure. De ernst ervan staat los van de ernst van het letsel. Zo kan een klein letsel, bijvoorbeeld een kneuzing van de hand, een ernstige vorm van PD geven. Een zwaar letsel daarentegen, zoals een gecompliceerde enkelbreuk, kan in lichte mate PD tot gevolg hebben.

PD is één van de belangrijkste oorzaken van functieverlies en invaliditeit na ongevallen of operaties aan een extremiteit. Niet alleen dat er sprake is van een mate van invaliditeit maar ook en vooral gaat PD altijd gepaard met blijvende pijn. Jaarlijks krijgen 8000 mensen deze complicatie na een letsel. In een enkel geval ontstaat PD spontaan. Het overgrote deel van deze patiënten heeft een grote kans op genezing. Het is dan wel zaak dat de ziekte tijdig wordt herkend. De patiënten die niet direct genezen krijgen te maken met een langdurige en zelfs chronische situatie. PD is een aandoening die in alle leeftijden kan voorkomen. PD komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Posttraumatische dystrofie is in Nederland ook bekend onder de namen Sudeckse Dystrofie (of Atrofie) en Sympathische Reflex Dystrofie.

Kinderen & CRPS


Hoe ontstaat posttraumatische dystrofie?
Posttraumatische dystrofie kun je krijgen door botbreuken, een operatie, een kneuzing of een schaaf- of snijwond aan een arm of been. Op de plaats waar het ontstaat, ontstaat zwelling, roodheid, koude of warmte, maar bijna altijd hevige pijn. Bij kinderen kan het ook zomaar ontstaan, dus zonder een letsel. Het lijkt heel erg op een ontsteking. De pijn wordt vaak steeds erger en als het niet overgaat kun je minder gaan voelen in of met je arm/been, maar ook het bewegen wordt lastiger.

Er zijn verschillende namen:
Posttraumatische dystrofie (PD)
Sympathische Reflex Dystrofie (SRD)
Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS type I)
Sudeck Dystrofie

De naam posttraumatische dystrofie wordt vooral in Nederland gebruikt. De andere namen vooral in Engeland, Amerika en andere Engelstalige landen. In Duitsland is de naam Sudeck Dystrofie erg bekend. Sudeck was een Duitse dokter, (chirurg) die als een van de eersten de aandoening uitvoerig beschreef, vooral de ontstekings verschijnselen na een letsel.

Wat betekent posttraumatische dystrofie?
Post betekent na trauma is iets wat gebeurd is in of aan je arm / been. Dus zoiets als een gebroken arm, een operatie, een wond of een kneuzing.
dystrofie is een moeilijk woord voor het slecht werken van weefsel,
bijvoorbeeld spieren of zenuwen in het lichaam. Posttraumatische dystrofie is dus het slecht werken van weefsel in een arm of been na een ongeluk(je) of een operatie.

Bij posttraumatische dystrofie raken bepaalde zenuwen overprikkeld en deze overprikkeling leidt tot veel van de klachten bij PD. Deze overprikkeling kan al optreden als je je arm stoot. Elk jaar zijn er in Nederland zo'n 8000 mensen die PD krijgen. Gelukkig worden de meeste mensen snel weer beter.

Wat gebeurt er in je lichaam?
We weten nu dat mensen met PD geen aanstellers of watjes zijn, maar dat er echt iets aan de hand is, ook al zie je het vaak niet. Ook weten we dat er heel veel in een arm of been gebeurt als je PD hebt ook al weten we nog niet waarom.

Hoe werken de dingen gewoon in je lichaam en hoe werkt het bij mensen die posttraumatische dystrofie hebben?

De zenuwen
Je zenuwen regelen alles wat er in je lichaam gebeurt. Het zit heel ingewikkeld in elkaar. Er zijn verschillende soorten zenuwen en elke soort heeft zijn eigen
functie. Alle zenuwen brengen boodschappen naar je hersenen en de hersenen geven weer boodschappen naar je zenuwen, zodat alles in je lichaam z'n werk kan doen. Alle zenuwen bij elkaar noem je het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel regelt niet alleen een oplossing voor problemen, maar levert ook je ideeën, zorgt voor wat je denkt en wat je allemaal voelt. Als met je hand te dicht bij een brandende kaars komt, dan sturen je gevoelszenuwen heel snel een boodschap naar andere zenuwen. Die trekken gauw je hand voordat je 'au' kunt zeggen, weg. Dat heet een reflex. Zenuwen geven ook pijn door aan hersenen bijvoorbeeld na het stoten van de knie. Na een poosje zegt de zenuw ook weer tegen de hersenen dat het beter gaat. Je voelt dan dat de pijn minder wordt en overgaat.

Als je PD hebt, werkt het zenuwstelsel niet zo goed. De zenuwen geven de boodschappen niet goed door. Het lijkt net alsof het zenuwstelsel op hol is geslagen. De hersenen en zenuwen begrijpen elkaar niet meer, en kunnen niet goed meer met elkaar praten. Daarom gaat er nogal wat mis. Je hebt vaak heel erge pijn, ook al is de wond genezen. Je hand of je voet zweet erg, je krijgt soms ter plaatse veel of heel lange haren. Soms groeien je nagels harder of bijna niet. Je hand voelt koud of heel warm aan. Zelf voel je niet of iets koud of heet is waardoor je je gemakkelijk kan branden. Het is ook vaak moeilijk om goed te sturen met je hand of voet. Het schrijven of lopen kan lastig worden. Eigenlijk doet je lichaam niet meer wat jij wilt.

Het bloed
Bloed stroomt door je hele lichaam. In je lichaam heb je daarom: slagaders, die halen het bloed uit het hart en geven je hele lichaam voedsel en zuurstof aders, zij halen de 'vuilnis' en koolzuur op uit je lichaam en brengen dat naar je hart. Je longen geven zuurstof aan je hart en je hart geeft koolzuur aan de longen. Dit gebeurt ook door slagaders en aders. Heel goed geregeld dus. Als je slagaders bij spieren komen dan worden ze dunner en dunner, net zo dun als haren. Daarom noemen we ze haarvaten. Bij patiënten met PD blijven die haarvaten helemaal open staan of ze knijpen helemaal dicht. Daarom krijg je teveel of te weinig bloed op die plaats, en een rode of blauwe kleur. Je spieren krijgen dan teveel of te weinig zuurstof, en dat wordt nog erger als je je arm of been teveel gebruikt. Dit alles doet heel erg pijn. Het voelt alsof je arm of been wordt opgeblazen en alsof er een band heel hard wordt aangetrokken. Met medicijnen (DMSO, N-Acetylcysteïne, mannitol of adalat) wordt
bij veel mensen de pijn minder.

De spieren
Spieren heb je in je hele lichaam en zij zorgen ervoor dat je je kunt bewegen. De hersenen en zenuwen besturen de beweging van alle spieren in je lichaam. Er zijn twee soorten spieren: *onwillekeurige spieren. Zij bewegen altijd (je hart en je darmen hebben deze spieren). * willekeurige spieren. Zij bewegen wanneer jij vindt dat ze dat moeten. Een spier lijkt wel op een kachel. Een kachel heeft zuurstof nodig om z'n voeding (gas of kolen) te verbranden en dat verbranden geeft warmte. Door dat verbranden komen er afval en rook en die verdwijnen weer door de schoorsteen. Op dezelfde manier gebeurt dit ook in een spier. Spieren krijgen zuurstof en voeding uit het bloed om te kunnen blijven bewegen en sterk te blijven. Het afval wordt door een ader met bloed weggevoerd. Bij mensen met PD gaat het niet goed met het bloed van en naar de spieren. Hierdoor worden spieren ziek. Ze worden slap of stijf. Daarom is blijven bewegen heel belangrijk, maar teveel bewegen maakt de spieren nog veel zieker. Ook is het bewegen en sturen van de spieren heel erg moeilijk, omdat zij geen of verkeerde boodschappen van de zenuwen en hersenen krijgen. Je arm of voet doet dan niet wat jij wil. Omdat je vaak ook niet goed voelt en de kracht in je arm of been minder kan worden, kan je soms zomaar een beker uit je hand laten vallen of niet meer goed lopen. Soms denk je ‘ik gooi de bal naar mijn vriendje’ en dan gooit je arm de bal een heel andere kant op. Of je wil een papiertje van tafel pakken en als je kijkt dan heb je niets in je hand. Zo kun je veel voorbeelden bedenken.

Hoe kun je beter worden?
Om beter te worden moet je eerst weten hoe het komt dat iemand PD krijgt. Heel veel dokters hebben daarover nagedacht en allemaal onderzoeken gedaan en niet één dokter weet precies waarom je PD kunt krijgen. Wel weten dokters dat meer dan alleen een ongeluk of operatie het probleem is, maar hoe precies en wat nog meer, weet niemand. Er zijn nog steeds dokters die dat onderzoeken. Het is dus ook niet zo gemakkelijk om PD te genezen, want de dokter kan niet even een tabletje geven en het is weer over! En niet bij iedereen is de PD zo gemakkelijk te zien. Het is wel heel belangrijk om zo snel mogelijk medicijnen te krijgen, want dan is er meer kans dat het geneest. Hoe langer het duurt, hoe meer er kapot kan gaan in je arm of been.

Waaraan kun je PD herkennen?
Pijn. De pijn is veel erger dan bij de verwonding past. De pijn kan binnenin zitten, maar ook als je de plek aanraakt. Kleur. De kleur is erg rood of blauw Temperatuur. De plek is erg warm of juist koud Zwelling. De aangedane plaats kan heel dik zijn Beperkt bewegen. Je arm of voet kan soms minder goed bewegen. Soms voelt het heel stijf aan en heel vaak kan je niet goed sturen met je arm. Gevoel. Het gevoel in je arm of been kan slechter worden. Soms voel je veel meer, soms veel minder. Zweten. De hand of voet kan erg zweten, kletsnat zijn. Groei van haren, nagels en huid. De haren op je arm of been kunnen weggaan of harder groeien. Ook je nagels kunnen harder groeien. Je huid kan op die plaats ook veranderen, dikker of dunner worden. Een patiënt met PD hoeft niet alle klachten te krijgen. Dat maakt het voor de dokters vaak lastig om PD bij iemand te ontdekken. Vaak duurt het dus heel lang voordat iemand weet dat hij PD heeft en daarvoor medicijnen krijgt. De medicijnen die je krijgen kunt zijn: DMSO zalf of spray, N-Acetylcysteïne, Mannitol (dat kan alleen in een ziekenhuis met een infuus) Ook kun je medicijnen tegen de pijn krijgen.
Fysiotherapie is belangrijk. Je krijgt allemaal oefeningen zodat je arm of been niet stijf wordt en het voelen en sturen beter gaan. Het allerbelangrijkste is dat je zelf veel rust neemt en niet teveel en niet te weinig met je arm of been doet, en dat je je medicijnen op tijd inneemt en blijft oefenen. Het moet allemaal niet erger worden, maar beter. Dus dat is een heel gepuzzel; wat kan wel en wat kan niet! Wie daar bij kan helpen is de revalidatie-arts. Dit is een dokter die je helpt zo goed mogelijk te leren omgaan met de moeilijke dingen van een ziekte. Dit doet hij samen met andere mensen zoals de fysiotherapeut. En zo kunnen heel veel mensen met of na PD toch zo gewoon mogelijk verder leven. Wel kan het allemaal heel lang duren, soms wel meer dan een jaar.

Door: Sander Keppel

Wat doet de sympathische zenuw?


Behalve zenuwen die de spieren aansturen en de pijn- en tastsignalen doorgeven naar de hersenen, bestaan er nog andere zenuwsystemen. De sympathische zenuwen reageren zonder dat wij er invloed op kunnen hebben en zorgen onder andere voor de regulatie van de huidtemperatuur.

Als we in een warme omgeving zijn, worden er door de sympathische vezels prikkels gegeven om de bloedvaten in de huid open te zetten. Ook de zweetproductie wordt door de sympathische zenuw geactiveerd. Dit heeft tot doel dat het lichaam kan afkoelen. Bij koude worden de huidvaatjes dichtgeknepen en neemt de zweetproductie af. Ook emotionele situaties kunnen prikkels via de sympathische zenuwen naar de huid sturen. Iedereen kent de ervaring of de verschijnselen van het ‘klamme’ zweet dat uitbreekt of het blozen in het gezicht.

Bij een aantal mensen werkt de sympathische zenuw te krachtig en kunnen er zelfs in normale situaties zodanige zweethanden ontstaan dat het vocht van de hand druppelt. Wanneer is er een reden om de sympathische zenuw uit te schakelen? Behalve bij mensen met een overactieve sympathische zenuw zijn er ook patiënten bij wie er, door aandoeningen van de kleine slagaderen in de hand, te weinig bloed naar de vingers stroomt. Als de sympathische zenuw in een dergelijke situatie zijn ‘normale’ werk doet en reageert als de omgevende temperatuur te laag wordt, dan worden de nog resterende huidvaatjes dichtgeknepen.

Er kunnen pijnlijke, zogenaamde ‘dode’ vingers ontstaan. Bij enkele patiënten bestaat deze situatie zo lang dat er wonden aan de vingers ontstaan die niet of zeer slecht genezen. In enkele zeer uitzonderlijke gevallen speelt een te grote activiteit van de sympathische zenuwvezels een rol bij chronische pijnsyndromen.